Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Обставини, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння


, - це умови, за наявності яких діяння, котрі своїми зовнішніми ознаками збігаються формально з ознаками діянь, передбачених крим.законом як злочин, є правомірними через припис закону про можливість, необхідність чи обов'язковість їх вчинення. Ознаки правомірності таких умов визначаються законом або вироблені судовою практикою та наукою крим.права.
Обставини, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння, - це самостійниц інститут крим.права. За наявності обставин, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння, воно під час вчинення є правомірним, і, як правило, суспільно корисним.
Виходячи із соц.суті обставин, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння, повинно вирішуватися і питання про критерії віднесення тих чи інших обставин до зазначеного інституту, тобто про коло цих обставин. Критерієм віднесення тих чи інших діянь до обставин, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння, слід визнати правомірність дій при їх вчиненні, оскільки за наявності вказаних обставин завжди відсутня протиправність діяння, а в більшості випадків відсутня і його суспільна небезпечність.
До обставин, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння, слід віднести: необхідну оборону, крайню необхідність, дії по затриманню особи, що вчинила суспільно небезпечне посягання, виконання наказу, виконання професійних чи службових функцій, згоду потерпілого, здійснення свого права.
За критерієм юр.форми об'єднують всі обставини, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння, в 3 групи: обставини, що є здійсненням особою свого суб'єктивного права (відносять необхідну оборону, крайню необхідність, затримання злочинця, професійний ризик, заняття спортом); обставини, що є виконанням правового обов'язку (відносять виконання наказу чи розпорядження, виконання професійних чи службових функцій, колізію юр.обов'язків); обставини, пов'язані з виконанням службового обов'язку (відносять правомірне застосування спеціальних засобів, сили і зброї, виконання слідчим службового обов'язку при здійсненні правомірного впливу на свідка чи обвинуваченого з метою одержання необхідних відомостей)
Критеріями класифікації можуть бути: 1) соціальна сутність(суспільна користь, правомірність); 2) правові підстави для вчинення дій (дозволення законом чи обов'язковість виконання); 3) хар-р дії, що вяиняється; 4) спрямованість дії (об'єкт, на який вони націлені); 5) врегульованість дій у законі; 6) правовий статус особи, зокрема її професійний і службовий стан; 7) мета вчинення дій (відвернення заподіяння шкоди, досягнення суспільно корисного результату)
58.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Обставини, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння"
 1. Поняття та види співучасті у злочині
  виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння 58. Стадії вчнення умисний злочин 59. Поняття та види співучасті у
 2. Рішення про порушення кримінальної справи
  обставин,що виключають провадження у кримінальній справі. Таке рішення може бути (і повинно бути) прийнято тільки напідставі ретельно перевірених фактичних даних. Кримінальну справу може бути порушено як за фактом вчиненого злочину, так і щодо конкретної особи у зв'язку з безумовноюочевидністю в її діях складу злочину. Закон встановлює спеціальніправила порушення кримінальних справ щодо осіб, які
 3. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  обставини, які виключають адміністративну відповідальність, а саме: крайня необхідність, необхідна оборона, стан неосудності (див. статті 17-22 КпАП). 46 Важливо уяснити порядок накладення адміністративних стягнень, який регламентується статтями 33-40 КпАП України, звернувши увагу на загальні правила накладення стягнень, обставини, що пом'якшують або обтяжують адміністративну відповідальність,
 4. 16. Поняття і види тілесних ушкоджень.
  обставин, що виключають протиправність діяння (наприклад, у стані необхідної оборони, крайньої необхідності та ін.), не може тягти відповідальність за тілесні ушкодження. Згода потерпілого на заподіяння йому тілесних ушкоджень не усуває відповідальності особи, яка їх заподіяла, якщо згода була дана для досягнення суспільне небезпечних і, тим більше, злочинних цілей. Суб'єктивна сторона тілесних
 5. Поняття та джерела кримінального права
  обставини, що містять суспільну небезпечність або протиправність діяння; стадії вчинення злочину; співучасть у злочині; види покарань, загальні засади призначення покарання; погашення та зняття судимості тощо. Сутність і призначення норм Загальної частини кодексу виявляються лише в органічній єдності з положеннями його Особливої частини. Остання містить конкретні норми, які
 6. 34. Підстави закриття кримінальної справи
  обставини, що виключають провадження у справі(ст. 6 КПК); 2)обставини, що надають слідчому право закрити кримінальну справу (статті 7-10 КПК); 3)недоведеність участі обвинуваченого у вчиненні злочину (п. 2 ст. 213 КПК)1. Обставини, що виключають провадження у справі, є й підставами для відмови в порушенні кримінальної справи. Якщо ж ці обставини були встановлені вже в ході досудового слідства чи
 7. 62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого
  обставини, які виключають провадження по справі і кримінальну відповідальність цієї особи або ж дозволяють замінити її мірами суспільного впливу або адміністративного стягнення. Виявивши порушення або невиконання вимог закону, прокурор вживає заходів до усунення таких фактів та поновлення орушених прав учасників кримінального роцесу (скасовує незаконну постанову слідчого, дає вказівки про
 8. 67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі
  обставини справи. Прокурор на протязі 3-х днів після одержання скарги на відмову слідчого у задоволенні клопотання обвинуваченого і його захисника про доповнення матеріалів розслідування зобов'язаний розв'язати її на підставі вивчення матеріалів справи і повідомити про результати заявника (ст. 235 КПК). Після ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи слідчий передає її з обвинувальним
 9. 35. Некорисливі злочини проти власності (ст. 194-197).
  обставин справи. Склад злочину - матеріальний. Злочин є закінченим з моменту настання суспільно небезпечних наслідків - тяжких наслідків для власника майна. Суб'єкт злочину - фізична осудна особа, яка досягла 16 років, якій було доручено зберігання чи охорона чужого майна і яка не є службовою особою, зберігає майно на підставі трудового договору чи спеціального доручення. Суб'єктивна сторона
 10. 34. Корисливі злочини проти власності, не поєднані з вилученням чужого майна з володіння власника (ст. 192, 193, 198).
  обставину, бажає це зробити. Мотиви та мета - корисливі. \Ст.198. Придбання або збут майна, одержаного злочинним шляхом. Об'єкт злочину - встановлений цивільним правом Укр. порядок придбання або збуту (відчуження) чи зберігання майна, який забезпечує право власності. Предмет злочину - будь-яке майно, завідомо здобуте злочинним шляхом, тобто крадіжкою, грабежем, контрабандою тощо. Об'єктивна
© 2014-2022  ibib.ltd.ua