Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Підстави та умови ц-п від-ті, збиткиЦивільно-правова відповідальність - санкції, що застосовуються у вигляді покладення на нього додаткових ц-п обов'язків або позбавлення належного йому суб'єктивного цивільного права. Ц-п від-ть є негативним для порушника наслідком вчинення ним правопорушення. Правовою підставою застосування до правопорушника цив.від-ті є норма права, тобто закон. Фактичною підставою для застосування міри цив.від-ті є скоєння цив.правопорушення.
Ц-п від-ть може мати місце за наявності складу правопорушення. Саме склад цив.правопорушення є тим юр.фактом, який породжує правовідносини між правопорушниками і потерпілим й створює певні претензії потерпілого та обов'язки порушника відшкодувати шкоду, заподіяну протиправними діями.
Окремі частини ц-п порушення прийнято наз. Умовами ц-п від-ті. Підстава настає за наявності таких умов:
Протиправна поведінка (дії чи бездіяльності) осби;
Шкідливого результату такої поведінки (шкоди);
Причинного зв'язку між протиправною поведінкою і шкодою;
Вини особи, яка заподіяла шкоду.
Перші 3 умови - протиправність, шкода, причинний зв'язок є об'єктивними і належать до такого елемента складу правопорушення, як об'єктивна сторона, а четверта - вина є суб'єктивною підставою ц-п від-ті і належить до суб'єктивної сторони у складі правопорушення. Серед умов від-ті можна виокремити загальні умови ц-п від-ті, які властиві більшості випадків притягнення до від-ті, а також спеціальні умови, які властиві лише окремим випадкам або видам правопорушення.
Протиправна поведінка - це поведінка відповідальної особи, що не відповідає вимогам закону, договору, яка тягне за собою порушення (зменшення, обмеження) майнових прав (благ) і законних інтересів іншої особи, дістала вираження у невикоананні чи неналежному виконанні договірного зобов'язання або в заподіянні позадоговірної шкоди життю, здоров'ю чи майну іншої особи.
Шкода - це зменшення або знищення суб'єктивного цив.права чи охоронюваного законодавстов блага. Шкода є другою неодмінною умовою ц-п від-ті у формі відшкодування збитків. Залежно від об'єкта правопорушення розрізняють майнову або немайнову (моральну) шкоду. Одним із способів відшкодування майнової шкоди є відшкодування збитків. Моральна (немайнова) шкода - це такі наслідки правопорушення, які не мають економ.змісту і вартості форми.
Причинний зв'язок - це об'єктивно існуючий зв'язок між протиправною поведінкою правопорушеника і шкодою, якої зазнала потерпіла сторона. Доказ наявності причинного зв'язку є обов'язком кредитора. Якщо немає шкоди, немає необхідності доказувати існування причинного зв'язку.
Вина - це певне психічне ставлення особи до своєї неправомірної поведінки та її наслідку. Особливістю ц-п від-ті є те, що вона може настати і без вини.
Найбільш поширеною формою від-ті є відшкодування збитків. Під збитками розуміють ті негативні наслідки, які настали в майновій сфері потерпілого внаслідок здійснення проти нього цив.правопорушення. збитками також наз.грошовий вираз майнової шкоди. Проблема відшкодування збитків виникає не лише при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань, а й при порушенні інших прав та обов'язків.
Відповідно до ст.21 проекту ЦК особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цив.права, має право на їх відшкодування. Збитками вважають:
Втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
Доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода)
Різниця між реальною шкодою та упущеною вигодою полягає у тому, що в першому випадку майно кредитора (потерпілого) внаслідок заподіяння шкоди зменшується, а в другому випадку не збільшується, хоча мало б збільшитися, якби не було шкідливої поведінки іншої особи.
Щоб стягнути зазнані збитки, потерпіла особа має довести їх наявність і розмір. Відповідно до п.2-4 ст.631 ЦКУ розмір збитків, завданих порушенням зобов'язань, доводить кредитор. Іноді законом може бути встановлена ератка від-ть щодо заподіяння збитків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Підстави та умови ц-п від-ті, збитки"
 1. Поняття та види співучасті у злочині
  підстава юридичної відповідальності 16. Склад правопорушення, зміст його елементів 18.Загальне поняття юридичної відповідальності, її види та заходи 18. Цив. право У 20. Об'єкти цивільно-правових відносин 21. Фізичні особи як суб'єкти цивільно-правових відносин 47. Юр.особа 23. Порядок та способи виникнення юр.осіб 24.. Поняття та способи припинення юр.осіб 25. Поняття, ознаки та умови дійсності
 2. 35. Процесуальний порядок закриття та відновлення кримінальної справи.
  підстав, зазначених у ст. 45 КК України, мають право своєю мотивованою постановою направити кримінальну справу до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, а суд у судовому засіданні може винести постанову про закриття справи. Умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям такі: а) злочин вчинено особою вперше; б)
 3. 27.Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.
  підставі договору з виробником товару (послуг) використовувати свою торговельну марку з торговельною маркою виробника, а також замість його торговельної марки. 6. Право інтелектуальної власності на торговельну марку може бути передано як вклад до статутного фонду суб'єкта господарювання. 7. У разі банкрутства суб'єкта господарювання право на торговельну марку оцінюється разом з іншим майном цього
 4. 56.Особливості правового регулювання будівельної галузі.
  підстави та умови зміни і розірвання договору. Порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення підприємств (далі - будівництво об'єктів), а також окремих комплексів чи видів робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів регулюється Загальними умовами укладення та
 5. § 2. Початковий етап розслідування
  підставою порушення кримінальної справи та інформації про злочинця. Ці ситуації такі: 1. Є ознаки - достатні дані про вчинення контрабанди, відома особа, яка її вчинила. 2. Є ознаки про вчинену контрабанду, особа, яка її вчинила, не відома. 3. Є ознаки контрабанди і відомості про злочинця, але останній зник з місця події. Перша група типових слідчих ситуацій характеризується наявністю
 6. § 2. Початковий етап розслідування
  умови (дощ, сніг, вітер, сонце) також впливають на збереження слідів дорожньо-транспортної події. Огляд місця події, проведений вчасно, кваліфіковано і ретельно, дозволяє встановити такі дані: 1) умови і точне місце злочинного порушення правил безпеки дорожнього руху; 2) час його вчинення; 3) вид дорожньо-транспортної події; 4) механізм події, що містить послідовність і направленість дій
 7. § 2. Початковий етап розслідування ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
  підстав для порушення кримінальної справи та під час розслідування необхідним є знання стандартів якості навколишнього природного середовища. Екологічні стандарти встановлюють гранично допустимі нормативи шкідливого антропогенного впливу на навколишнє середовище, перевищення яких створює загрозу збереженню оптимальних умов існування людини та її зовнішнього оточення. Встановлено нормативи
 8. § 4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи
  підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов'язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських санкцій; застосування адміністративно-господарських
 9. § 3. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці
  підстав); схиляння суб'єкта господарювання (підприємця) до розірвання договору з конкурентом (вчинене з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб спонукання господарюючого суб'єкта (підприємця) - учасника договору до невиконання або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед цим конкурентом способом надання або пропонування суб'єкту господарювання (підприємцю) - учаснику
 10. Виклик до суду
  підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи. Доказування - діяльність суду й осіб, які беруть участь у справі, по збору, дослідженню та оцінці доказів, направлена на встановлення дійсних прав і обов'язків учасників спірного правовідношення. Допустимість
© 2014-2021  ibib.ltd.ua