Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Об'єкти цивільно-правових відносинОб'єктом цивільних правовідносин є конкретні блага, з приводу яких суб'єкти вступають між собою в зазначені правові відносини.
До цих благ відносять матеріальні предмети та духовні цінності (речі, гроші та цінні папери, ін. майно, майнові права, результати робіт, а також ін. матеріальні і нематеріальні блага).
Речі - це всі предмети матеріального світу, що здатні задовольняти певні потреби людей і щодо яких можуть виникати цивільні права та обов'язки.
Речі поділяються на такі види:
1) засоби виробництва (сировина, паливо, засоби транспорту і зв'язку ...) і предмети споживання (продукти харчування, одяг, взуття, предмети побуту ...);
2) речі, що перебувають у цивільному обігу, тобто речі, відносно яких відсутня заборона щодо вільної торгівлі;
3) індивідуально визначені і родові (цукор, борошно,...) речі;
4) замінні (родові речі) та незамінні (індивідуально визначені речі);
5) споживні (речі, що після споживання перестають існувати, продукти харчування ...) та неспоживні (речі, що служать упродовж тривалого часу, автомобіль, будинок ...);
6) неподільні (речі, які в разі поділу втрачають цільове призначення, телевізор, ...) та подільні (хліб, ...);
7) головні й належності до них (скрипка і футляр до неї, ...);
8) продукція, плоди (плоди фруктових дерев,...) і доходи (результат експлуатації власником певної речі - гроші, ...);
9) рухомі (транспортні засоби, ...) та нерухомі (будівлі,...);
10) гроші й цінні папери (акції, векселі, ...).
До об'єктів цивільних правовідносин відносять і дії осіб, що мають правове значення (напр., дії з відшкодування заподіяних збитків) та відповідні послуги (напр., ремонт автомобіля).
До них слід віднести також результати творчої діяльності, що охороняються законом (наукові та художні твори, відкриття й винаходи, ...), інформація (документовані або публічно оголошені відомості про події).
Одним з об'єктів цивільних правових відносин є особисті немайнові блага, до яких належать життя, здоров'я, честь, гідність, ім'я, ділова репутація, свобода та особиста недоторканність, сім'я тощо.
21.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Об'єкти цивільно-правових відносин"
 1. Фізичні особи як суб'єкти цивільно-правових відносин
  цивільно-правових відносин є фізичні та юридичні особи, які вступають між собою в цивільно-правові відносини з приводу майна та особистих немайнових благ До фізичних осіб належать громадяни У, іноземні громадяни та особи без громадянства. Для визнання осіб суб'єктами цивільного права необхідна наявність цивільної правосуб'єктності, тобто їхньої право- та дієздатності. Цивільна правоздатність -
 2. Поняття та види співучасті у злочині
  єктивні ознаки співучасті - злочин, вчинений кількома (двома або більше) суб'єктами злочину спільно. Злочин при цьому вчиняється загальними зусиллями всіх співучасників, злочин - це результат їх спільної діяльності. Співвиконавцем - особа, яка безпосередньо або шляхом використання інших осіб, що не є суб'єктами злочину, вчинила конкретний злочин. Організатором - особа, яка організувала вчинення
 3. 42. Основи фінансів підприємств та засади їх організації.
  єкти цивільно-правових відносин, які визначені фінансово-правовими нормами
 4. Поняття екологічного права України
  єкти. Наукове обгрунтування проблема захисту довкілля з'являється тільки у XX ст. Законодавче закріплення вона дістає лише в його другій половині. Система екологічного законодавства, що склалася в Україні протягом 1960-1991 рр., значною мірою була або компіляцією союзного законодавства колишнього СРСР, або наслідком конкретизації його з врахуванням деяких місцевих умов. Ця система, окрім
 5. Поняття і особливості принципів екологічного права
  єктивно обумовлені існуючими екологічними відносинами. Треба зважати на те, що загальна теорія права по відношенню до галузевих юридичних дисциплін займає провідне становище, є узагальнюючою наукою, яка має спрямовуюче та методологічне значення.a Вона становить теоретичну базу для розробки спеціальних проблем, що стоять перед галузевими правовими науками. Тому загальні принципи права повинні
 6. Поняття екологічного права України
  єкти. Наукове обгрунтування проблема захисту довкілля з'являється тільки у XX ст. Законодавче закріплення вона дістає лише в його другій половині. Система екологічного законодавства, що склалася в Україні протягом 1960-1991 рр., значною мірою була або компіляцією союзного законодавства колишнього СРСР, або наслідком конкретизації його з врахуванням деяких місцевих умов. Ця система, окрім
 7. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  єктивним її призначенням - виконанням законів та інших правових актів, підтверджує принципову єдність процесу реалізації цієї гілки влади зі змістом управлінської діяльності держави. Це дозволяє визначити виконавчу владу і державне управління своєрідними сторонами - умовно кажучи, "статикою" і "динамікою" - єдиного явища, яке, за звичаєм, позначається як управлінська (або адміністративна) сфера
 8. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  єктивного критерію вирішення конфліктних ситуацій у взаємовідносинах між державою і особою. Це підтверджується, зокрема, тим, що і на сьогодні переважна більшість питань у сфері виконавчої влади вирішується, як і в минулі роки, не в законах, а в підзаконних нормативно-правових актах уряду, міністерств, державних комітетів та деяких інших цент- І! 258 пальних органів виконавчої влади. Саме
 9. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  єкти міжнародного права - це суверенні держави, народи, що реалізують право на самовизначення, міжурядові організації (ООН, МАРНОТРАТ, ИМО й ін.), государственноподобные утворення (раніше - Данциг, Західний Берлін, нині - Ватикан). Варто підкреслити, що рижика міжнародною правосуб'єктністю володіють індивіди й неурядові організації (Гринпис, Міжнародна амністія, Асоціація міжнародного права й
 10. 46. Громадянство та його значення для міжнародного права
  єкти цього відношення пов'язані юридичними правами й обов'язками); - юридичні права й обов'язки між суб'єктами правовідносин громадянства косять взаємний характер: держава вправі вимагати від особи поваги і дотримання своїх законів, але в той же час зобов'язана здійснювати захист цієї особи як на своїй території, так і за її межами; особа ж, у свою чергу, має право вимагати від держави
© 2014-2022  ibib.ltd.ua