Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ


Касаційне провадження - це стадія кримінального процесу, змістом якої є перегляд (перевірка) за касаційними скаргами та касаційними поданнями сторін рішень місцевих судів, що набрали чинності, та рішень апеляційних судів, постановлених ними по першій або по другій інстанції, що не набрали чинності.
Право учасників кримінального процесу на касаційне оскарження судового рішення регламентовано п. 8 ч. З ст. 129 Конституції України, ст. 12 Закону України "Про судоустрій України" та главою 31 КПК.
Касаційне провадження виникло у Франції та набуло під час свого розвитку рис "змішаної" і чистої касації.
Ознаки "змішаної" касації:
ревізійний характер провадження - перевіряють усю кримінальну справу;
суд вникає в суть справи;
можливість зміни рішення без повернення справи до судунижчого рівня.
Для "чистої" форми касації притаманними є такі ознаки:
справу переглядають лише за проханням сторін;
суд касаційної інстанції не вникає в суть справи, а розглядаєїї лише з погляду застосування закону і форм процесу;
рішення суду касаційної інстанції визнає порушення закону,внаслідок чого скасовують рішення суду нижчого рівня, або констатує, що немає порушень закону, - відхиляють скаргу;
можливість повернення справи до суду нижчого рівня.
В Україні існує "чиста" форма касації, що має всі зазначені вище ознаки. Окрім того, вітчизняна касаційна інстанція має право повернути кримінальну справу не тільки до суду першої інстанції, а й до прокурора для організації додаткового досудового слідства.
Касаційне провадження не є обов'язковою стадією кримінального процесу. Вона виникає та існує тільки в результаті реалізації кимось із представників сторін свого диспозитивного права на оскарження рішення суду першої чи другої інстанції.
Місце стадії касаційного провадження залежить від того, рішення якого (місцевого чи апеляційного) суду оскаржено:
якщо рішення місцевого суду не було оскаржено в апеляційному порядку, то вона існує в часових межах стадії виконання вироку після стадії судового розгляду перед стадією перегляду судовихрішень у порядку виключного провадження;
якщо рішення місцевого суду переглядали в апеляційномупорядку - то вона існує після стадії апеляційного провадженняперед стадією виконання вироку або в межах останньої;
якщо рішення апеляційного суду, постановлене ним як судомпершої інстанції, - то після стадії судового розгляду і перед стадієювиконання вироку;
якщо рішення апеляційного суду, постановлене ним як судомдругої інстанції, - після стадії апеляційного провадження і передстадією виконання вироку або в межах останньої.
Значення стадії касаційного провадження розкривають такі положення:
це є гарантія від незаконного і необгрунтованого засудженняпідсудного або, навпаки, від залишення непокараними осіб, яківчинили злочини;
ця стадія є гарантією прав і законних інтересів не тількипідсудного, а й потерпілого, цивільного позивача та інших учасників кримінального процесу;
касаційне провадження є формою судового контролю за діяльністю судів нижчого рівня, а тому формує однакове застосуванняними законів на всій території України;
воно формує єдину судову політику, сприяючи підвищеннюякості досудового провадження і судового розгляду кримінальнихсправ;
сприяє тому, щоб не було звернено до виконання незаконніта необгрунтовані рішення апеляційних судів і припинено виконання незаконних і необгрунтованих рішень місцевих судів. Причомув деяких випадках суддя касаційного суду може зупинити виконаннясудового рішення ще до його перегляду (ч. З ст. 388 КПК);
6) забезпечує виправлення помилок, яких припустилися судипершої та (або) другої інстанції.
322
Провадження в касаційній інстанції здійснюється за такими загальними положеннями.
Свобода касаційного оскарження судових рішень. Зміст цього положення полягає в тому, що право на оскарження рішення судівпершої та (або) другої інстанції є диспозитивним правом учасників(сторін), яким вони можуть вільно скористатися. Причому свободаучасників виявляється у самостійному вирішенні питання як проподання касації, так і про її зміну, доповнення та відкликання.
Перевірка як законності, так і обґрунтованості рішення судівпершої та (або) другої інстанції. Суд касаційної інстанції перевіряє:
правильність встановлення фактичних обставин справи;
правильність застосування кримінального закону;
дотримання норм кримінально-процесуального закону.
3. Перевірка законності та обґрунтованості судового рішення тількив межах поданої касації. Це загальне положення має винятки:
не перевіряють висновки суду першої інстанції щодо фактичних обставин кримінальної справи, які ніхто у судовому засіданніне оспорював і стосовно яких докази не досліджували;
якщо розгляд касації дає підстави для прийняття рішення накористь осіб, щодо яких касації не надійшли, касаційний суд зобов'язаний прийняти таке рішення (ч. 2 ст. 395 КПК).
4. Активна позиція касаційного суду у доказуванні:
обов'язок касаційного суду прийняти від осіб, що подали касацію, документи, яких не було у справі (ч. 1 ст. 393 КПК);
можливість витребування нових матеріалів (ч. 2 ст. 393 КПК).
Заборона провадити судове слідство (ч. 1 ст. 393 КПК).
Заборона погіршення - це недопустимість погіршення становища засудженого, виправданого порівняно із положенням, встановленим вироком місцевого чи апеляційного суду. Винятків із цьогозагального положення в кримінально-процесуальному законі немає.Такі рішення суд касаційної інстанції не може постановити навітьза умови, що в касації прокурора, потерпілого чи його представникаставилося питання про скасування вироку саме з цих підстав.
Короткостроковість термінів подання касації є відносною.
Касаційні скарги і подання на: вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції, в апеляційному порядку, можуть бути подані протягом 1 місяця з моменту проголошення вироку чи оголошення ухвали або постанови, які оскаржують, а засудженим, який перебуває під вартою, - в той самий строк з моменту вручення йому копії вироку чи постанови.
Касаційні скарги і подання на: вироки та постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків та постанов, можуть бути подані протягом 6 місяців із моменту набрання ними законної сили.
323
Розгляд справ у суді касаційної інстанції відбувається у відкритому засіданні (за винятком випадків, передбачених ст. 20 КПК).
Обоє 'язковість виконання вказівок суду касаційної інстанції длясудів нижчого рівня, прокурора та органів розслідування.
10. Недопустимість перегляду в касаційному порядку рішень, ухвалених судами в межах стадії досудового слідства (про обшук, взяттяпід варту та ін.).
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1:
У стадії касаційного провадження переглядають рішення якмісцевих, так і апеляційних судів; як ті, що набрали чинності, такі ті, що її не набрали.
Подання касації, так само, як і подання апеляції, є диспозитивним правом сторін. Тому наявність стадії в структурі кримінального процесу залежить від реалізації сторонами свого права.
Перевірку законності та обгрунтованості судових рішень здійснює суд касаційної інстанції тільки в межах поданої касації, завинятком випадків, якщо є підстави до прийняття рішень на користьосіб, які не подавали касацію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ"
 1. 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ'
  значено назву цієї стадії, замість слова "виключного" правильніше було б вживати "виняткового". Необхідність цього обгрунтовано Н. Р. Бобечко (див.: Бобечко Н. Р. Перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження. - К., 2004). наявністю специфічних підстав для порушення провадженняз перегляду судових рішень; залежністю предмета перевірки судових рішень (їх законностій обгрунтованості) від
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 3. 79. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження.
  поняття мас узагальнюючий характер і охоплює усіх осіб, права та законні інтереси яких у тій чи іншій мірі зачіпатимуться ухваленим у справі рішенням. Заінтересовані особи можугь бути залучені до участі у справі за ініціативою суду, а також вступити у процес за власною ініціативою. Оскільки в таких справах відсутні сторони, то не може бумі іі третіх осіб. Зважаючи на тс, що відкриття провадження
 4. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  значених законом джерел і їх неправдивість, за загальним правилом, мас бути підтверджена вироком суду у кримінальній справі, який набрав законної сили. Однак на практиці г непоодинокі випадки, коли щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, провадження у кримінальній справі не закінчується постановлениям вироку, зокрема у разі закриття провадження у кримінальній справі у зв'язку з т.
 5. 3. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  поняття компетенції такі положення. "Перше - складно побудоване громадянське суспільство вимагає чіткої і відкритої організації публічної влади. Друге - багатоманітність інтересів у суспільстві передбачає їхню певну гармонізацію. Цій меті слугує публічний інтерес, що виражає в концентрованому вигляді найбільш значущі суспільні потреби. Третє - задоволенню інтересів відповідає система державних і
 6. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
  поняття: інститут кримінально-процесуального права, зміст якого утворюють норми глави 8 КПК; кримінально-процесуальне рішення, яке приймають за результатами перевірки заяв, повідомлень та іншої інформації прозлочини; стадія кримінального процесу. Останнє значення найповніше відображає зміст цього терміна. Порушення кримінальної справи - це перша стадія кримінального процесу, в якій орган
 7. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  поняття не визначено), якщо: 1) є показання потерпілих або свідків, які прямо вказують на цю особу як на таку, що вчинила злочин; факт вчинення злочину цією особою підтверджує висновокексперта; особа з'явилася з повинною; у цієї особи (при ній, у її житлі, на робочому місці тощо)вилучено речові докази. Якщо особу, яка вчинила злочин, що не є тяжким, не встановлено, дізнання по справі зупиняють із
 8. 1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ПІДСУДНОСТІ
  поняття. Говорячи про підсудність, мають на увазі повноваження (компетенцію) конкретного суду або судів певного рівня щодо розгляду яксуду першої інстанції якоїсь групи (категорії) кримінальних справ.Таке значення вкладають, наприклад, у словосполучення "підсудність місцевого суду", "підсудність апеляційного суду". Частіше йдеться про підсудність справи, під якою розуміютьтакі якості (ознаки,
 9. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  значені рішення апеляційного суду було оскаржено в касаційному порядку). Стадія апеляційного провадження має таке значення: апеляційне провадження є додатковою гарантією справедливості рішення місцевого суду; провадження в апеляційній інстанції є гарантією від незаконного і необгрунтованого засудження підсудного або, навпаки,від залишення непокараними осіб, які вчинили злочини; є гарантією прав і
 10. 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ
  положення: у ній найбільш яскраво реалізується кримінально-правовийпринцип невідворотності відповідальності та покарання; стадія забезпечує охорону прав і законних інтересів учасників кримінального процесу, в том числі виправданих і засудженихта їхніх близьких родичів; вона чинить виховно-превентивний вплив як на учасників кримінального процесу, так і на інших громадян. Провадження в стадії
© 2014-2022  ibib.ltd.ua