Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ ВИРОКУ ЯК СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


2.1. Завдання стадії
Завданнями цієї стадії є:
вчасне та ефективне виконання приписів судових рішень, передусім вироків;
вирішення питань, що виникають під час виконання вироку(див. главу 33 КПК).
2.2. Учасники стадії
Суд. Питання, пов'язані з виконанням вироку, вирішують: 1) суд, який постановив вирок:
про звернення вироку до виконання (ч. 7 ст. 404 КПК);
питання про різного роду сумніви і суперечності, що виникають при виконанні вироку, враховуючи застосування криміналь-
ного закону, що має зворотну силу, відповідно до частин 2 і 3 статті 5 КК (ч. 1 ст. 409 КПК) та ін.;
2) суд за місцем відбування покарання:
про звільнення від відбування покарання за хворобою -ст. 408 КПК (при звільненні від подальшого відбування покараннязасудженого, який захворів на хронічну душевну хворобу, суддя вправі застосувати примусові заходи медичного характеру відповідно достатей 92-95 КК);
про звільнення від відбування покарання вагітних жінок іжінок, які мають дітей віком доЗ років (ст. 400-7 КПК) та ін.;
3) суд за місцем проживання засудженого:
про скасування звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням (ст. 408-2 КПК);
про скасування звільнення від відбування покарання вагітнихжінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, чи направленнязасудженої для відбування покарання, призначеного за вироком(ч. 1 ст. 408-3 КПК) та ін.
Прокурор:
- вносить подання до суду про звільнення від покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку;
бере участь у розгляді судом питань, що виникають при виконанні вироку;
подає апеляції на рішення суду;
здійснює нагляд за законністю виконання вироків та іншихсудових рішень;
- санкціонує постанови слідчого або органу дізнання протимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі та переведення з виправної колонії до слідчого ізолятора за необхідності проведення слідчих дій у справі про злочин, вчиненийіншою або цією самою особою, за який її не було засуджено(ст. 90 КВК):
прокурор області - до 2 місяців;
заступник Генерального прокурора України - до 4 місяців;
- Генеральний прокурор України - до 6 місяців та ін.Орган, що відає відбуванням покарання (орган кримінально-виконавчої системи:
' З 2004 р. до органів, що виконують кримінальні покарання, віднесено Військову службу правопорядку у Збройних Силах України. Згідно з п. 8 ст. 8 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" на неї покладено функцію забезпечення виконання кримінальних покарань щодо військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання в дисциплінарному батальйоні або до кримінального покарання у вигляді арешту.
1) вносить подання:
про застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання і заміни невідбутої частини покарання більшм'яким;
про звільнення від покарання за хворобою;
про звільнення від покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку (це може зробити і прокурор - див.вище);
про скасування звільнення від покарання з випробуваннямта ін.;
2) бере участь (представники цього органу) в судовому засіданні,яке відбувається за його поданням.
Колектив підприємства, установи, організації:
вносить подання до суду про заміну штрафу покаранням увигляді громадських робіт, виправних робіт штрафом, обмеженнячи позбавлення волі службовим обмеженням;
звертається до суду з клопотанням про зняття судимості;
представники колективу беруть участь у розгляді подання абоклопотання в судовому засіданні.
Спостережна комісія:
1) вносить подання до суду (разом із органом, що відає відбуванням покарання):
про застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання і заміни невідбутої частини покарання більшм'яким;
про звільнення від відбування покарання вагітних жінок іжінок, які мають дітей віком до 3 років та ін.;
2) бере участь в розгляді подання судом.Служба в справах неповнолітніх:
вносить подання до суду (разом із органом, що відає відбуванням покарання) про застосування умовно-дострокового звільненнявід відбування покарання і заміни невідбутої частини покараннябільш м'яким;
бере участь в розгляді подання судом.
Слідчий (орган дізнання) вирішує питання про тимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі і переведення з установи виконання покарань в слідчий ізолятор при необхідності проведення слідчих дій у справі про злочин, вчинений іншою особою (з санкції відповідного прокурора - див. вище).
Лікарська комісія:
дає висновок про стан здоров'я засудженого;
представник лікарської комісії бере участь у судовому засіданні, в якому вирішують питання про звільнення від відбуванняпокарання у зв'язку з хворобою засудженого;
дає висновок про необхідність застосування до засудженогопримусового лікування від алкоголізму чи наркоманії або висновок про припинення такого лікування;
представник комісії бере участь у розгляді судом питання прозастосування примусового лікування чи про його припинення.
Засуджений:
подає заяву про звільнення від покарання або про пом'якшення покарання в разі, якщо новим законом усунено караністьдіяння (ч. 2 ст. 74 КК) або якщо призначена міра покаранняперевищує санкцію нового закону (ч. З ст. 74 КК) - тоді призначена вироком суду міра покарання знижується до максимальної межіпокарання, встановленої санкцією нового закону (про це може бутивнесено подання прокурора або органу, що відає виконанням покарання);
бере участь, як правило, в розгляді питань, поставлених уподаннях прокурора, колективу підприємства, установи, організаціїтощо.
Захисник засудженого бере участь у розгляді питань судом за клопотанням засудженого.
Цивільного позивача і цивільного відповідача викликають у судове засідання тільки у разі, якщо питання стосуються виконання вироку в частині цивільного позову.
Особи, які відбули покарання:
вносять клопотання до суду за місцем постійного проживанняпро зняття судимості;
беруть участь в розгляді судом цих клопотань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ ВИРОКУ ЯК СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ"
 1. 5. ПРЕДМЕТ, МЕЖІ ТА СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ
  характеристики, класифікація: Конспект проблемної лекції. - Дніпропетровськ, 2002. Громов Н. А., Зайцева С. А. Оценка доказательств в уголовном про-цессе. - М., 2002. Грошевий Ю., Дідоренко Е., Розовський Б. Кримінально-процесуальніаспекти оперативно-розшукової діяльності // Право України. - 2003. -№ 1. Зеленецкий В. С. Проблеми формирования совокупности доказа-тельств в уголовном процессе. -
 2. 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
  характеристики. Якісні характеристики обвинувачення визначаються кваліфікацією злочину (ів), що ставляться в вину особі, а кількісні - обсягом обвинувачення, тобто кількістю злочинів, у вчиненні яких її обвинувачують. Ці характеристики мають значення для вирішення питань про зміну і доповнення обвинувачення (ч. 1 ст. 141, статті 275-277 КПК), про закриття справи в частині пред'явленого
 3. Особливі підстави припинення кримінально-процесуального провадження.
  характеристиками неповнолітніх. 3. Основною метою запровадження у кримінально-процесуальний закон особливого порядку провадження в цих справах єзабезпечення (гарантування) реалізації неповнолітніми їхніх правта законних
 4. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  характеристиками цих осіб і необхідністю забезпечити реалізацію їхніх прав і законних інтересів. 2. Порядок вирішення кримінальних справ про злочини і суспільно небезпечні діяння неповнолітніх осіб визначається, головним чином, віком цих осіб: Вік особи Кримінально-процесуальне рішення Процесуальна підстава До 11 років Відмова в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи п.
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  характеристики посад. На основі класифікації державних органів слід законодавче визначити такі групи державних посад: - політичні; - адміністративні; - патронатні. На основі наведеної класифікації адміністративні і патронатні посади в державних органах доцільно віднести до державної служби. Радикальним заходом реформування державної служби має стати чітке законодавче розмежування двох
 6. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  виконане. Наприклад, рішенням Конституційного Суду України від 23 травня 2001 року у справі щодо конституцінності статті 248 ЦПК України визнані неконституційними ряд положень ЩІК 1963 року ("Скарги на рішення і дії, які не підвідомчі судам"). Тому об'єктом перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути рішення, ухвали, постановлені раніше у цій категорії справ. Отже, як
 7. § 4. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів
  характеристика ступеня збереження матеріальних слідів залежить від їх виду, умов створення, місця знаходження та інших обставин. Щодо слідів-відображень (сліди рук, взуття, транспортних засобів, знарядь та інструментів тощо), то можливість їх використання як «гарячих» пов'язана з визначенням їх «свіжості» за відносними фізичними ознаками (насиченість потожирового шару слідів папілярних ліній,
 8. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
  характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем може розглядатися як система, що складається з елементів, які, у свою чергу, містять підсистеми компонентів: а) суб'єкт розкрадання (особа злочинця) (категорії службових, матеріально відповідальних осіб, технічного персоналу та інших осіб, які можуть бути причетними до злочину); чинники, що
 9. процесуальні засоби
  виконання вироку. Перша не має початкового рішення, яке б трансформувало попередню стадію в стадію порушення справи, бо такої (попередньої) стадії не існує. Окрім того, наявність початкового рішення означала б можливість селекції (відбору) заяв і повідомлень про злочини, що категорично заборонено чинним кримінально-процесуальним законом (ч. 1 ст. 97 КПК). Стадія виконання вироку не має кінцевого
 10. 2.1. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію правосуддя
  характеристика суду (судді)'. 1. Суд - це єдиний орган держави, наділений правом здійснюватиправосуддя. Особливе місце суду як головного суб'єкта кримінального процесу визначається тим, що він є представником однієї із гілок державної влади. Правосуддя здійснюють професійні судді, народні засідателі та присяжні". Розпорядження голови суду про прийняття кримінальної справидо свого провадження.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua