Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ'


Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження - це
стадія кримінального процесу, змістом якої є перегляд за клопотаннями сторін рішень судів першої, апеляційної, касаційної інстанцій у зв'язку з нововиявленими обставинами або неправильним застосуванням кримінального закону та істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, які суттєво вплинули на правильність переглядуваного судового рішення.
У кримінальному процесі немає такої судової інстанції, рішення якої могли б бути остаточними і не могли переглядатися в порядку виключного провадження.
Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження - це самостійна і виняткова стадія кримінального процесу.
Самостійність її визначається специфікою завдань, кола учасників, строків провадження, процесуальних засобів процесуальної діяльності, змісту процесуальних рішень.
Винятковий характер цієї стадії зумовлено:
1) перевіркою законності й обгрунтованості судових рішень, що набрали чинності, а в деяких випадках і тих, що вже виконано;
* У терміні, яким позначено назву цієї стадії, замість слова "виключного" правильніше було б вживати "виняткового". Необхідність цього обгрунтовано Н. Р. Бобечко (див.: Бобечко Н. Р. Перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження. - К., 2004).
наявністю специфічних підстав для порушення провадженняз перегляду судових рішень;
залежністю предмета перевірки судових рішень (їх законностій обгрунтованості) від нововиявлених обставин або фактів неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального законів;
структурою та порядком кримінально-процесуального провадження;
вузьким колом повноважень судів, що переглядають справи втакому порядку.
Суд вищого рівня, який переглядає рішення суду нижчого рівня у виключному порядку, не є судом другої (апеляційної) чи третьої (касаційної) інстанції. Поняття інстанційності не може бути застосовано до цього суду, бо стадія процесу, в якій він діє, має виключний характер.
Місце стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження залежить від часу виявлення підстав для відновлення справи. Тому цю стадію може бути реалізовано після:
стадії судового розгляду (якщо не було апеляції) або
стадії апеляційного провадження або
стадії касаційного провадження або г ~
стадії виконання вироку (або в її часових межах).
Місце стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження щодо стадії виконання вироку залежить від:
виду вироку, який переглядають;
обставин, які можуть бути підставами для відновлення справи.Наприклад, перегляд виправдувального вироку, ухвали чи постанови
про закриття справи допускається лише протягом встановлених кримінальним законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (і не пізніше одного року з дня виявлення нових обставин) - ч. 1 ст. 400-6 КПК.
За наявності доказів, які підтверджують, що особа вчинила більш тяжкий злочин, ніж той, за який її було засуджено, справу може бути відновлено у зв'язку з нововиявленими обставинами тільки протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за більш тяжкий злочин (ч. 4 ст. 400-6 КПК).
За наявності доказів, які підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним менш тяжкого злочину, відновлення справи за нововиявленими обставинами строками не обмежено (ч. 5 ст. 400-6 КПК).
Перегляд судових рішень із підстав неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону строками не обмежено (ч. 6 ст. 400-6 КПК).
Однак у будь-якому разі цю стадію не може бути реалізовано до стадії виконання вироку.
Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для перегляду справи в інтересах його реабілітації (ч. 7 ст. 400-6 КПК).
Провадження в стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження здійснюється на підставі таких загальних положень:
свобода подання прокуророві заяв (клопотань) про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (подання клопотаньпро перегляд у зв'язку з порушеннями закону має деякі особливості, про які далі);
ревізійний характер перевірки судового рішення (переглядають не тільки нововиявлені обставини, а й, що головне, - рішенняу справі);
заборона суду, який переглядає судові рішення в порядкувиключного провадження, вносити зміни у рішення, яке переглядають;
попередній розгляд справи в апеляційному чи касаційному порядку не перешкоджає її розгляду в тій самій судовій інстанції в порядку відновлення справ у зв'язку з нововиявленими обставинами(ч. 2 ст. 400-10 КПК);
інші загальні правила, які діють у стадіях апеляційного і касаційного провадження (за винятком короткостроковості оскарження).
Значення стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження полягає у такому:
перегляд судових рішень у порядку виключного провадженняє гарантією проти виконання незаконних, необгрунтованих і несправедливих судових рішень, що набрали чинності, а також гарантією прав і законних інтересів не тільки засудженого, а й іншихучасників процесу;
ця стадія, як одна із форм судового контролю за діяльністюсудів нижчого рівня, формує однакове застосування ними нормправа на всій території України; формуючи єдину судову політикув сфері застосування кримінального та кримінально-процесуального права, сприяє підвищенню якості досудової підготовки матеріалів і тим самим зміцненню законності в діяльності органівдосудового слідства і прокуратури;
3) забезпечує реалізацію виховно-запобіжного впливу на громадян, сприяючи зміцненню правопорядку в державі, правовомувихованню громадян.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1:
Стадія перегляду судових рішень у порядку виключного провадження має самостійний і винятковий характер.
Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодоюдля перегляду справи в інтересах його реабілітації.
Перевірка судового рішення має ревізійний характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ'"
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 2. 79. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження.
  поняття мас узагальнюючий характер і охоплює усіх осіб, права та законні інтереси яких у тій чи іншій мірі зачіпатимуться ухваленим у справі рішенням. Заінтересовані особи можугь бути залучені до участі у справі за ініціативою суду, а також вступити у процес за власною ініціативою. Оскільки в таких справах відсутні сторони, то не може бумі іі третіх осіб. Зважаючи на тс, що відкриття провадження
 3. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  поняття не визначено), якщо: 1) є показання потерпілих або свідків, які прямо вказують на цю особу як на таку, що вчинила злочин; факт вчинення злочину цією особою підтверджує висновокексперта; особа з'явилася з повинною; у цієї особи (при ній, у її житлі, на робочому місці тощо)вилучено речові докази. Якщо особу, яка вчинила злочин, що не є тяжким, не встановлено, дізнання по справі зупиняють із
 4. 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ
  перегляду судових рішень у порядку виключного провадження, котра може бути в межах стадії виконання вироку або навіть і після неї. Місце стадії виконання вироку в системі стадій процесу залежить від того: яким судом (місцевим чи апеляційним) постановлено рішенняпо першій інстанції; чи було оскаржено рішення суду першої інстанції в апеляційному або касаційному порядку. Залежно від цього, стадія
 5. Виклик до суду
  поняття, підстави, види. Поняття належної і неналежної сторони. Заміна неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок вступу в процес, права та обов'язки правонаступника. Поняття третіх осіб. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Завдання прокуратури в цивільному процесі. Підстави та процесуальні форми
 6. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  поняття цілий ряд конкретних стадій і юридичних дій: упорядкування і прийняття тексту договору* встановлення автентичності тексту, підписання договору, ратифікація й інші засоби вираження згоди на обов'язковість договору, такі, як затвердження, прийняття, приєднання, обмін документами, що утворюють договір. До стадій укладання належать також обмін або депонування ратифікаційних грамот. Деякі
 7. Система принципів та їх класифікація
  правила, які надають право і зобов'язують органи прокуратури, державного управління, інші організації та окремих громадян захищати в цивільному судочинстві права інших осіб, державні і громадські інтереси (статті 5, 121 ЦПК). Цей принцип характеризує також встановлене ЦПК активне процесуальне правове становище суду (статті 15, ЗО, 143, 179). Принцип раціональної процесуальної форми впроваджений у
 8. 1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ПІДСУДНОСТІ
  поняття. Говорячи про підсудність, мають на увазі повноваження (компетенцію) конкретного суду або судів певного рівня щодо розгляду яксуду першої інстанції якоїсь групи (категорії) кримінальних справ.Таке значення вкладають, наприклад, у словосполучення "підсудність місцевого суду", "підсудність апеляційного суду". Частіше йдеться про підсудність справи, під якою розуміютьтакі якості (ознаки,
 9. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  значені рішення апеляційного суду було оскаржено в касаційному порядку). Стадія апеляційного провадження має таке значення: апеляційне провадження є додатковою гарантією справедливості рішення місцевого суду; провадження в апеляційній інстанції є гарантією від незаконного і необгрунтованого засудження підсудного або, навпаки,від залишення непокараними осіб, які вчинили злочини; є гарантією прав і
 10. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  значені вище ознаки. Окрім того, вітчизняна касаційна інстанція має право повернути кримінальну справу не тільки до суду першої інстанції, а й до прокурора для організації додаткового досудового слідства. Касаційне провадження не є обов'язковою стадією кримінального процесу. Вона виникає та існує тільки в результаті реалізації кимось із представників сторін свого диспозитивного права на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua