Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Недійсність правочинів, видиНедійсними правочинами є дії суб'єктів цив.права, що спрямовані на встановлення, зміну або припинення цив.прав та обов'язків, але не породжують бажання сторонами юр.результатів у наслідок невідповідності вчинених дій вимогам закону. Загальною підставою визнання правочину недійсним є його невідповідність вимогам закону (з моменту держ.реєстрації; з моменту настання відповідної умови).
Існують такі наслідки недійсності правочинів:
Юр.наслідки випливають з факту вчинення недійсного правочину і полягають у ненастанні юр.наслідків, яких прагнули досягнути сторони. Вони обмежуються лише постановкою питання про недійсність правочину. Нікчемний правочин є недійсним з моменту вчинення і не породжує для його сторін цив.прав та обов'язків. Оспорювальний правочин хоча і породжує в момент вчинення правові наслідки, проте після його оспорення заінтересованої особи і визнання недійсним судом, він є недійсним і нічим не відрізняється від нікчемного. Нікчемний правочин або правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.
Майнові наслідки недійсності правочинів породжують такі 2 юр.факти, як вчинення недійсного правочину та виконання його хоча б однією стороною повністю чи частково. Такі правові наслідки наз.майновими, оскільки визначають юр.долю переданого за нікчемним правочином майна.тут має місце двостороння реституція - повернення сторін правочину у той майновий стан, в якому вони перебували до його вчинення, відповідно з чим у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути одна одній у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разу неможливості такого повернення, відшкодувати вартість того, що одержано за цінами, які існують на момент відшкодування.
Додаткомі майнові наслідки сторін недійсного правочину полягають у обов'язку відшкодування винною стороною заподіяних збитків та моральної шкоди іншій стороні або третій особі. Тут має місце одностороння реституція, яка передбачає повернення тільки однієї сторони правочину у той майновий стан, в якому вона перебувала до його вчинення.
Види недійсних правочинів:
Правочини з дефектами суб'єктивного складу. Якщо хоча б однією з сторін правочину виступала особа, яка не досягла 14 р., або якщо правочин виходив за межі дрібного побутового і якщо б було відсутнє схвалення дій малолітньої особи батьками, опікуном, то такий правочин визнається недійсним. Основним наслідком визнання такого правочину недійсним є двостороння реституція.
Правочин з дефектами волі. Одним із видів дефектів волі є тимчасовий стан, при якому людина не може розуміти значення своїх дій або керувати ними. Стан, при якому особа не усвідомлює своїх дій, може мати одну з трьох форм вияву:
Вольову (оцінює те, що відбувається, але не може керувати своїми діями);
Інтелектуальну (не розуміє значення своїх дій, хоча може ними керувати);
Змішану (не розуміє значення своїх дій і не керує ними);
Основним наслідком визнання такого правочину недійсним є двостороння реституція.
Правочин з дефектами форми. Недодержання сторонами письмової форми правочину, встановленої законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом. Але порушення простої письмової форми все ж має певні негативні наслідки для його сторін. Якщо правочин укладений усно і одна із сторін вчинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом недійсним. У разі недодержання обов'язкової нотаріальної форми одностороннього правочину (заповіт), такий правочин є нікчемним. Недодержання нотаріальної форми договору має наслідком його нікчемність, настає двостороння реституція.
Правочин з дефектами змісту та порядку укладення правочину. Правочин, укладений внаслідок зловмисної домовленості представника однієї особи з іншою його стороною, є оспорюваним. Особа, чку представляють, отримує право на позов про визнання правочину недійсним. Основним наслідком такого правочину є двостороння реституція.
52.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Недійсність правочинів, види"
 1. Поняття та види співучасті у злочині
  правочинів, види 52. Представництво, поняття, сфера та межі дії, види. 28. Поняття, форми і строк довіреності 29. Зобов'язання, структура 51. Укладення договору 31. Способи забезпечення виконання зобов'язань 32. Способи припинення цив. зобов'язань 54. Підстави та умови ц-п від-ті, збитки 57. Шлюб: поняття, ознаки, умови, порядок укладання 58. Особисті та майнові права і обов'язки подружжя 32.
 2. § 4. Зміст і форма господарського договору
  недійсність. Таким чином, господарські договори мають укладатися в письмовій формі. Аналіз положень ч. 1 ст. 181 ГК дає підстави для висновку, що стосовно господарського договору діє загальне правило, за яким він має бути укладений у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками, тобто - у письмовій формі (повна письмова форма). Разом з тим, ч. 1 ст. 181 ГК дає змогу
 3. Поняття, ознаки та умови дійсності правочину. Види
  недійсність (нікчемність) або можливість визнання його недійсним судом за позовом заінтересованої особи (оспорюваність). Класифікація правочинів може здійснюватися за різними критеріями: За кількістю сторін, які вчиняють правочин, вони поділяються на одно-, дво- та багатосторонні. Односторонній правочин - це дія 1 сторони, спрямована на набуття, зміну, припинення цив. прав і обов'язків.
 4. § 1. Поняття документа у криміналістиці
  недійсність або заперечність документа. Документи можуть бути виготовлені рукописним, машинописним, комп'ютерним, поліграфічним або іншими способами, за допомогою письмових знаків, інших графічних зображень, виконаних чорнилами, пастами для кулькових ручок, тушшю, олівцем, друкарською фарбою або іншою речовиною. Як матеріал для виготовлення письмового документа можуть бути використані папір,
 5. § 1. Поняття та види допиту
  недійсність проведеної дії та недопустимість отриманих показань як джерела доказів. Згідно зі статтями 143, 167 КПК допит можна проводити у місці провадження досудового слідства або за місцем перебування допитуваного, як правило, у денний час. Допитувані дають показання віч-на-віч зі слідчим, за винятком випадків, прямо передбачених у законі (присутність захисника, педагога, законних
 6. 8. Поняття видів забезпечення виконання зобов'язань.
  недійсність основного зобов'язання (вимоги) спричиняє недійсність правочину щодо його забезпечення, проте недійсність правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання не спричиняє недійсність основного зобов'язання. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є
© 2014-2021  ibib.ltd.ua