Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Розірвання труд.договору власникомВласник або уповноважений ним орган, на відміну від працівника, позбавлений права на свій розсуд розірвати труд.договір.
Труд.договір, укладений на невизначений строк, а також строковий труд.договір, до закінчення терміну можуть бути розірвані з ініціативи власника або уповноваженого ним органу лише за підстав, визначених законом і з дотриманням визначеного в законі порядку.
Загальні підстави розірвання труд.договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу передбачені у статті 40 КЗпП. Такими підставами є:
зміна в організації вир-ва та праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
виявлена невідповідність працівника посаді яку він обіймає, або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи;
систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього труд.договором або правилами внутрішнього розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
прогул (в тому числі відсутність більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
відсутність на роботі протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший термін збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні (наприклад, при захворюванні на туберкульоз). За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посади) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
вчинення за місцем роботи розкрадання держ.або громадського майна.
Крім загальних підстав, труд.договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний також у випадках:
одноразового грубого порушення труд.обов'язків керівним працівником, а також посадовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєні персональні звання і посадовими особами державної контpoльнo-ревізійної служби та органів держ.контролю за цінами;
винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу;
вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи.
Ці підстави вважаються додатковими. Вони можуть бути застосовані лише до певних категорій працівників.
39.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Розірвання труд.договору власником"
 1. Поняття та види співучасті у злочині
  труд.договору 36. Припинення труд.договору 37. Розірвання труд.договору працівником 38. Розірвання труд.договору власником 39. Поняття і види робочого часу 44. Правове регулювання надурочних робіт 45. Поняття та види часу відпочинку 40. Відпустки: поняття, види та порядок надання 43. Труд.дисципліна, дисц.від-ть, види дисц. стягнень 48. Заохочення 50. Труд.спори, види, порядок вирішення 61.
 2. Припинення труд.договору
  розірвання труд.договору, закінчення строку його дії чи інший юр.факт. Труд.договір може бути припинений тільки з підстав та в порядку, визначених законодавством про працю. Підставами для припинення труд.договору згідно ст. 36 КЗпП є: угода сторін; закінчення зазначеного строку, встановленого за згодою сторін, та закінчення дії договору, укладеного на час виконання певної роботи, крім
 3. 31. Накладання заборони відчуження
  розірвання договору довічного утримання. Одержавши повідомлення установи, банку, підприємства чи організації про погашення позички, повідомлення про припинення договору застави, а також припинення (у зв'язку зі смертю відчужувача чи набувача жилого будинку, крім випадку успадкування цього будинку спадкоємцями набувача) чи розірвання договору довічного утримання, нотаріус знімає заборону на
 4. 38. Гарантії права власності на земельну ділянку.
  розірвання договору викупу земельної ділянки та відшкодування збитків, пов'язаних з викупом, якщо після викупу земельної ділянки буде встановлено, що земельна ділянка використовується не для суспільних
 5. 34. Сторони договору (Д.) майнового найму, їх права та обов'язки.
  розірвання Д. та відшкодування збитків); провести капремонт речі, переданої у найм, за свій рахунок, якщо інше не встановлено Д. або законом (якщо наймодавець не провів капремонту речі, що перешкоджає її використанню, то наймач має право: відремонтувати річ, зарахувавши вартість ремонту в рахунок плати за користування річчю, або вимагати відшкодування вартості ремонту; вимагати розірвання Д. та
 6. 66. Договір управління майном.
  розірвання договору, якщо установник управління не попередив управителя і сам управитель не знав і не міг знати про те, що майно, яке передано в управління, є предметом договору застави. Правам та обов'язкам управителя кореспондують відповідні права та обов'язки установника управління майном. Договір управління майном припиняється у разі: загибелі майна, переданого в управління; припинення
 7. Реінвестиція
  розірвання договору лізингу. До інших професійних суб'єктів інвестування відносять інститути спільного інвестування - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладання їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість. Ді- яльність
 8. Виклик до суду
  розірвання шлюбу звернулися до суду з вимогою розв'язати спір з приводу власності автомашини «Жигулі». Ця машина була подарована жінці П. її батьком в день одруження без нотаріального договору дарування, в зв'язку з чим її батько вважав, що автомашина є його власністю, і звернувся до суду з відповідною вимогою. Яке процесуальне становище займає батько жінки П. та який процесуальний порядок
 9. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  розірвання господарського договору. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності. Функції господарсько-правової відповідальності. Класифікація господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правових санкцій. Поняття оренди. Об'єкт оренди. Поняття договору оренди. Сторони в договорі оренди. Істотні умови договору оренди. Порядок укладення, зміни та припинення договору
© 2014-2021  ibib.ltd.ua