Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Розірвання труд.договору працівникомНайчастіше в практиці має місце звільнення працівника за його власним бажанням. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово (у заяві) за два тижні.
Право на розірвання труд.договору за власним бажанням належить усім без винятку працівникам, незалежно від посад, які вони обіймають.
У заяві про намір звільнення працівник не зобов'язаний вказувати причини звільнення. Заява про звільнення може бути подана як у період роботи, враховуючи і час випробування, так і при відсутності на роботі, наприклад у період відпустки чи тимчасової непрацездатності.
Останнім днем роботи, тобто днем звільнення при розірванні труд.договору за ініціативою працівника, є той же день тижня, у який працівник попередив про це роботодавця письмово.
Працівник має право у визначений строк розірвати труд.договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про працю, умови колективного договору чи труд.договору. При цьому роботодавець згідно ст. 44 КЗпП зобов'язаний виплатити працівникові вихідну допомогу в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.
Після закінчення строку попередження про звільнення за власним бажанням працівник має право припинити роботу. У цьому випадку труд.договір вважається розірваним з моменту припинення роботи, а не з дня видання роботодавцем наказу про звільнення.
На відміну від вільного розірвання труд.договору на невизначений строк, строковий труд.договір згідно ст. 39 КЗпП може бути розірваний на вимогу працівника лише за наявності для цього поважних причин:
хвороби чи інвалідності працівника, що перешкоджають продовженню ним роботи згідно з трудовим договором;
порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи труд.договору;
за наявності інших поважних причин, зазначених у статті 38 КЗпП, які дають право працівнику на звільнення у визначений ним строк до закінчення двотижневого строку після попередження про звільнення у зв'язку з неможливістю продовжувати роботу.
Залишення працівником роботи за строковим договором без поважних причин вважається порушенням труд.обов'язків і може потягти звільнення, але вже з ініціативи роботодавця. Існують певні особливості щодо дострокового розірвання з ініціативи працівника сезонних і тимчасових договорів. Так, сезонний і тимчасовий працівник мають право достроково розірвати труд.договір, попередивши про це роботодавця за три дні.
Якщо роботодавець не видає наказ і не бажає звільняти працівника з роботи, працівник може звернутись до органу по розгляду труд.спорів з вимогою про дострокове розірвання строкового труд.договору.
38.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Розірвання труд.договору працівником"
 1. Поняття та види співучасті у злочині
  труд.договору 36. Припинення труд.договору 37. Розірвання труд.договору працівником 38. Розірвання труд.договору власником 39. Поняття і види робочого часу 44. Правове регулювання надурочних робіт 45. Поняття та види часу відпочинку 40. Відпустки: поняття, види та порядок надання 43. Труд.дисципліна, дисц.від-ть, види дисц. стягнень 48. Заохочення 50. Труд.спори, види, порядок вирішення 61.
 2. Припинення труд.договору
  розірвання труд.договору, закінчення строку його дії чи інший юр.факт. Труд.договір може бути припинений тільки з підстав та в порядку, визначених законодавством про працю. Підставами для припинення труд.договору згідно ст. 36 КЗпП є: угода сторін; закінчення зазначеного строку, встановленого за згодою сторін, та закінчення дії договору, укладеного на час виконання певної роботи, крім
 3. Розірвання труд.договору власником
  розірвані з ініціативи власника або уповноваженого ним органу лише за підстав, визначених законом і з дотриманням визначеного в законі порядку. Загальні підстави розірвання труд.договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу передбачені у статті 40 КЗпП. Такими підставами є: зміна в організації вир-ва та праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або
 4. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  договору; вантажна митна декларація; акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт; документи, передбачені за документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо); довідка державної податкової адміністрації (інспекції), у якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням суми іноземної валюти, що
 5. ЗЗ.Види і прояви антиконкурентних дій (монополістичних зловживань).
  розірвання договору з конкурентом; підкуп працівника постачальника; - підкуп працівника покупця (замовника); - досягнення неправомірних переваг у конкуренції; - неправомірне збирання комерційної таємниці; - розголошення комерційної таємниці; - схилення до розголошення комерційної таємниці; - неправомірне використання комерційної таємниці (ст.ст.4-19
 6. 45.Відкриття рахунків у банках України.
  розірвання договору; інші умови за погодженням
 7. 41. Поняття договору (Д.) підряду. Відмінності Д. підряду від суміжних Д.
  трудового Д., то при укладанні трудового Д. виникають трудові правовідносини, при укладанні Д. підряду - цивільно-правові. Предметом трудового Д. є сама праця працівника, на яку поширюються норми труд. права і працівник (на відміну від підрядника) не несе ризику випадкової загибелі предмета
 8. § 3. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці
  розірвання договору з конкурентом (вчинене з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб спонукання господарюючого суб'єкта (підприємця) - учасника договору до невиконання або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед цим конкурентом способом надання або пропонування суб'єкту господарювання (підприємцю) - учаснику договору безпосередньо або через посередника матеріальної
 9. Виклик до суду
  розірвання шлюбу звернулися до суду з вимогою розв'язати спір з приводу власності автомашини «Жигулі». Ця машина була подарована жінці П. її батьком в день одруження без нотаріального договору дарування, в зв'язку з чим її батько вважав, що автомашина є його власністю, і звернувся до суду з відповідною вимогою. Яке процесуальне становище займає батько жінки П. та який процесуальний порядок
 10. 3. Правове регулювання обмеження монополізму.
  розірвання договору з конкурентом; підкуп працівника постачальника; 10) підкуп працівника покупця (замовника); 11) досягнення неправомірних переваг у конкуренції; 12) неправомірне збирання комерційної таємниці; 13) розголошення комерційної таємниці; 14) схилення до розголошення комерційної таємниці; 15) неправомірне розголошення комерційної таємниці. Неправомірним є використання без
© 2014-2021  ibib.ltd.ua