Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

45. Договор (Д.) побутового підряду (ПП).


(§2 гл.61 ст.865-874) За Д.ПП підрядник, який здійснює підприєм. діяльність, зобов'язується виконати за завданням фіз. особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та ін. особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Юридичні ознаки Д.: взаємний, консенсуальний, відплатний. Сторонами Д. є підрядник і замовник. Підрядником завжди є комерційна організація або ФОП, які здійснюють підприєм. діяльність з виконання відповідного виду робіт, а замовником - лише фіз. особа для задоволення побутових та ін. особистих потреб. Д.ПП - це публічний Д. До відносин за Д.ПП, не врегульованих ЦК, застосовується законодавство про захист прав споживачів. Предметом Д. є результат робіт, призначений для задоволення побутових та ін. особистих потреб. ЦК пов'язує споживчий характер не з результатом, а із самою роботою. Тому не вважатимуть ПП Д., укладений фіз. особою з підприємством з виготовлення чайників. Форма Д.: усна або письмова. Він вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або ін. документ, що підтверджує укладення Д.
Замовник, також, має право залучати свідків для підтвердження факту укладення Д. або його умов. Підрядник зобов'язаний: до укладення Д.ПП надати замовникові необхідну інформацію про запропоновані роботи, їх види, особливості, про ціну та форму оплати; назвати конкретну особу, яка виконуватиме роботу, якщо за характером роботи це має значення. Підрядник не має права нав'язувати замовникові включення до Д.ПП додаткових оплатних робіт або послуг. Вартість робіт визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено прейскурантами, тарифами. Робота оплачується після її остаточного передання. За згодою замовника роботу він може оплатити при укладенні Д.ПП. Замовникові надано право у будь-який час до здачі роботи відмовитися від Д.ПП, сплативши частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від Д., та відшкодувавши витрати, здійснені до цього моменту, якщо вони не є частиною ціни роботи, яка підлягає сплаті. Якщо підрядник допустив істотні відступи від умов Д. або істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати: виготовлення ін.
речі з однорідного матеріалу такої самої якості; розірвання Д. та відшкодування збитків. У разі виявлення ін. відступів від умов Д. або ін. недоліків у роботі замовник має право вимагати: безоплатного усунення недоліків у розумний строк; відшкодування його витрат на усунення недоліків; зменшення плати. Вимога про безоплатне усунення недоліків, які можуть становити небезпеку для життя (здоров'я) замовника та ін. осіб, може пред'явити замовник (правонаступник) протягом 10р. із моменту прийняття роботи, якщо законом не передбачено більш тривалі строки. Таку вимогу може бути пред'явлено незалежно від того, коли виявлено ці недоліки. У разі нез'явлення (ухилення) замовника від прийняття роботи: підрядник має право, письмово попередивши замовника, зі спливом 2міс. від попередження продати предмет Д.ПП за розумну ціну, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса на ім'я замовника. Або, у випадках, визначених ч.1 ст.874, притримати предмет Д.ПП або вимагати відшкодування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "45. Договор (Д.) побутового підряду (ПП)."
 1. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  договор как источник администра тивного права // Государство и право. - 1998. - № 2. 44. Державний контроль у сфері виконавчої влади. Наукова доповідь / За заг. редак. проф. В.Б.Авер'янова. К., 2000. 45. Додин Е.В. Административная ответственность в свете Консти туции Украины // Юридический вестник. - 1997. - № 3. 46. Додин Е.В. Аминистративная деликтология в системе юриди ческих наук // Сов.
 2. № 3. Підряд.
  договору може бути усною або письмовою. Обов'язки підрядчика: 1) виконання певної роботи за замовленням замовника; 2) виконання робіт з власних матеріалів, якщо інше не встановлене законом або договором; 3) правильне використання матеріалів замовника, надання йому звіту; 4) вжиття всіх заходів по забезпеченню збереження наданих матеріалів та іншого майна; 5) своєчасно повідомити замовника про
 3. № 6. Строки позовної давності.
  договору підряду; 6 місяців - стягнення неустойки; недоліки проданих речей; явні недоліки підряду; що виникають при перевезенні у перевізника до клієнтів; 3 місяці - порушення прав привілейованої купівлі; у кредиторів до спадкоємців; про пред'явлення вимоги до поручителя; 2 місяці - у клієнтів до перевізника або до органів зв'язку після отримання чи неотримання протягом місяця відповіді на
 4. № 20. Види договорів.
  договори на надання послуг (перевезення, доручення, схов); договори на передачу результатів творчої діяльності (авторський); інші договори (про сумісну
 5. № 56. Дія цивільних законів.
  договором.
 6. № 77. Сумісна діяльність.
  договором про сумісну діяльність сторони зобовязані сумісно діяти для досягнення загальногосподарської мети: будівництво доріг, спорткомплексів... Громадяни можуть укладати договір про сумісну діяльність лише для задоволення своїх особистих побутових потреб. Ведення спільних справ учасників договору про сумісну діяльність здійснюється за їх загальною згодою. Якщо учасники договору про сумісну
 7. 53. Речові докази та їх дослідження.
  договором підряду, у справах про відшкодування завданої шкоди псуванням майна тощо. На відміну від письмових, речові докази суворо індивідуальні, незамінні. Витребування речових доказів і вирішення питання про відповідальність за їх неподання провадиться у порядку, встановленому ст.ст. 137, 93 ЦПК. Вони можуть бути оглянуті також за їх місцем знаходження, за умови, якщо їх неможливо доставити в
 8. 56.Особливості правового регулювання будівельної галузі.
  договори підряду, перелік яких визначений в ч. 2 ст. 317 ГК: а) на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); б) на виконання проектних і досліджу-вальних робіт; в) на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва; г) інші договори. Загальні умови цих договорів визначаються відповідно до положень ЦК України про договір підряду, якщо інше не
 9. 62.Відшкодування збитків у сфері господарювання.
  договором не передбачено інше. Не підлягають відшкодуванню збитки, завдані правомірною відмовою зобов'язаної сторони від подальшого виконання зобов'язання. Відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов'язання, не звільняє зобов'язану сторону від виконання зобов'язання в натурі, крім випадків, зазначених у ч. 3 ст. 193 ГК (тобто, коли інше не передбачено законом або договором, або
 10. 42. Права та обов'язки власника житлового будинку.
  договором оренди); дотримувати умов безпечної експлуатації газового обладнання; своєчасно повідомляти власника будинку про виявлені несправності, які порушують нормальну експлуатацію цього будинку або призводять до перевитрат тепла, газу, води, електроенергії; щороку, до початку опалювального сезону, здійснювати утеплення вікон, балконних і вхідних дверей квартири; своєчасно вносити плату за
© 2014-2021  ibib.ltd.ua