Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

Методи теоретичного рівня


представляють найбільш загальні закони розвитку матеріального світу, вони не підміняють методи конкретних наук, а є їх загальною філософською основою і виступають як засоби пізнання в усіх сферах діяльності. Ось чому методи теоретичного рівня не можна ототожнювати і тим більше протиставляти методам практичної діяльності. Практика завжди була критерієм істинності знання. За допомогою теорії практика долає і безперервно вдосконалює складний шлях пізнання, а результати практики - критерій істинності теорії які дозволяють корегувати її. Це дає взаємопов'язане розуміння явищ та подій взагалі і при розслідуванні злочинів зокрема.
Так у фізиці була відкрита закономірність, згідно з якою внаслідок пострілу зменшується намагніченість зброї, з чого був зроблений такий практичний висновок: якщо зі зброї повторно не стріляти, то намагніченість зброї через 7-10 діб відновиться до природного рівня, тобто дорівнюватиме магнітному полю Землі. На цій підставі був побудований графік залежності намагніченості зброї від часу, який минув з моменту пострілу. Тепер для встановлення дня, коли було зроблено постріл, достатньо було б виміряти намагніченість знайденої зброї і за допомогою графіка визначити, скільки діб минуло з моменту пострілу. Ця теоретична концепція і практичні способи її реалізації були запропоновані як науковий метод визначення давності пострілу.
Проте практика часто вносить свої корективи в теорію. З'ясувалось, що намагніченість змінюється не тільки при пострілі, але й при інших механічних коливаннях зброї, як, наприклад, при падінні зброї на бетонну підлогу, ударі зброї об твердий предмет або твердим предметом по зброї тощо. Таким чином, побудований на об'єктивній закономірності криміналістичний метод виявився непридатним для практичного визначення давності пострілу. Аналогічне сталося із нітрато-нітридним методом визначення давності пострілу, запропонованим іще в 1948 р. одеським криміналістом Папаспіракі. Теоретична концепція, побудована на об'єктивній хімічній закономірності, в дійсності виявилась взаємозв'язаною з багатьма ситуаційними факторами, врахувати які неможливо, а отже і визначити давність пострілу. Проблема визначення давності пострілу до цього часу в криміналістиці не розв'язана.
Крім розподілу методів за рівнями дослідження на теоретичні та емпіричні (практичні), їх ділять за загальністю застосування на усезагальні, загальні та спеціальні (часткові).
Усезагальним методом є матеріалістична діалектика, суть якої полягає у вивченні предметів та явищ дійсності в русі, змінюванні, розвитку, взаємозв'язку і взаємозумовленості. Усезагальний метод як теорія пізнання всіх галузей знань виконує методологічну, гносеологічну та світоглядну функції.
Пізнання об'єкта, який рухається, змінюється та розвивається є суттю методологічного підходу, що необхідно враховувати при дослідженні суспільних явищ, якими є злочини, таких спеціальних процесів, як, наприклад, взаємодія та утворення слідів злочину, їх зберігання у часі тощо. Вивчення ідентифікаційних ознак об'єкта, що рухається та змінюється, є принципом формування ідентифікаційного комплексу ознак і оцінювання його індивідуальності. Так загальне втілюється в конкретному, принципи діалектичного методу в конкретному науковому дослідженні - методиці криміналістичної ідентифікації.
Використання усезагального методу пізнання в загальній теорії і практиці, а у правоохоронній зокрема, означає для суб'єктів практичної діяльності ось що: а) визнання всезагальності відображення як реальної можливості пізнання будь яких подій та їх взаємодій в процесі розслідування і попередження злочинів; б) цілеспрямоване використання категорій діалектичного матеріалізму та діалектичної логіки для забезпечення всебічної повноти дослідження; в) всебічний розвиток та впровадження в практику судової і слідчої діяльності нових методів та засобів збирання і дослідження доказів, через які розкривається методологічна роль теорії пізнання; г) широке використання узагальненої слідчої та судової практики як критерію істинності зібраних доказів; д) формування висновків та оцінювання подій і фактів, що пізнаються, на грунті конституційних принципів законності у правовій державі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методи теоретичного рівня"
 1. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  Управління персоналом у єдності своїх різноманітних функцій, суб'єктів і методів виступає предметом науки «управління персоналом». Одночасно ця багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти її впливу на підприємство, людину і суспільство є об'єктом аналізу багатьох наук. Управління персоналом - відносно молода наука. Хоча велика кількість її ідей і теорій виникли на початку XX ст. і навіть
 2. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
 3. 10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*
  Вступ Розділ І. Загальні засади реформування адміністративного права: нові погляди на його роль, зміст і систему в демократичній правовій державі Глава 1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України Глава 2. Збагачення змісту предмету адміністративного права Глава 3. Розвиток методу адміністративного права Глава 4. Матеріальні і процесуальні норми у
 4. § 3. Криміналістична характеристика злочинів
  Криміналістична характеристика - це система відомостей про певні види злочинів, ознаки суб'єкта злочину (особи злочинця), його мотиви, предмет посягання, обстановку, злочинні способи, які мають значення для виявлення і розкриття таких діянь криміналістичними засобами, прийомами та методами. Для розуміння сутності криміналістичної характеристики необхідно виходити з того, що в ній відображаються
 5. Методи емпіричного рівня
  або практичної діяльності, застосовуються при реалізації теорії для розв'язання практичних задач. Наприклад, метод криміналістичної ідентифікації є вченням про встановлення тотожності об'єктів, які мають стійку зовнішню форму, за їх матеріальним та ідеальним відображенням. Практична реалізація ідентифікації в судово-слідчій практиці породжує різні методики дослідження, скажімо, ототожнення зброї
 6. ПЕРЕДМОВА
  Тримаючи в руках нову книгу, читач мимоволі запитує, чим вона відрізняється від інших видань з такої самої тематики? Запропонований курс лекцій є першою в Україні працею, в якій автор: 1) відійшов від традиційного викладу навчального матеріалу в розповідному стилі та охарактеризував основні кримінально-процесуальні поняття (принципи, суб'єкти, запобіжні заходи, слідчі дії) за логіко-правовими
 7. 1.1 Метод подвійного бюджету
  Одним з способів збільшення дохідної частини бюджету є також повніший облік податкової бази і залучення неінфляційних ресурсів фінансування бюджетного дефіциту передовсім за рахунок випуску державних цінних паперів. Однак розглянуті антиінфляційні резерви збільшення надходжень до бюджету, як правило, не дають швидких результатів і розраховані на перспективу. Тому основним напрямком скорочення
 8. 1. Формування цінової політики
  Особливості формування цінової політики торговельного підприємства. Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведення відповідних операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рівня цін, які встановлюються на них (Ц); Д=f(0, Ц). Обгрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, послуги) підприємства
 9. 2. Індикативні ціни
  Індикативні ціни - ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків, визначених згідно з законодавством України, а також якісних показників товару, і які затверджено Міністерством економіки України. Контрактні ціни у
 10. Екологічне право та екологічне законодавство
  Неможливо уявити собі людство поза природою, земними умовами його існування. Життя людини тісно вплітається в систему взаємозв'язків явищ природи, що створюють основу людського буття. Навіть незначні зміни природних умов (темпера-тури, вологості, атмосферного тиску, хімічного складу повітря, води тощо) впливають на людину. *Руйнування навколишнього природного середовища викликало відповідну
© 2014-2022  ibib.ltd.ua