Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Норма права: поняття та ознаки. 12.Структура правової нормиПравова норма - це формально-обов'язкове правило фізичної поведінки, яке має загальний характер, встановлюється або санкціонується державою з метою регулювання суспільних відносин і забезпечується її організаційною, виховною та примусовою діяльністю.
Ознаки правової норми:
1) регулятор суспільних відносин;
2) приписи норм-загальні;
3) діють багаторазово або тривало;
4) норми охороняються д-вою(існує розгалужена сис-ма право охорон.органів);
5) її чинність припиняється, скасовується за спеціальною процедурою.
Структура правової норми -об'єктивно зумовлена потребами правового регулювання(внутрішня організація, яка виражається в поділі норми на складові елементи та у певних зв'язках між ними).
Елементи правової норми (обов'язкові) - диспозиція, гіпотеза, санкція.
Диспозиція - це правило поведінки, обов'язок вчинити будь-які дії або утриматись від дій, тобто викладення припису, образно диспозиція - це ядро норми. Сам припис може бути у 2 формах: позитивний(шляхом переліку дій, які має право чи зобов'язується здійснити суб'єкт права) і негативний (шляхом зазначених дій або бездіяльності, які заборонені законом)
Гіпотеза - частина норми, в якій зазначаються умови, обставини, з настанням котрих можна чи необхідно здійснювати її диспозицію. Призначення гіпотези - визначити сферу і межі регулятивної дії диспозиції правової норми.
Санкція - частина норми, в якій зазначаються заходи державного примусу в разі невиконання, порушення її диспозиції. Призначення санкції - забезпечувати здійсненність диспозиції правової норми.
До санкцій належать різні види покарань і стягнень за правопорушення (позбавлення волі, виправні роботи, штраф), а також ін. Невигідні наслідки недодержання прав норми(тимчасова заборона діяльності).
Заохочення - частина норми, в якій зазначаються певні цінності, блага(їх може отримати суб'єкт у разі добровільного здійснення ним диспозиції).
5.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Норма права: поняття та ознаки. 12.Структура правової норми"
 1. Поняття та види співучасті у злочині
  права та основні ознаки 3. Право як особливий вид соціальних норм 9. Норма права: поняття та ознаки. 12.Структура правової норми 5. Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права. 7. Систематизація законодавства 8. Система права та її структура 9. Реалізація норм права: поняття і форми 10.Застосування норм права 11.Тлумачення права: поняття, види та способи 12.
 2. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  нормативних актів; за адресатами - такі, що регулюють діяльність державних органів і їх службовців, недержавних утворень, громадян; за методом дії - на заборонні, зобов'язуючі, рекомендаційні, стимулюючі, уповноважуючі; -; за дією в просторі - загальні і місцеві; за дією за колом осіб - загальні і спеціальні та ін. Вивчення сутності адміністративно-правових норм неможливе без уяснення
 3. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  норма. Вимоги вдосконалення певної організованості та впорядкованості правозастосовчої діяльності є безпосереднім фактором, що викликає необхідність розвитку і удосконалення процесуальних норм. Адміністративно-процесуальні норми пов'язані не лише з юрис-дикційною діяльністю виконавчих органів державної влади та судів, а також є необхідним елементом всієї управлінської діяльності, яка має
 4. 16. Джерела міжнародного права.
  нормами. Після початку активних кодифікаційнх процесів у сучасному міжнародному праві роль міжнародного порядку значно знизилася, проте й у сучасний період багато міжнародних порядків збереглося в дипломатичному і консульському праві, міжнародному морському праві. Віденська конвенція 1969 року підтверджує, що норми міжнародного звичаєвого права як і раніше регулюють найважливіші питання
 5. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  нормативному масиві значне місце, тому що, поступаючись об'єктивним вимогам стабільності міжнародного права, однозначності у визначенні прав і обов'язків учасників міжнародних відносин, договірні норми витиснули норми звичаєвого права. У процесі створення договірних норм міжнародного права знаходить свій прояв марксистська теорія узгодження воль держав, що лежала в основі радянської доктрини
 6. 9.Господарсько-правові норми: поняття і види.
  нормативного акта господарського законодавства. Перша стосується змісту, за яким нормативний акт є офіційним джерелом правової інформації про чинні норми права у сфері господарської діяльності. Друга ознака стосується форми. Нормативний акт - це юридично-технічна форма встановлення, опублікування і застосування норм господарського права. Згідно з юридичною силою господарське законодавство
 7. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  норма-тивно-правових актів, знання та правильне розуміння змісту пра- вових норм, їх характерних рис та особ- ливостей, знання основних понять і категорій, спроможність давати правильні їх тлумачення, логічно й правильно викладати думки 0 балів (не за-раховано) Студент не відповів на поставлені запитання або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні
 8. ЗМІСТ
  нормативно-правових актів Глава 15 НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами § 2. Норми моралі і норми права: їх зв'язок і взаємодія § 3. Норми-звичаї і норми права § 4. Корпоративні норми і норми права § 5. Поняття і ознаки норми права § 6. Види норм права § 7. Спеціалізовані (нетипові) норми права § 8. Структура
 9. § 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права
  нормативного матеріалу, за допомогою якого її різні блоки (частини) постають у єдності. Система права - це об'єктивно обумовлена системою суспільних відносин внутрішня структура права, яка складається з взаємозалежних норм, логічно розподілених за галузями, підга-лузями та інститутами. Можна сказати інакше: система права - це науково організована сукупність правових норм, розподілених за групами
© 2014-2021  ibib.ltd.ua