Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 146. Дострокове виконання зобов'язань.


Боржник вправі виконати зобов'язання до строку, якщо інше не випливає із закону, договору або змісту зобов'язання.
Дострокове виконання зобов'язань між державними, кооперативними та іншими громадськими організаціями допускається у випадках, якщо це передбачено законом або договором, а також за згодою кредитора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "№ 146. Дострокове виконання зобов'язань."
 1. 60. Договори (Д.) по добровільному страхуванню.
  достроково припинено на вимогу С* або С., якщо це передбачено умовами Д. Д. визнається недійсним судом якщо: його укладено після настання СВ; об'єктом Д. страхування є майно, яке підлягає
 2. Санація.
  дострокового припинення процедури санації неустойка (штрафи, пеня), а також суми завданих збитків, які боржник зобов'язаний сплатити кредиторам за грошовими зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), можуть бути заявлені до оплати в розмірах, що були на день прийняття рішення про санацію, з урахуванням положень мирової угоди щодо відстрочки та (або)
 3. 6. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
  достроково припинено господарським судом за заявою розпорядника майна чи будь-кого із кредиторів у разі: невиконання заходів, передбачених планом відновлення платоспроможності селянського (фермерського) господарства; наявності інших обставин, які свідчать про неможливість відновлення платоспроможності селянського (фермерського) господарства. Після дострокового припинення процедури
 4. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  виконання інших операцій, пов'язаних з розширенням банківського бізнесу. Джерелом покриття капітальних витрат служить накопичений нерозподілений прибуток минулих років і прибуток, одержаний у поточному році. Капітальні витрати відображаються в активі балансу. Поточні витрати виникають у процесі здійснення банківських операцій, а також під час нарахування заробітної плати і премій співробітникам
 5. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  виконання певних дій, визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції. До них належать комісії за розподіл акцій (часток) клієнтів, розміщення цінних паперів за операціями з андеррайтингу, за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів, синдикування кредиту, за довірче обслуговування клієнтів тощо. Прибутки (збитки) від торговельних операцій - результат
 6. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам. Форма випуску цінних паперів визначається за рішенням емітента про випуск цінних паперів і затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску. Це є підставою для взяття цінних паперів на обслуговування Національною
 7. 1. Сутність валютних операцій
  виконання окремих операцій" від 17.07.2001 р. № 275. Рис. 1. Види валютних операцій комерційних банків Для правильного відображення у бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою слід усвідомити такі терміни та поняття: валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті; валюта України (гривня) - грошові знаки у формі банкнот, монет, що
 8. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  виконання форвардного валютного контракту можуть бути пред'явлені лише емітентові цього форвардного валютного контракту. Форвардний контракт визнається фінансовим активом або фінансовим зобов'язанням на дату виникнення зобов'язання щодо придбання або продажу предмета контракту. Для відображення у бухгалтерському обліку використовують: дату укладення контракту; дату оцінки вартості (кінець періоду
 9. Державна політика України у галузіохорони довкілля.
  виконання зобов'язань України з міжнародних екологічних угод, програм, проектів і заходів. Екологічний моніторинг довкілля здійснюється за довгостроковою державною програмою, яка визначає спільні, узгоджені за цілями, завданнями, територіями та об'єктами, часом (періодичністю) і засобами виконання дії відомчих органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від
 10. 5. Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері
  виконанням зобов'язань України, що випливають із багатосторонніх договорів у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, в перспективі має важливе значення подальше розширення міжнародного співробітництва за такими напрямами: - співробітництво з міжнародними організаціями системи ООН у галузі охорони навколишнього природного середовища (ЮНЕП - програма ООН щодо
© 2014-2021  ibib.ltd.ua