Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття і види робочого часуРобочий час - встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутр. трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
Конституція України передбачає, що працівникові гарантується встановлена законом тривалість робочого часу, держава встановлює певну межу тривалості робочого часу, яка не може бути збільшена.
Робочий час поділяється на види(нормальний, скорочений і неповний робочий час).
Відповідно до КЗпП України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Норма робочого часу - це встановлена законом, колективним або трудовим договором для даного працівника тривалість його робочого часу за певний календарний період --день, тиждень, місяць. Робочий день -тривалість робочого часу в годинах і хвилинах протягом доби. Робочий тиждень -тривалість робочого часу протягом календарного тижня. Звичайно застосовуються 2 види робочого тижня: 5-денний(з 2 вихідними днями)і 6-денний(з 1 вихідним днем). Рішення про введення 5- або 6 денного робочого тижня приймається власником спільно з профспілковим органом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за узгодженням з місцевою радою. 40-годинна норма робочого часу повинна дотримуватися при 5 і 6-денному робочому тижні.
Скорочений робочий час встановлений у законодавстві КЗпП, а також в інших нормативно-правових актах. Згідно із КЗпП для працівників, праця яких відбувається на роботах зі шкідливими умовами праці, встановлюється скорочена тривалість робочого часу - від 24 до 36 годин на тиждень. Право на скорочений робочий день виникає, якщо працівник виконує роботи у шкідливих умовах праці не менше за половину робочого дня.
Законодавством встановлений скорочений (З6-год.) робочий тиждень для деяких категорій працівників, трудова діяльність яких пов'язана з особливим характером праці (наприк., педагоги, медики та ін.) або станом здоров'я (інваліди). Скорочена тривалість робочого часу передбачена для неповнолітніх працівників з метою охорони їх здоров'я. Встановлення скороченого робочого часу не впливає на розмір заробітної плати.
Неповний робочий час -встановлюється угодою сторін при вступі на роботу чи в період роботи. Неповний робочий час може бути у вигляді: неповного робочого дня; неповного робочого тижня; поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня.
В обов'язковому порядку на прохання працівника неповний робочий час встановлюється для вагітних жінок, жінок, що мають дітей у віці до 14 років, дитину-інваліда, для догляду за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку . Особи, які працюють неповний робочий час, користуються тими ж правами, що і працюючі на умовах нормального робочого часу (відпустка тієї ж тривалості, надаються вихідні й святкові дні, час роботи зараховується в трудовий стаж).
44.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття і види робочого часу"
 1. Поняття та види співучасті у злочині
  Злочин - суспільнонебезпечне, винне, протиправне та кримінально каране діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. Співучастю у злочині визнається умисна спільна участь кількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину. При співучасті об'єднуються кілька осіб і вчиняють злочин спільно і навмисно. Об'єктивні ознаки співучасті - злочин, вчинений кількома (двома або більше)
 2. Джерела підвищеної небезпеки
  - це кримінально-правове поняття, яке включає пристосування і механізми побутового і виробничого призначення, транспортні засоби, сильнодіючі отруйні і легкозаймисті речовини і фізичні явища. Іноді їх використовують як засоби учинення злочину. Тому вважаємо за необхідне розглянути їх. Приладдя і механізми виробничого і побутового призначення - це станки, машини різних класів, які неможливо
 3. 5. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон: поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон, порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон, управління спеціальними (вільними) економічними зонами.
  Відповідно до статті 1 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 19 лютого 1993 р. спеціальна (вільна) економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної)
 4. § 2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку
  Перехід від командно-адміністративної системи до ринкової означає, як уже зазначалося, відмову від директивного планування, від плану - закону, яким він був за командно-адміністративної системи, і застосування індикативного планування. У нашому народному господарстві, зазначалося в пресі того часу, виробляється і споживається понад 25 млн. продуктів. Для цієї кількості виробів необхідна
 5. 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
  Відповідно до ст. 1 Закону України «Про підприємства в Україні» підприємство як основна організаційна ланка народного господарства України є самостійним господарюючим статутним суб'єктом, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Діяльність будь-якого підприємства неможлива без обліку
 6. За призначенням бухгалтерські документа поділяються на розпорядчі, виконавчі, комбіновані.
  18 Розпорядчі документи містять у собі накази або завдання на проведення будь-яких господарських операцій. Це, наприклад, чек на одержання готівки з розрахункового рахунку підприємства, доручення на придбання товарно-матеріальних цінностей і т. Ін. Виконавчі документи засвідчують здійснення господарської операції. Крім того, вони є підставою для облікових записів. До виконавчих документів
 7. § 1. Поняття, види та правовестановище банків. Банківські операції та їх види
  Відповідно до ч. 2 ст. 334 ГК банки - це фінансові установи, функціями яких є залучення у вклади грошових коштів громадян і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття та ведення банківських рахунків громадян та юридичних осіб. Виконання банками цих функцій (здійснення відповідних банківських операцій) в сукупності є банківською
 8. Поняття та види часу відпочинку
  Час відпочинку - час, протягом якого працівник є вільним від виконання трудових обов'язків і вправі використовувати його на власний розсуд. Види часу відпочинку: - перерви протягом робочого дня (зміни); - вихідні дні (щотижневий відпочинок); - святкові і неробочі дні; - відпустки. Перерва для відпочинку і харчування надається тривалістю не більше 2 годин. Така перерва повинна надаватись, як
 9. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних зв'язків усе частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об'єднуються під загальною назвою інвестування. У державі з командно-адміністративною економікою
 10. Поняття екологічного права України
  Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua