Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

№137. Виконання альтернативного зобов'язання.


Боржникові, зобов'язаному виконати одну з двох або кількох дій, належить право вибору, якщо з закону, договору, або змісту зобов'язання не випливає інше.
Здійснення 1 з цих дій і складає виконання зобов'язання. Право вибору в силу закону може належати і кредитору. ЗУ "Про захист прав споживачів" надає покупцю можливість замінити річ, відремонтувати, зменшити ціну, розірвати договір.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "№137. Виконання альтернативного зобов'язання."
 1. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  виконання. Держави укладають міжнародні договори в особі своїх вищих органів державної влади і державного управління. Порядок представництва держави при укладанні договорів, визначення відповідних органів і їхніх компетенцій є внутрішньою справою держави і регулюються внутрішньодержавним правом держав, насамперед їхніми конституціями. У міжнародних організацій цей порядок визначається їхніми
 2. 62.Відшкодування збитків у сфері господарювання.
  виконання зобов'язання другою стороною; - матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом. Сторони господарського зобов'язання мають право за взаємною згодою заздалегідь визначити погоджений розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, у твердій сумі або у вигляді відсоткових ставок залежно від обсягу невиконання зобов'язання чи строків порушення зобов'язання сторонами,
 3. 63. Штрафні та оперативно-господарські санкції.
  виконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. За загальним правилом розмір штрафних санкцій передбачається законом чи договором. Пріоритет у визначенні розміру санкцій надається закону. І лише в тих випадках, коли розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором (ч. 4 ст. 231 ГК). ГК передбачає різні способи встановлення
 4. 7. Види зобов'язань.
  виконання певної дії. Так, за договором купівлі-продажу будинку продавець повинен передати покупцеві саме будинок, а не якусь іншу річ чи виконати інші дії. Альтернативне зобов'язання - це зобов'язання, змістом якого є право вимоги і відповідний йому обов'язок здійснити одну з кількох дій на вибір. Здійснення однієї із цих дій і становить виконання зобов'язання. На відміну від альтернативних,
 5. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  виконання певних дій, визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції. До них належать комісії за розподіл акцій (часток) клієнтів, розміщення цінних паперів за операціями з андеррайтингу, за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів, синдикування кредиту, за довірче обслуговування клієнтів тощо. Прибутки (збитки) від торговельних операцій - результат
 6. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  виконаних операцій згідно з принципами міжнародних стандартів обліку. На сучасному етапі розвитку банківської системи України постає завдання створення системи внутрішнього контролю банку, яка б охоплювала політику та процедури кожної банківської установи, сприяючи її успішній діяльності. Система бухгалтерського обліку має задовольняти такі вимоги: 1. Актуальність Усі здійснювані банком операції
 7. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  виконання операцій за рахунком, умови закриття рахунку, строк дії угоди, порядок та періодичність видачі виписок з рахунку та ін. За окремою угодою банк надає список тарифів комісійної винагороди за свої операції і послуги. Законодавством та інструкціями Національного банку України передбачено, що кожне підприємство має право відкрити по одному поточному рахунку в національній та іноземній валюті
 8. 4. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках платіжними дорученнями
  виконання банками протягом 10 календарних днів з дня виписки; день заповнення не враховується. До виконання банк приймає доручення тільки в межах наявних коштів на рахунку платника, за винятком перерахування до бюджету сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів та внесків до державних цільових фондів, які приймаються банками незалежно від наявності коштів на рахунках підприємств. При їх
 9. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
  виконанням такої бухгалтерської проводки: Дебет Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями; Кредит Контррахунок. Сума коштів, сплачених клієнту, відображається фактором (банком) у бухгалтерському обліку такими бухгалтерськими проводками: Дебет Рахунок для обліку коштів, які надані за факторинговими операціями; Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та
 10. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам. Форма випуску цінних паперів визначається за рішенням емітента про випуск цінних паперів і затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску. Це є підставою для взяття цінних паперів на обслуговування Національною
© 2014-2021  ibib.ltd.ua