Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 138. Джерела цивільного права зарубіжних країн.


Германія та інші - закон; англосаксонська система - прецедент, але все більшого значення набирає закон.
Франція - 1804р. - перший кодекс, який займався регулюванням цивільного права. Німеччина - 1896р. - німецьке цивільне укладення, побудоване по пандектній системі.
Від цивільного права відокремлене торгове.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "№ 138. Джерела цивільного права зарубіжних країн."
 1. Поняття і особливості принципів екологічного права
  цивільне, кримінальне, трудове, екологічне, конституційне право. У кожній галузі на основі законодавства сформульовані її принципи. Галузеві правові принципи грунтуються на положеннях, які становлять основу загальних принципів, та врахуванні особливостей сукупності норм права кожної галузі. Важливо пам'ятати, що галузеві принципи, як і принципи взагалі, не є статичними. Вони динамічні, оскільки
 2. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  джерел фінансування органи виконавчої влади поділяються на ті, що фінансуються з держбюджету, і ті, що мають змішане фінан сування - з держбюджету і за рахунок доходів від власної діяль ності. Інша загальновизнана назва органів виконавчої влади - органи державного управління. Апарат органів виконавчої влади - це організаційно поєднана су- 235 купність структурних підрозділів і посад, які
 3. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  джерела - так званого "поліцейського права" (а саме, обмеженість питаннями охорони громадського порядку і безпеки), адміністративне право, поряд з конституційним (державним), являє собою класичний зразок галузі публічного - на відміну від приватного - права. Як і конституційне право, право адміністративне опосередковує функціонування публічної влади в державі. В той же час
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  джерелами якого повинні стати: а) узагальнюючий Закон України "Про основні засади державної служби і служби в органах місцевого самоврядування", який має місти ти загальні положення, вичерпну класифікацію державних службовців, організацію керівництва державною службою тощо. Положення цього Закону матимуть безпосередню дію і загальне значення; б) правові акти для окремих груп державних
 5. 46. Міжнародно-правові питання громадянства
  джерел існування. У громадянство України не приймаються особи: 1) злочини, щозробили, проти людства й преступленияЪЪ, що зробили, здійснювали, що геноцид або, проти держави або тяжкі злочини проти особистості; 2) засуджені до позбавлення волі до зняття судимості; 3) находящиеся під наслідком або покарання, що уникають, або території, що зробили злочин на, іншої держави; 4) находящиеся на
 6. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  джерел міжнародного права, і - сприяти соціальному прогресу та поліпшенню умов життя при більшій свободі, і в цих цілях - виявляти толератність і жити разом, у мирі один з одним, як добрі сусіди, і - об'єднати наші сили для підтримки міжнародного миру і безпеки, і - забезпечити прийняттям принципів і встановленням методів, щоб збройні сили застосовувалися не інакше, ніж у спільних інтересах, і
 7. 61. Регіональні міжнародні організації
  джерелами міжнародного публічного права (зокрема, Європейська конвенція про захист прав людини й основних свобод 1950 року, Європейська Хартія місцевого самоврядування 1985 року, Рамкова конвенція про захист національних меншин 1995 року та ін.). Держава, що висловила бажання вступити в Раду Європи, повинна відповідати таким умовам: - правовий устрій та інститути повинні відповідати принципам
 8. № 63. Загальна характеристика права власності в цивільному праві зарубіжних країн.
  Право власності на відміну від власності є юридичною категорією. Воно виникає одночасно з виникненням держави. Варто розрізняти право власності в об'єктивному і суб'єктивному змісті. В об'єктивному розумінні - це сукупність правових норм, установлених державою і регулюючих відносини по володінню, користуванню і розпорядженню засобами виробництва і предметами споживання. У суб'єктивному змісті -
 9. Наука цивільного процесуального права
  цивільне процесуальне право, цивільне судочинство і теорія цивільного процесуального права. Наука вивчає закономірності виникнення, функціонування і розвитку цивільного процесуального права, його суть, роль у виконанні соціальних функцій, його обумовленість волею народу, яка визначається економічною основою суспільства. Вивчення цивільного процесуального права здійснюється в діалектичному зв'язку
 10. Система науки цивільного процесуального права
  цивільного процесуального права; загальні положення цивільного процесуального права. Особлива частина складається з двох розділів. Перший - судові форми захисту цивільних прав - має три підрозділи: цивільний процес України, цивільний процес зарубіжних країн, міжнародний цивільний процес. Другий розділ - несудові форми захисту цивільного права - складається з двох підрозділів: адміністративна
© 2014-2021  ibib.ltd.ua