Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

Загальні або загальнонаукові методи


- це методи які використовуються в усіх науках або в усіх галузях практичної діяльності. Серед загальних методів називають: зіставлення, спостереження, опис, експеримент, вимірювання, математичні методи інформатики та кібернетики. Дійсно, вони є загальними, оскільки використовуються в усіх науках, у тому числі і в криміналістиці.
Разом з тим до загальнонаукових методів нерідко відносять і логічні прийоми мислення, а саме: аналіз та синтез, аналогію та гіпотезу, індукцію, закони та категорії діалектичної і формальної логіки, методи абстрагування та ідентифікації. Так, в основі розшуку злочинця за ознаками словесного портрету лежить абстракція ототожнення, тобто виділення з різних джерел ознак і абстрагування їх у єдиний образ зовнішності розшукуваної особи.
В процесі розшуку цей абстрагований образ може бути матеріалізований, наприклад, поданий у вигляді орієнтиру, намальований або зібраний із намальованих елементів за методом суб'єктивного портрета.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Загальні або загальнонаукові методи"
 1. § 4. Класифікація методів науки криміналістики.
  загальні, загальні та часткові (спеціальні або частковонаукові). Така класифікація методів пізнання загальновизнана, вона поділяється більшістю вчених-криміналістів, відображена у підручниках та наукових працях. Методи науки криміналістики дуже різноманітні, особливо часткові, оскільки в процесі судово-слідчої діяльності доводиться добувати та досліджувати доказову інформацію із різноманітних
 2. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  або активами та зобов'язаннями, якщо є юридичне право на таке згортання та якщо це передбачено відповідними положеннями (стандартами) з бухгалтерського обліку. На нетто-основі, як правило, відображаються доходи і витрати, що виникають у результаті: а) реалізації та переоцінки балансової вартості цінних паперів, придбаних для здійснення торгових операцій; б) реалізації цінних паперів у портфелі
 3. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  загальній програмі реформування бухгалтерського обліку в банках України. Параметри аналітичного обліку та інші параметри, що деталізують інформацію про операції контрагентів (клієнтів) банку, є неодмінною умовою акумуляції бази даних для формування фінансової та статистичної звітності. Залежно від сфери застосування їх поділяють на параметри: контрагентів (клієнтів); документів; договорів;
 4. 3.Види обліку в комерційних банках.
  загальні резерви, результати переоцінювання. Отже, в інтерпретації фінансового обліку банків найголовніше - осмислити баланс і зрозуміти склад і співвідношення активів і
 5. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  або майбутніми) цінами за курсом на дату звітності, а статті, що виражені за історичною вартістю, - відповідно за курсом на дату відображення в обліку. В основу бухгалтерського обліку валютних операцій в Україні покладено монетарно-немонетарний метод. Реформа бухгалтерського обліку в банківських установах України охопила всі сфери банківської діяльності, у тому числі й операції на валютних
 6. Поняття і особливості принципів екологічного права
  загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які виникають з приводу належності природних об'єктів відповідним суб'єктам, використання та відтворення цих об'єктів, охорони навколиш-нього природного середовища, зумовлюють специфічність
 7. Поняття і особливості принципів екологічного права
  загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які виникають з приводу належності природних об'єктів відповідним суб'єктам, використання та відтворення цих об'єктів, охорони навколишнього природного середовища, зумовлюють специфічність
 8. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  загальні методи правового регулювання: імперативний і диспозитивний, які реалізуються шляхом: а) використання приписів, б) встановлення заборон, в) надання дозволів; так і спеціальні, притаманні тільки цій галузі: субординації, координації, реординації, адміністративного договору, реєстрації, стимулювання, інвестицій та ін. У розв'язанні завдань адміністративної реформи вирішальну роль має
 9. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  загальні і місцеві; за дією за колом осіб - загальні і спеціальні та ін. Вивчення сутності адміністративно-правових норм неможливе без уяснення їх структури, тобто внутрішньої побудови, яку складають: гіпотеза, диспозиція, санкція. Слід мати на увазі, що гіпотеза - це такий елемент адміністративно-правової норми, в якому зазначаються умови, обставини у сфері державного управління, з настанням
 10. Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління
  загальні риси, а саме: --- способи впливу органів державного управління на підпорядко-:н вані їм об'єкти управління; вираження державного публічного інтересу; '--' засоби досягнення мети; ' способи організації, прийоми здійснення функцій, що
© 2014-2022  ibib.ltd.ua