Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право
СОДЕРЖАНИЕ:
Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011, 2011

В шпаргалке по по гражданскому праву Украины приведены ответы на 155 вопросов к экзамену по гражданскому праву Украины.

№ 1. Порядок припинення юридичної особи.
№ 2. Вимоги, на які позовна давність не розповсюджується.
№ 3. Підряд.
№ 4. Право на промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та його захист.
№ 5. Види юридичних осіб.
№ 6. Строки позовної давності.
№ 7. Поняття та принципи належного виконання зобов'язань.
№ 8. Наймання жилого приміщення.
№ 9. Дія міжнародних договорів України. Поняття та види міжнародних договорів України.
№ 10. Перерва перебігу строків позовної давності.
№ 11. Договір доручення.
№ 12. Підстави застосування іноземного права на території України.
№ 13. Відповідальність юридичних осіб за невиконання чи неналежне виконання договорів та спричинення позадоговірної шкоди.
№ 14. Призупинення перебігу строку позовної давності.
№ 15. Стадії укладення договору.
№ 16. Купля-продаж.
№ 17. Правоздатність іноземних юридичних осіб не території України.
№ 18. Поняття місця проживання.
№ 19. Мнимі та удавані угоди.
№ 20. Види договорів.
№ 21. Перевезення.
№ 22. Цивільна право- та дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства на території України.
№ 23. Обмеження дієздатності громадян.
№ 24. Угоди, укладені з порушенням тих вимог, які законодавець висуває до осіб, що їх здійснюють.
№ 25. Види неустойки.
№ 26. Розмір цивільно-правової відповідальності.
№ 27. Порядок створення юридичних осіб.
№ 28. Угоди, укладені з порушенням вимог, які законодавець висуває до осіб, що їх здійснюють.
№ 29. Зміст договору (істотні та інші умови).
№ 30. Просрочка кредитора та її наслідки.
№ 31. Обсяг дієздатності неповнолітніх.
№ 32. Угоди, укладені з порушенням тих вимог, які законодавець висуває до осіб що їх здійснюють.
№ 33. Прострочка боржника та її наслідки.
№ 34. Право на відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію та його захист.
№ 35. Поняття дієздатності громадян.
№ 36. Просрочка боржника та її наслідки.
№ 37. Визнання громадянина недієздатним.
№ 38. Форми власності та їх класифікація законодавством України.
№ 39. Поняття зобов'язання, зобов'язального права.
№ 40. Випадки зменшення розміру цивільно-правової відповідальності.
№ 41. Захист авторських прав.
№ 42. Зміст правоздатності громадян.
№ 43. Угоди, при укладенні яких мали місце пороки волі учасників цих угод.
№ 45. Види представництва.
№ 46. Виконання дольового та солідарного зобов'язання.
№ 47. Поняття та джерела патентного права.
№ 48. Право- та дієздатність юридичних осіб.
№ 49. Угоди юридичної особи, що суперечать її цілям.
№ 50. Право спільної власності.
№ 52. Зобов'язання, що виникають з публічного обіцяння винагороди (оголошення конкурсу).
№ 53. Порядок здійснення цивільних прав і обов'язків недієздатними і обмежено дієздатними громадянами.
№ 54. Угоди, укладені з метою, що суперечить інтересам держави та суспільства.
№ 55. Поставка.
№ 56. Дія цивільних законів.
№ 57. Поняття повноваження.
№ 58. Відмінність зобов'язальних відносин від речових.
№ 59. Дольова, солідарна та субсидіарна відповідальність.
№ 60. Поняття та ознаки юридичної особи.
№ 61. Поняття та значення позовної давності.
№ 62. Переддоговірні спори.
№ 63. Загальна характеристика права власності в цивільному праві зарубіжних країн.
№ 64. Обмеження правоздатності громадян.
№ 65. Інші види речових прав на майно. Їх загальна характеристика.
№ 66. Поняття та значення договору, як підстави виникнення зобов'язання.
№ 67. Розрахункові та кредитні відносини.
№ 69. Оголошення громадянина померлим.
№ 70. Представництво без повноважень.
№ 71. Право приватної власності громадян.
№ 72. Поняття цивільно-правової відповідальності.
№ 73. Поняття і джерела авторського права.
№ 74. Визнання громадянина безвісно відсутнім.
№ 75. Поняття права власності.
№ 76. Поняття забезпечення виконання зобов'язань.
№ 77. Сумісна діяльність.
№ 78. Аналогія права й аналогія закону.
№ 79. Поняття угоди.
№ 80. Невиконання та неналежне виконання зобов'язань.
№ 81. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.
№ 82. Продукти творчої діяльності як об'єкти цивільних прав.
№ 83. Поняття неустойки та її значення.
№ 85. Захист права власності від порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов).
№ 86. Склад цивільного правопорушення.
№ 87. Об'єкти і суб'єкти авторського права.
№ 88. Види недійсних угод.
№ 89. Поняття та значення договору як підстави виникнення зобов'язань.
№ 90. Види цивільно-правової відповідальності.
№ 91. Суміжні права.
№ 92. Нікчемні та заперечні угоди.
№ 93. Інші підстави виникнення зобов'язань.
№ 94. Договірна та позадоговірна відповідальність.
№ 95. Використання творів науки, літератури і мистецтва. Авторський договір.
№96. Поняття речей та їх класифікація.
№ 97. Право власності в об'єктивному та суб'єктивному розумінні.
№98. Види забезпечення виконання зобов'язань.
№ 99. Зобов'язання по страхуванню.
№ 101. Форма угоди.
№ 102. Позов про витребування майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов).
№ 103. Умовні угоди. Відкладальні та відміняльні угоди.
№ 104. Цивільно-правові способи захисту права власності та інших речових прав.
№ 105. Поняття та форми вини в цивільному праві.
№ 106. Зобов'язання, що виникають внаслідок придбання або зберігання майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав.
№ 107. Види об'єктів цивільних прав.
№ 108. Поняття забезпечення виконання зобов'язання.
№ 109. Право державної власності.
№ 110. Умови цивільно-правової відповідальності.
№ 111. Види суб'єктів цивільного права України.
№ 112. Види угод.
№ 113. Спільна дольова та спільна сумісна власність.
№ 114. Поняття шкоди та збитків. Види збитків.
№ 115. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування чужого майна.
№ 116. Предмет цивільного права.
№ 117. Дії як об'єкти цивільних прав.
№ 118. Підстави виникнення та припинення права власності.
№ 119. Поняття та види застави.
№ 120. Договір комісії.
№ 121. Поняття та види джерел цивільного права України, їх характеристика.
№ 122. Довіреність.
№ 123. Право колективної власності.
№ 124. Система цивільного права України.
№ 125. Завдаток. Відмінність завдатку від авансу.
№ 126. Поняття цивільного права.
№ 127. Право виключної власності народу України.
№ 128. Гарантія. Відмінність гарантії від поруки.
№ 129. Договір довічного утримання.
№ 130. Початок перебігу строків позовної давності.
№131. Поняття та принципи належного виконання зобов'язань.
№132. Обмін.
№ 133. Прийняття спадщини та відмова від спадщини.
№ 134. Спадкування за законом.
№ 135. Поняття об'єктів цивільних прав.
№137. Виконання альтернативного зобов'язання.
№ 138. Джерела цивільного права зарубіжних країн.
№ 139. Порядок здійснення цивільних прав і обов'язків недієздатних і обмежено дієздатних громадян.
№ 140. Способи припинення зобов'язання.
141. Поняття спадкового правонаступництва.
№ 142. Виконання дольового та солідарного зобов'язання
№ 143. Наймання житлового приміщення.
№ 144. Способи виконання зобов'язань.
№ 145. Оренда (майновий найм). Безоплатне користування майном.
№ 146. Дострокове виконання зобов'язань.
№ 147. Правоздатність іноземних юридичних осіб на території України.
№148. Суб'єкти, місце та строк виконання зобов'язань.
№ 149. Дарування.
№ 150. Цивільна правоздатність та дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства на території України.
№ 151. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.
№ 152. Угоди, при укладенні яких мали місце "пороки волі" учасників цих угод.
№ 153. Відмінність зобов'язальних відносин від речових відносин.
№ 154. Об'єкти і суб'єкти патентного права.
№ 155. Елементи зобов'язання.
№ 156. Поняття зобов'язання та зобов'язального права.
№ 157. Наслідки закінчення строку позовної давності.
№ 158. Умови дійсності угод.
№ 159. Поняття та види позадоговірних зобов'язань.
№ 160. Підстави виникнення та припинення права властності.
Цивільне право:
  1. ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011 - 2011 год
  2. ОНЮА
    . ЭКЗАМЕН «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» - 2011 год
  3. Мэггс П .Б ., Сергеев А .П .. Интеллектуальная собственность . - М .: Юристъ ,2000. - 400 с . - 2000 год
  4. А.В. ВЛАСОВА. СТРУКТУРА СУБЪЕКТИВНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА - 2000 год
  5. Кассо Л.А.. Понятие о залоге в современном праве - 2000 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua