Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

19. Права та обов'язки сторін за договором (Д.) купівлі-продажу (к-п).


Основним обов'язком продавця є обов'язок передати товар (Т.) покупцеві: у встановленій Д. кількості (у разі невиконання - покупець має право вимагати передання кількості Т., якої не вистачає, або відмовитися від переданого Т. та його оплати, а якщо його оплачено, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми; якщо продавець передав покупцеві більшу кількість Т., ніж це встановлено Д., покупець зобов'язаний повідомити про це продавця. Якщо в розумний строк після одержання такого повідомлення продавець не розпорядиться Т., покупець має право прийняти весь Т., якщо інше не встановлено Д.. Причому він зобов'язаний оплатити додатково прийнятий Т. за ціною, встановленою для Т., прийнятого відповідно до Д., якщо іншу ціну не встановлено за домовленістю сторін (ст.669-670)); у погодженому асортименті (якщо асортимент не відповідає умовам Д., то покупець має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо його вже оплачено, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми. Якщо ж продавець передав покупцеві частину Т., асортимент якого відповідає умовам Д., і частину Т. з порушенням асортименту, покупець має право на свій вибір: прийняти частину Т.
, що відповідає умовам Д., і відмовитися від решти Т.; відмовитися від усього Т.; вимагати заміни частини Т., що не відповідає асортименту, Т. в асортименті, який встановлено Д.; прийняти весь Т.. (ст.671-672)); у відповідній комплектності (комплекті) Т. (у разі передання некомплектного Т. покупець має право вимагати від продавця за своїм вибором: пропорц. зменшення ціни; доукомплектування Т. Якщо вимогу про доукомплектування не виконано, покупець набуває низку додаткових прав: вимагати заміни некомплектного Т. на комплектний; відмовитися від Д. і **вимагати повернення сплаченої грошової суми** (ст.682-684)); встановленої якості Т. (у разі істотного порушення вимог щодо якості Т. покупець має право: відмовитися від Д. й **...**; вимагати заміни Т. За наявності звичайних недоліків покупець має право вимагати: пропорц. зменшення ціни; безоплатного усунення недоліків Т. в розумний строк; відшкодування витрат на усунення недоліків Т. (ст.673, 678)); вільним від прав третіх осіб (якщо продавець не попередив про права третіх осіб на річ, то покупець має право вимагати: зниження ціни; розірвання Д.
, але за умови, що продавець не доведе, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб (ст.659ЦК)); в *тарі та (або) в упаковці*, якщо інше не встановлено Д. або не випливає із суті зобов'язання (у разі передачі Т. без *...* чи в неналежній *...* покупець має право вимагати: передання Т. у належних *...*; заміни неналежних *...*; пред'явити ін. вимоги, що випливають із передання Т. неналежної якості (ст. 685-686)). Обов'язок продавця щодо передачі Т. вважається виконаним у момент: вручення Т. покупцеві, якщо Д. встановлено обов'язок продавця доставити Т.; надання Т. в розпорядження покупця, якщо Т. має бути передано покупцеві за місцезнаходженням Т. Обов'язки покупця: прийняти Т. (якщо покупець без достатніх підстав зволікає з прийняттям Т. або відмовився його прийняти, то продавець має право: вимагати від нього прийняти та оплатити Т.; відмовитися від Д. (ст.689, 692)); сплатити за нього певну грошову суму (якщо покупець не оплатив Т., то продавець має право вимагати оплати Т. та сплати %% (ст.692)).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "19. Права та обов'язки сторін за договором (Д.) купівлі-продажу (к-п)."
 1. № 16. Купля-продаж.
  права й обов'язки. Продавці: будь-які суб'єкти цивільних правовідносин (іноземці, особи без громадянства, юридичні особи і держава), яким майно належить на праві приватної власності. Покупець - суб'єкт цивільних правовідносин з необхідною для даної виду продажі дієздатності. Договір купівлі-продажу оплатний, еквівалентом майна виступають тільки гроші. Договір купівлі-продажу - консенсуальный -
 2. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  права і є суспільні відносини, що регулюються цим правом. Нотаріальне процесуальне право не є самостійною галуззю права України. Питання про його місце в системі права України є спірним у юридичній літературі. Існує думка, що нотаріальне процесуальне право входить до предмета регулювання цивільного процесуального права. Це пояснюють тим, що і суд, і нотаріат здійснюють ту ж саму функцію захисту
 3. 22. Загальні правила посвідчення угод (правочинів)
  права та обов'язки сторін, що випливають з угоди, аби юридична необізнаність не спричинила порушення прав і законних інтересів осіб, які звертаються до нього. Коли нотаріус з'ясує дійсні наміри сторін і виявить суттєві моменти угоди, він зобов'язаний перевірити, чи відповідає зміст цієї угоди. вимогам закону. Наступними моментами укладання угоди, який суттєво впливає на порядок її посвідчення, є
 4. 18. Поняття та загальна характеристика договору (Д.) купівлі-продажу (к-п). Разновиди Д.к-п
  права власності на річ, яка є товаром, покупцеві. Юридичні ознаки Д.: взаємний, консенсуальний або реальний, відплатний. Сторонами Д. є продавець і покупець. Предметом Д. може бути: товар, який є у продавця на момент укладення Д. або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому; майнові права (напр. зафіксовані у цінних паперах); право вимоги, яке не має особистого характеру
 5. 28. Поняття, загальна характеристика договору міни. Бартерна угода.
  права, який передував появі договору купівлі-продажу. В сучасному цивільному обігу договір міни має обмежене застосування. Мабуть, єдина причина його існування - це економія часу і засобів в тих випадках, коли наміри сторін продати один товар і купити інший збігаються. За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар
 6. 63. Поняття та загальна характеристика договору комісії.
  права та обов'язки сторін. Договір комісії окрім загальних підстав припинення договору припиняється також у разі: відмови комітента від виконання договору (ч.1,2 ст.1025); відмови комісіонера від договору, якщо строк не встановлено договором (ч.1 ст.1026); смерті фізичної особи або ліквідації юридичної
 7. 72. Форма, права та обов'язки сторін по договору позики.
  права та обов'язки. Основним обов'язком позичальника є повернення позикодавцеві позики (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що передав йому позикодавець) у строк та в порядку, встановлені договором. Якщо договором не встановлено строк повернення позики або цей строк визначено моментом
 8. 3. Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання.
  права, яке має застосовуватись до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), застосовується право країни, де заснована, має своє місце проживання або основне місце діяльності сторона, яка є: продавцем - у договорі купівлі-продажу; наймодавцем - у договорі майнового найму; ліцензіаром - у ліцензійному договорі про використання виключних або аналогічних прав; охоронцем - у договорі
 9. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  права та відповідальність сторін. Одним із правил обігу форвардного валютного контракту є обов'язкове погодження покупця цього контракту до закінчення його строку дії у разі продажу (передання) зобов'язань іншим особам. Одночасно продаж (передання) зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим особам може бути здійснено покупцем без погодження з іншими сторонами форвардного контракту у
 10. № 149. Дарування.
  обов'язується передати обговорене в договорі майно відповідного якості; дарувальник повинний подарувати ту річ, що надалі не обтяжить і не заподіє шкоду його здоров'ю. Сторони договору дарування: громадяни. Річ можливо подарувати в наступних ситуаціях: - modus (коли договір дарування відбувається на користь юридичної особи й у договорі дарування передбачається умови по використанню предмета
© 2014-2022  ibib.ltd.ua