Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Кінцеві рішення стадії У результаті касаційного розгляду


справи суд приймає одне з таких рішень:
залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційніскарги чи подання - без задоволення;
скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу нанове розслідування або новий судовий чи апеляційний розгляд;
скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу;
змінює вирок, постанову чи ухвалу.
Уразі відкликання касаційних скарг чи подання касаційний суд виносить ухвалу про закриття касаційного провадження, якщо іншими учасниками судового розгляду рішення не було оскаржене в касаційному порядку.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
1. Завданнями стадії касаційного провадження є виявленняпомилок матеріального і процесуального характеру, допущенихмісцевими і апеляційними судами, та їх виправлення.
2. Суд касаційної інстанції не має права за жодних умов постановити свій вирок, погіршивши становище засудженого.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Виникнення і закриття касаційного провадження повністюзалежить від реалізації сторонами свого диспозитивного права подати і відкликати касацію.
Суд касаційної інстанції переглядає рішення як місцевих, такі апеляційних судів.
Результатом діяльності суду касаційної інстанції може бутизалишення переглядуваного рішення без змін, його зміна іпостановлення свого рішення, направлення справи для провадження додаткового досудового слідства, на новий судовий абоапеляційний розгляд.
Суд касаційної інстанції за жодних умов не може погіршитистановище засудженого (заборона погіршання).
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Нормативно-правові акти
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня 1988 р. № 3 "Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування".
Наукові та навчально-методичні джерела
Богословская Л. А., Хотенец В. М. Законность и обоснованностькассационного определения. - Харьков, 1977.
Лобач В. Межі касаційного реагування прокурорів на судові рішенняу кримінальних справах // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. -№ 6.
Мотовиловкер Я. О. Проверка законности и обоснованности приго-вора. - Ярославль, 1975.
Омельяненко Г. М. Концептуальні питання касаційного провадженняв кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. - 1998. -№ 2.
Омельяненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов,ухвал суду в кримінальних справах // Право України. - 2003. - № 10.
Пшипчук П. П. Перевірка рішень суду першої інстанції у проектінового Кримінально-процесуального Кодексу України // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 6.
Рижаков А. П., Сергеев А. И. Кассационное производство. - М.,1997.
Смирнов М. І. Щодо використання відеоконференцзв'язку при перегляді судових рішень у касаційному порядку // Вісник Верховного СудуУкраїни. - 2004. - № 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Кінцеві рішення стадії У результаті касаційного розгляду"
 1. 2.4. Етапи стадії
  рішень у порядку виключного провадження має різні за змістом етапи залежно від того, які обставини є підставою для перегляду. Якщо підставою є нововиявлені обставини, то стадія має такі етапи: І. Досудовий етап (порушення питання про перегляд судового рішення). Зміст цього етапу становлять такі процесуальні дії: прийняття районним (міським) прокурором заяв заінтересованих осіб, підприємств,
 2. 22. Суд - обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи.
  рішення, ухвала суду чи судовий наказ у зв'язку з иововиявленими обставинами переглядаються одноособово або колегіально, залежно від того, який суд ухвалив рішення, по становив ухвалу або видав судовий наказ. Відводи. Особливою властивістю суду як суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин є те, що він повинен бути безстороннім та об'єктивним. Процесуальною гарантією забезпечення цього
 3. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  рішення заяв та повідомлень про вчинені або ті, що готуються, злочини; скасовувати незаконні та необгрунтовані постанови слідчихта осіб, які провадять дізнання; ' Винятком є судові стадії кримінального процесу, в яких прокурор не здійснює функцію нагляду за дотриманням закону судом. У них прокурор є представником однієї із сторін (обвинувачення), а тому не має права вживати заходів імперативного
 4. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  рішень. 1. Вирок - це рішення суду першої (а в окремих випадках і апеляційної) інстанції, постановлене в судовому засіданні з питання про винуватість чи невинуватість підсудного та про призначення або непризначення йому покарання. Вирок може вирішувати й інші питання (про цивільний позов, речові докази тощо). Ознаки вироку: це єдине рішення в державі, згідно із яким особу може бутивизнано винною
 5. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  рішень місцевих судів, що набрали чинності, та рішень апеляційних судів, постановлених ними по першій або по другій інстанції, що не набрали чинності. Право учасників кримінального процесу на касаційне оскарження судового рішення регламентовано п. 8 ч. З ст. 129 Конституції України, ст. 12 Закону України "Про судоустрій України" та главою 31 КПК. Касаційне провадження виникло у Франції та набуло
 6. Виклик до суду
  рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені за встановленою формою і змістом документи, які видаються судом та іншими юрисдикційними органами для примусового виконання постановлених ними рішень, ухвал та інших актів. Відповідач - це юридична чи фізична особа, яка притягується за заявою позивача до відповідальності за порушення чи
 7. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  рішення у > { справі. --'; Перегляд постанови у справі про адміністративний проступок. Виконання постанови. Провадження у справах про адміністративні проступки проходить декілька стадій, які органічно пов'язані одна з одною. Слід мати на увазі, що стадія являє собою відносно самостійну частину провадження, яка, поряд із загальними завданнями провадження, має притаманні тільки їй власні
 8. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  рішення цього завдання ще не займає визначального місця у системі правового регулювання управлінських відносин. Саме виправленню такого становища має сприяти запровадження в законодавстві (викладеного вище у главі 1) нового погляду на суспільне призначення адміністративного права в демократичній, правовій державі. Однак вирішення цього дійсно історичного завдання є досить складною справою.
 9. Підстави для закриття кримінальної справи у стадії попереднього розслідування:
  рішень: 1) скасовує поставу і відновлює попереднє слідство; 2) залишає скаргу без задоволення. Про рішення повідомляє особу, що подала скаргу (ст.215 КПК). При відмові прокурора скасувати скаргу, особа, інтересів якої стосується постанова про закриття, протягом 7 днів з дня отримання повідомлення прокурора, має право оскаржити її до суду: районного, міського, Строк розгляду скарги не більше 5
 10. 4. Провадження і стадії цивільного процесу.
  рішення цивільних цивільних справ у повній відповідноси і чинним законодавством, справ і метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних пран, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Законодавство про цивільне судочинство встановлюс єдиний порядок розгляду цивільних справ, об'єднаних за матеріальними ознаками в три види проваджень (ч. З ст. 15
© 2014-2022  ibib.ltd.ua