Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

71. Судові рішення: поняття, суть, види. Законна сила рішення суду.


Діяльність суду проходить у порядку, визначеному законом, відповідно до цивільної процесуальної форми, що передбачає процесуальне закріплення діяльності суду як органу державної судової влади.
Суд при розгляді та вирішенні цивільних справ може постановляти різні процесуальні акти, серед них рішення та ухвали. Суди апеляційної та касаційної інстанцій виносять рішення та ухвали, а суд, який переглядає справу за нововияв-леними та внниікошіми обставинами, - ухвали. Ці акти t.m жди у теорії цивільного процесуального права мали узагальнену назву судових постанов1.
Значеній* судових рішень (постанов) полягає и тому, що пони закріплюють владні волевиявлення суду щодо усіх питань рои ляду іа вирішення цивільної справи у суді.
Отже, у порядку цивільного судочинства суди ухвалюють рішення, постановляють ухвали та видають судові накази Рішення суду - це судові рішення (постанови), якими завершується судовий розгляд, вирішується справа по суті, дасться відповідь на матеріально-правову вимогу позивача, пред'явле-н> цо суду. Ухвалами суду вирішуються усі ми і линя процесу, які не пов'язані із вирішенням справи но суті. Вони можуть стосуватися порушення справи іа підготовки її до розгляду, забезпечення доказового матеріалу, ходу процесу. Ухвалами оформлюють відповіді суду на заявлені клопотання га заяви і т. ін. Судовий наниз нона форма судового рішення, що ухвалюється у справах наказного провадження про стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна.
Законність рішення - це його відповідність нормам матеріального та процесуального чакону. Умовами законності с: правильне застосування закону, який підлягає застосуванню; незастосування закону, який не підлягає застосуванню; правильне тлумачення закону.
Вимоги законності рішення суду забезпечуються також правильним застосуванням приписів цивільного процесуального закону - додержанням передбаченого ними цивільного процесуального порядку, процесуальної форми, точним здійсненням прав і обов'язків га правильною реалізацією повноважень.
Суд вирішує справи відповідно до Конституції, законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Інші нормаїїшно-правові акти застосовуються, якщо вони прийняті відповідним органом на підставі, в межах повноважень га у спосіб, що вега-новлені законом. Якщо правовий акт не відповідає закону України або міжнародному договору, суд застосовує акт законодавства, який маг вищу юридичну силу.
А в разі, якщо закон України не відповідає міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, суд за-стосовус відповідний міжнародний договір. У визначених законом випадках сул може застосовувати норми права інших держав, аналогію закону чи аналогію права (ст. 8 ЦПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "71. Судові рішення: поняття, суть, види. Законна сила рішення суду."
 1. Виклик до суду
  рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені за встановленою формою і змістом документи, які видаються судом та іншими юрисдикційними органами для примусового виконання постановлених ними рішень, ухвал та інших актів. Відповідач - це юридична чи фізична особа, яка притягується за заявою позивача до відповідальності за порушення чи
 2. 16. Джерела міжнародного права.
  судові рішення і доктрини, найбільш, кваліфікованих фахівців із публічного права різних націй у якості допоміжного засобу для визначення правових норм. Всі ці джерела міжнародного права в залежності від їхньої обов'язковості розділяють на основні і допоміжні. До основних джерел міжнародного права відносять міжнародний договір і звичай, що, у силу їхньої значимості, поширеності й інтенсивного
 3. 44. Поняття та види підсудності.
  судові палати у цивільних справах апеляційних загальних судів, у межах територіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується (гг. 291 ЦПК). Судом, який переглядає справу за винятковими обставинами, є Верховний Суд України (ст. 353 ЦПК). Судом, який переглядає справу за нововиявленими обставинами, - суд, який ухвалив рішення, постановив ухвалу чи
 4. Експертиза (гл. 18, статті 75-76 КПК).
  рішення суду. Винятком євипадки, коли при проведенні судово-медичної або судово-психіатричної експертизи виникає потреба тривалого спостереження заобвинуваченим. У цьому разі слідчий повинен скласти подання,погодити його з прокурором і направити до суду для вирішенняпитання про поміщення обвинуваченого до відповідного медичногозакладу. За позитивного вирішення цього питання суд виноситьпостанову.
 5. Кінцеві рішення стадії У результаті касаційного розгляду
  судові рішенняу кримінальних справах // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. -№ 6. Мотовиловкер Я. О. Проверка законности и обоснованности приго-вора. - Ярославль, 1975. Омельяненко Г. М. Концептуальні питання касаційного провадженняв кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. - 1998. -№ 2. Омельяненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов,ухвал суду в кримінальних
 6. 2.4. Етапи стадії
  судовій палаті з кримінальних справ Верховного Суду України. З метою однакового застосування положень глави 32 КПК встановлено такий порядок проходження цих клопотань: 1. Після реєстрації в канцелярії консультант із загального масиву звернень виділяє клопотання про перегляд судових рішень у порядку виключного провадження. 2. Клопотання реєструють і передають до провадження суддіВерховного Суду
 7. 5. Поняття кваліфікації злочинів
  судовій практиці найбільше число помилок викрито саме при розмежуванні хуліганства і злочинів проти особи. Пленум Верховного Суду України у Постанові від 28 червня 1991 р. № 3 «Про судову практику в справах про хуліганство» зазначив, що дії, які супроводжувались погрозами вбивством, образою, нанесенням побоїв, заподіянням тілесних ушкоджень, вчинені в сім'ї, квартирі відносно родичів, знайомих і
 8. 5. Поняття кваліфікації злочинів
  судовій практиці найбільшу кількість помилок виявлено саме при розмежуванні хуліганства і злочинів проти особи. Пленум Верховного Суду України у постанові від 28 червня 1991 р. № 3 «Про судову практику в справах про хуліганство» зазначив, що дії, які супроводжувались погрозами вбивством, образою, нанесенням побоїв, заподіянням тілесних ушкоджень, вчинені в сім'ї, квартирі, відносно родичів,
 9. ВСТУП
  судові витрати, докази і доказування, підвідомчість і підсудність, провадження в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій, окремого провадження та виконання судових рішень тощо. У процесі вивчення курсу студенти мають оволодіти навичками самостійної практичної роботи з цивільними процесуальними нормами, засвоїти суть цивільних процесуальних правових категорій, зміст цивільних
 10. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  судовій ланці підсудні справи: - спір між громадянином та районним судом з приводу відшкодування шкоди, завданої незаконними діями суду; - спір між громадянами П. і Т. з приводу виконання договору позики; - спір між іноземним громадянином та підприємством з приводу незаконного звільнення з роботи; - спір між прокуратурою області та редакцією газети «Вісник» з приводу спростування відомостей,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua