Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ


Виконання вироку - це стадія кримінального процесу, змістом якої є правовідносини і діяльність її учасників за визначальної ролі суду з виконання судових рішень, а саме: звернення рішень до виконання, контроль за їх виконанням і вирішення питань, що виникають під час їх виконання.
Ознаки стадії:
у ній реалізуються рішення, сформульовані не тільки у вироку,айв ухвалах, постановах суду;
ця стадія у кримінальній справі може виникати неодноразовоу зв'язку зі зміною судових рішень або виникненням питань, якіпотребують судового вирішення;
не пов'язана з дослідженням загального для попередніх стадійпредмета доказування (ст. 64 КПК). Останній у цій стадії також єрізнобічний, бо зумовлюється вирішуваними судом питаннями;
стадія виконання вироку позбавлена контрольних функційщодо попередніх стадій кримінального процесу;
має істотні особливості процесуального характеру, про якійтиметься далі.
Слід звернути увагу, що не можна ототожнювати виконання вироку як стадію кримінального процесу і фактичне відбування покарання засудженим. Стадія виконання вироку характеризується процесуальною діяльністю, в якій обоє 'язковим і головним учасником є суд. Фактичне виконання вироку та інших судових рішень здійснюють інші органи, діяльність яких регулюють переважно норми кримінально-виконавчого права.
За логікою, стадія виконання вироку має бути останньою в системі стадій кримінального процесу. Однак, зважаючи на те, що логічна і функціональна послідовність стадій не завжди збігаються, місце стадії виконання вироку не є "стабільним" у процесуальній системі.
Стадія виконання вироку може бути і не останньою в системі кримінального процесу, наприклад, якщо в процесі є стадія перегляду судових рішень у порядку виключного провадження, котра може бути в межах стадії виконання вироку або навіть і після неї.
Місце стадії виконання вироку в системі стадій процесу залежить від того:
яким судом (місцевим чи апеляційним) постановлено рішенняпо першій інстанції;
чи було оскаржено рішення суду першої інстанції в апеляційному або касаційному порядку.
Залежно від цього, стадія виконання вироку починається:
- після стадії судового розгляду кримінальної справи:
одразу після закінчення строку на апеляційне оскарженнярішення місцевого суду (що становить 15 днів);
одразу після закінчення строку на касаційне оскарженнярішення апеляційного суду, постановленого ним по першій інстанції (ЗО днів);
- після стадії апеляційного провадження:
- якщо на вирок місцевого суду було подано апеляцію - післярозгляду справи апеляційною інстанцією (якщо вирок цією інстанцією не було скасовано). Якщо вирок скасовано, то стадія виконання вироку не виникає;
- після стадії касаційного провадження:
- якщо на вирок апеляційного суду, постановлений ним як судомпершої інстанції, було внесено касаційну скаргу чи подання - післярозгляду справи касаційною інстанцією (якщо вирок цією інстанцією не було скасовано).
Значення стадії виконання вироку розкривають такі положення:
у ній найбільш яскраво реалізується кримінально-правовийпринцип невідворотності відповідальності та покарання;
стадія забезпечує охорону прав і законних інтересів учасників кримінального процесу, в том числі виправданих і засудженихта їхніх близьких родичів;
вона чинить виховно-превентивний вплив як на учасників кримінального процесу, так і на інших громадян.
Провадження в стадії виконання вироку здійснюється за такими загальними положеннями:
1) обвинувальний вирок виконується тільки після набрання ним законної сили, а виправдувальний і той, що звільняє підсудного від покарання, - негайно після проголошення вироку. Якщо строк подання апеляції чи касації було відновлено, то вирок втрачає законну силу і на нього може бути подано апеляцію або касацію;
обов'язковість виконання вироку, що набрав законної сили,для всіх державних і громадських підприємств, установ і організацій, посадових осіб та громадян;
обов'язковість виконання вироку, що набрав законної сили,на всій території України;
визначальна роль суду у виконанні вироку;
неможливість звернення до виконання вироку суду за діяння, суспільну небезпечність і караність якого усунено прийнятимкримінальним законом;
набрання вироком законної сили і його виконання повністю,а не частинами. В тих випадках, коли вирок у груповій справі оскаржено (внесено подання) лише стосовно деяких засуджених, віннабирає чинності після розгляду справи судом апеляційної або касаційної інстанції водночас щодо всіх засуджених.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1:
У стадії виконання вироку реалізуються не тільки вироки суду,а й інші постановлені судом рішення.
Обвинувальний вирок виконується тільки після набрання нимзаконної сили, а виправдувальний і той, що звільняє підсудного відпокарання, - негайно після проголошення вироку.
Діяльність у стадії виконання вироку не пов'язана із дослідженням загального для попередніх стадій предмета доказування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ"
 1. 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ'
  правила, які діють у стадіях апеляційного і касаційного провадження (за винятком короткостроковості оскарження). Значення стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження полягає у такому: перегляд судових рішень у порядку виключного провадженняє гарантією проти виконання незаконних, необгрунтованих і несправедливих судових рішень, що набрали чинності, а також гарантією прав і
 2. 16. Джерела міжнародного права.
  поняття «правонаступництво держав» як «зміну однієї держави іншим у несенні відповідальності за міжнародні відносини якої-небудь території» (ст. 2). У цій же статті дається визначення понять « держава-попередник», « держава-спадкоємець», «момент правонаступництва держави» і т.д. Треба відзначити, що проблеми правонаступництва часто супроводжуються гострими політичними розбіжностями між
 3. 3. ПОНЯТТЯ, МЕТА , г І ЗНАЧЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ
  поняття доказів; предмет доказування; способизбирання доказів; правила оцінки доказів; процесуальні джереладоказів; норми-принципи кримінального процесу - вільна оцінка доказів; всебічність, повнота й об'єктивність дослідження обставинсправи, презумпція невинуватості; норми, якими врегульовано права та обов'язки учасниківкримінального процесу в частині доказування, - наприклад,
 4. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  поняття не визначено), якщо: 1) є показання потерпілих або свідків, які прямо вказують на цю особу як на таку, що вчинила злочин; факт вчинення злочину цією особою підтверджує висновокексперта; особа з'явилася з повинною; у цієї особи (при ній, у її житлі, на робочому місці тощо)вилучено речові докази. Якщо особу, яка вчинила злочин, що не є тяжким, не встановлено, дізнання по справі зупиняють із
 5. Поняття і особливості принципів екологічного права
  поняття принципів екології взагалі, але нічого не говориться про правовий зміст принципів екологічного права. Деякі дослідники, аналізуючи питання загальної теорії екологічного права, не торкаються принципів останнього, що не можна визнати виправданим. Принципи екологічного права, закріплюються легально, або виводяться із законодавства. Функція екологічного права, як більш загальна спрямованість
 6. Тема 12. Адміністративний процес
  значених видів адміністративних провадженнь, до змісту адміністративного процесу, а також до адміністративно-процесуального права входять певні загальні адміністративні процедури, що здійснюються всіма органами виконавчої влади в межах наданих їм повноважень і не мають прив'язки до вирішення конкретно визначених справ. З'ясуванню сутності адміністративного процесу значною мірою 50 сприяє аналіз
 7. Тема 13.Провадження в справах про адміністративні проступки
  значення для правильного вирішення справи. Від доказів слід відрізняти джерела доказів, що являють собою засоби збереження і передачі інформації, за допомогою яких дана інформація залучається у провадження. Слід пам'ятати, що особливістю доказів є те, що вони повинні бути одержані в установленому законом порядку, в противному разі вони втрачають силу доказів. В юридичній літературі докази
 8. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  поняття "державне управління" за змістом є ширшим, ніж поняття "виконавча влада". Таким чином, адміністративне право, за сферою реалізації - це право, передусім, державного управління, власного впливу держави на різноманітні суспільні процеси. Але таке визначення соціальної спрямованості адміністративного права не є повним і точним. Тим більше, що тривалий час в нашій країні у механізмі
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 10. 33. Види міжнародних договорів
  поняття, що охоплює усі види міжнародних договорів. Міжнародні договори класифікуються на різних підставах: І. За кількістю учасників: 1) односторонній міжнародний юридичний акт. Його виділення в якості самостійного виду міжнародного договору деякі автори пояснюють наявністю процесу одностороннього волевиявлення суб'єкта міжнародного права, що, правда, викликає юридичні наслідки тільки для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua