Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

43. Виконання договору (Д.) підряду. Випадки та умови дострокового розірвання Д. підряду.


За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (ст. 837). Для виконання окремих видів робіт, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл. Для виконання складного комплексу робіт, зокрема у сфері кап. будівництва, застосовується принцип генерального підряду. Згідно зі ст.838 підрядник має право, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як ген. підрядник, а перед субпідрядником - як замовник. У договорі підряду може бути встановлено строки виконання роботи або її окремих етапів. Якщо у договорі не встановлено строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру, обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.
Основним обов'язком підрядника є виконання за завданням замовника певної роботи і передача йому результату виконаної роботи. Підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором. Замовник має право під час виконання роботи підрядником у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника. Випадки та умови дострокового розірвання Д. Замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків: якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим; якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник.
Підрядник має право відмовитися від договору підряду та право на відшкодування збитків якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи. Підрядник зобов'язаний відмовитися від договору підряду, маючи право на відшкодування збитків якщо використання недоброякісного або непридатного матеріалу чи додержання вказівок замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "43. Виконання договору (Д.) підряду. Випадки та умови дострокового розірвання Д. підряду."
 1. § 2. Договір підряду на капітальне будівництво
  виконаних робіт проектно-кошторисній документації. На замовника покладено й досить широке коло обов'язків, в тому числі сприяти підрядникові в забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією, а також у наданні інших послуг. Форма договору підряду на капітальне будівництво є письмовою із зазначенням у ньому всіх істотних умов, а саме: найменування сторін; місця й дати укладення; предмета
 2. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
  виконанні робіт, наданні послуг. Види господарських договорів. Форми права власності на засоби виробництва та різноманітність організаційно-правових форм господарювання обумовлюють розмежування господарських договорів за певними критеріями. У відповідності до певних критеріїв розрізняють наступні види господарських договорів: За предметною ознакою та видом господарської діяльності: договори
 3. 2. Система антимонопольних органів і їх компетенція.
  виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням антимонопольного законодавства; систематично інформує населення України про свою діяльність; здійснює інші дії щодо контролю за дотриманням антимонопольного законодавства в межах його повноважень. Як вже зазначалося, Антимонопольний комітет України контролює дотримання антимонопольного законодавства при реалізації повноважень органами
 4. 53. Речові докази та їх дослідження.
  виконання доручення по збиранню доказів (ст. 132 ЦПК). Про проведення огляду повідомляються особи, які беруть участь у справі, а в необхідних випадках - свідки, експерти, спеціалісти. Про наслідки проведення огляду на місці і про зміст процесуальних дій, шо виконувалися, складається протокол, який підписується всіма особами, які беруть участь в огляді, та негайно надсилається до суду, що
 5. 56.Особливості правового регулювання будівельної галузі.
  виконання проектних і досліджу-вальних робіт; в) на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва; г) інші договори. Загальні умови цих договорів визначаються відповідно до положень ЦК України про договір підряду, якщо інше не передбачено ГК. Найпоширенішим договором, що опосередковує відносини у будівельній галузі, є договір підряду на капітальне
 6. 42. Суттєві умови договору (Д.) підряду. Права та обов'язки сторін за договором підряду.
  виконана підрядником (П.), має відповідати умовам Д. підряду, а в разі їх відсутності або неповноти вимогам, що звичайно ставляться до Р. відповідного характеру; виконана Р. має відповідати якості, визначеній у Д. підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові; результат Р. в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до Д. підряду або
 7. 45. Договор (Д.) побутового підряду (ПП).
  виконану роботу. Юридичні ознаки Д.: взаємний, консенсуальний, відплатний. Сторонами Д. є підрядник і замовник. Підрядником завжди є комерційна організація або ФОП, які здійснюють підприєм. діяльність з виконання відповідного виду робіт, а замовником - лише фіз. особа для задоволення побутових та ін. особистих потреб. Д.ПП - це публічний Д. До відносин за Д.ПП, не врегульованих ЦК, застосовується
 8. 46. Види господарських договорів.
  виконання робіт, надання послуг. За суб'єктним складом: двосторонні договори (договір купівлі-продажу, де сторонами є продавець і покупець); багатосторонні договори (договір перевезення - перевізник, вантажовідправник, вантажоодержувач, страхувальник). За критерієм обов'язковості: планові: договори які укладаються за державним замовленням між визначеними законом
 9. § 3. Передумови укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт
  виконання робочої документації для будівництва тощо. Вихідні дані на проектування складаються на підставі затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, а також відповідних рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. До вихідних даних належать: 1) архітектурно-планувальне завда ння - документ, який містить комплекс містобудівних
 10. § 3 Договір на створення і передачу науково-технічної продукції
  виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт або договорами на створення і передачу науково-технічної продукції. Згідно з ч. 1 ст. 331 ГК України за договором на створення і передачу науково-технічної продукції одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати зумовлені завданням другої сторони (замовника) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі -
© 2014-2021  ibib.ltd.ua