Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 78. Аналогія права й аналогія закону.


Навіть найдосконаліша система права не може охопити всю різноманітність суспільних відносин, які потребують правового регулювання. Ст. 4 ЦК визначає, що цивільні права та обов'язки можуть виникати з дій громадян і організацій, які хоч і не передбачені в законі, але в силу загальних засад і змісту цивільного законодавства породжують цивільні права й обов'язки. Прогалина в праві - випадки, коли певні суспільні відносини потребують правового регулювання, але не передбачене конкретною правовою нормою.
В такому випадку суду надається право розглядати такі справи за допомогою аналогії. Ст. 11 ЦПК: "в разі відсутності закону, який регулює спірні відносини, суд застосовує закон, який регулює подібні відносини, а за відсутності такого суд виходить із загальних засад і змісту законодавства України. Аналогія закону має місце, якщо: 1) відносини, щодо яких виник спір, за своїм характером потребують цивільно-правового регулювання; 2) ці відносини не регулюються конкретними нормами права; 3) є закон, який регулює схожі відносини і який може бути застосований за аналогією.
Для заповнення прогалин, які не можливо заповнити за аналогією закону заповнюються за допомогою аналогії права - за допомогою загальних засад і змісту законодавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "№ 78. Аналогія права й аналогія закону."
 1. 71. Судові рішення: поняття, суть, види. Законна сила рішення суду.
  аналогію закону чи аналогію права (ст. 8
 2. 72. Вимоги до рішень суду. Форма і зміст рішення суду.
  аналогію закону чи аналогію права (ст. 8 ЦПК). Обгрунтованість рішення - це його правильність з фактичного боку. Вимогами обгрунтованості с: повне і всебічне з'ясування обставин, на які сторони поси лаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтвер джених тими доказами, які були досліджені в судовому за сіданні; доведеність цих обставин, які суд вважає встановленими; - відповідність
 3. § 1. Процес пізнання у криміналістиці
  аналогії, версії тощо). Використання цих методів забезпечує правильність мислення за формою, отримання нових знань за сутністю. Аналіз - це метод наукового дослідження шляхом розгляду окремих сторін, властивостей, складових частин чого-небудь. Тобто це процес розчленування цілого на частини. Він є необхідним етапом пізнання, який нерозривно пов'язаний із синтезом, і є однією з основних операцій,
 4. Криміналістика, логіка та етика
  аналогію, узагальнення і абстрагування тощо. Логічні закони та прийоми мислення входять у методологічні основи криміналістики, крім того використання їх дозволило розробити "логіку слідства", вчення про криміналістичну версію, логіку доказування у кримінальному судочинстві. Глибоке проникнення психології та логіки в криміналістику стало передумовою для розробки програм розслідування конкретних
 5. Загальні або загальнонаукові методи
  аналогію та гіпотезу, індукцію, закони та категорії діалектичної і формальної логіки, методи абстрагування та ідентифікації. Так, в основі розшуку злочинця за ознаками словесного портрету лежить абстракція ототожнення, тобто виділення з різних джерел ознак і абстрагування їх у єдиний образ зовнішності розшукуваної особи. В процесі розшуку цей абстрагований образ може бути матеріалізований,
 6. 3. Порядок формування статутного капіталу банку.
  права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня. Відповідно до частини п'ятої статті 32 із змінами внесеними згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 14.09.2006 р. № 133-V, капітал банку не може бути меншим статутного капіталу. Забороняється використовувати для формування капіталу банку бюджетні
 7. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  права та обов'язки, передбачені законом. Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать
 8. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  права контролю банку за цільовим використанням кредиту. Видача кредиту проводиться одноразово, щоденно або в інші строки, визначені в кредитному договорі, виходячи з потреби в кредиті. Довгострокові кредити можуть надаватися в міру виконання будівельно-монтажних робіт і здійснення затрат (поетапно). Підприємствам із постійним циклом виробництва, а також позичальникам з добрим фінансовим станом,
 9. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам. Форма випуску цінних паперів визначається за рішенням емітента про випуск цінних паперів і затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при
 10. 4.Облік цінних паперів емітованих банком
  права брати участь в управлінні банком. Прості акції мають право голосу. Привілейовані акції можуть випускатися з фіксованою сумою дивідендів, яка визначається у процентах до їх номінальної вартості і виплачується щорічно. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться у розмірі, зазначеному в акції. Прості акції не мають фіксованої дивідендної ставки, і їх ринкова вартість може значно
© 2014-2021  ibib.ltd.ua