Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.5. Кінцеві рішення стадії


Таких рішень у цій стадії не приймають, бо це передбачало б продовження процесуальної діяльності по завершенні останньої стадії кримінального процесу.
Рішення, які приймає суд за результатами розгляду тих чи інших питань, не можна вважати кінцевими рішеннями стадії, бо вони:
спрямовані на вирішення "вузьких" питань, що виникаютьпри виконанні судового рішення;
ґрунтуються на розгляді не всієї кримінальної справи (стадіявиконання вироку не пов'язана з дослідженням загального для всіх
інших стадій предмета доказування - ст. 64 КПК), а матеріалів, які надають учасники, що ініціювали розгляд питання.
Кримінальної справи в цій стадії, як і в першій стадії кримінального процесу, немає. В стадії порушення кримінальної справи немає початкового рішення, а в стадії виконання вироку - кінцевого.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2: '
У стадії виконання вироку визначальну роль відіграє суд.
Завданнями стадії є вчасне та ефективне виконання приписівсудових рішень, в першу чергу вироків, а також вирішення питань,що виникають під час виконання вироку.
Стадія виконання вироку не має кінцевих рішень.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Стадія виконання вироку може виникати неодноразово.
У цій стадії виконуються не тільки вироки, а й інші судовірішення.
У ній найбільш яскраво реалізується кримінально-правовийпринцип невідворотності відповідальності та покарання.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Нормативно-правові акти
Закон України від 7 березня 2002 р. "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 32. - Ст. 225.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р.№ 2 "Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким" // Постанови ПленумуВерховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційневидання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р.№ 16 "Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості" // Постанови Пленуму Верховного СудуУкраїни у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг.ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р.№ 11 "Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироків" //Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах(1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня1973 р. № 8 "Про практику застосування судами законодавства прозвільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу" // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К., 2004.
Наукові та навчально-методичні джерела
Белозеров Ю. Н., Николюк В. В. Исполнение приговора в советскомуголовном процессе. - М., 1984.
Вибило В. Н. Конституционнне принципи правосудия и их реализа-ция в сталий исполнения приговора. - Минск, 1986.
Бринцев В., Пишньов Д. Яким має бути розділ "Виконання вироку,ухвали і постанови суду" в новому КПК України // Право України. -
1993. - № 4.
4. Добровольская Т. Н. Деятельность суда, связанная с исполнением
приговоров. - М., 1979.
Матвиенко Е. А. Приговор суда и его исполнение. - Минск, 1968.
Перлов И. Д. Исполнение приговора. - М., 1963.
Свиридов М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. -Томск, 1978.
8. Швецов В. И. Исполнение приговора. - М., 1982.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.5. Кінцеві рішення стадії"
 1. вирішення заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини
  рішень: 1) порушити кримінальну справу; 2) відмовити в її порушенні; 3) направити заяву (повідомлення) за належністю. 2.5. Кінцеві рішення стадії За результатами перевірки заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини згідно з ч. 2 ст. 97 КПК може бути прийнято такі
 2. 2.4. Етапи стадії
  рішення стадії -' * За результатами провадження на стадії досудового слідства приймають два види рішень: '! , . 1) про направлення справи до прокурора із: обвинувальним висновком (ст. 225 КПК); постановою про направлення справи до суду для вирішенняпитання про застосування примусових заходів медичного характеру(ч. 2 ст. 417 КПК); постановою про закриття справи та застосування до неповнолітнього
 3. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  рішень. Одні з них звернені неначе в минуле (затвердження обвинувального висновку, що констатує виконання прокурором його наглядових повноважень щодо попередньої стадії кримінального процесу), інші - в майбутнє (порушення державного обвинувачення проти конкретної особи і направлення справи до суду для вирішення суддею питання про призначення її до розгляду). За результатами діяльності в стадії
 4. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  рішень. 1. Вирок - це рішення суду першої (а в окремих випадках і апеляційної) інстанції, постановлене в судовому засіданні з питання про винуватість чи невинуватість підсудного та про призначення або непризначення йому покарання. Вирок може вирішувати й інші питання (про цивільний позов, речові докази тощо). Ознаки вироку: це єдине рішення в державі, згідно із яким особу може бутивизнано винною
 5. Кінцеві рішення стадії У результаті касаційного розгляду
  рішень: залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційніскарги чи подання - без задоволення; скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу нанове розслідування або новий судовий чи апеляційний розгляд; скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу; змінює вирок, постанову чи ухвалу. Уразі відкликання касаційних скарг чи подання касаційний суд виносить ухвалу про закриття
 6. 1. ПОНЯТТЯ ПРОТОКОЛЬНОЇ ФОРМИ ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ (ПФДПМ)
  кінцеві рішення); - стадії досудового слідства (повне оволодіння предметом доказування). 4. Протокольна форма дізнання. Термін обумовлено назвою органу, який здійснює провадження (орган дізнання)*. Кожний із чотирьох термінів містить певні ознаки провадження, визначеного законодавцем як "Протокольна форма досудової підготовки матеріалів", але останнє ("протокольна форма дізнання") найточніше
 7. ПЕРЕДМОВА
  кінцеві рішення). Сутність кримінально-процесуального права в курсі лекцій розкрито шляхами, на які вказував видатний учений-процесуаліст І. Я. Фойницький: - екзегетичним, або тлумачним, що полягає у з'ясуванні права із його власного змісту (всі теми лекцій); - історичним, що залучає для цього матеріал минулого "із життя" законодавства (окреме питання лекції "Сутність кримінального процесу як
 8. Ознаки стадії
  кінцеві рішення. Діяльність у кожній стадії здійснюється на підставі загальних положень, властивих тільки
 9. 2.2. Учасники судового розгляду
  кінцеві рішення у кримінальній справі (про поста-новлення вироку; про закриття справи; про направлення її надодаткове розслідування). Усі питання, що виникають під час судового розгляду справи, суд вирішує після з'ясування думки його учасників. До тих, що виконують функцію обвинувачення (сторони обвинувачення) належать такі учасники судового
 10. 2.4. Етапи стадії
  рішень у порядку виключного провадження має різні за змістом етапи залежно від того, які обставини є підставою для перегляду. Якщо підставою є нововиявлені обставини, то стадія має такі етапи: І. Досудовий етап (порушення питання про перегляд судового рішення). Зміст цього етапу становлять такі процесуальні дії: прийняття районним (міським) прокурором заяв заінтересованих осіб, підприємств,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua