Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Розгляд справи за касацією.


1. Підготовчі дії:
відкриття судового засідання;
перевірка явки учасників;
роз'яснення перекладачеві (якщо є потреба у його залученнідо розгляду справи) обов'язків; '--
оголошення складу суду.
2. Роз'яснення прав учасникам.
Вирішення клопотань (якщо їх було заявлено) і складання узв'язку з цим ухвали.
Доповідь головуючого (чи одного із суддів) по суті оскарженого рішення. В цій доповіді суддя:
повідомляє, ким і в якому обсязі було оскаржено вирок, постанову чи ухвалу;
викладає основні доводи касацій осіб, що їх подали, і заперечень інших учасників процесу.
З'ясування головуючим, чи підтримують касації особи, які їхподали.
Ознайомлення головуючим учасників судового розгляду з додатковими матеріалами (якщо їх подали учасники).
Давання пояснень учасниками розгляду.
Постановлення рішення в нарадчій кімнаті за правиламипостановлення вироку судами першої та другої (апеляційної) інстанцій і оформлення його ухвалою.
Оголошення ухвали.
10. Звернення ухвали до виконання. Для виконання ухвали касаційного суду справу надсилають до суду першої інстанції не пізніше5 діб після її розгляду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Розгляд справи за касацією."
 1. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  розгляду в Кредитний комітет. Зміни умов кредитування фахівець оформлює додатковою угодою до кредитного договору. У розпорядженні, яке економіст кредитного управління готує для бухгалтерії, вказуються такі дані: балансовий рахунок (перші чотири цифри); валюта, в якій необхідно відкрити рахунок; назва позичальника; реєстраційний номер позичальника за клієнтською базою даних банку; код
 2. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  розглядати як вид суспільної діяльності, комплексний правовий інститут, правовий інститут адміністратив- 24 ного права, навчальну дисципліну. В Україні поки що не існує офіційно визнаної самостійної галузі права про державну службу як систему теорій, ідей, уявлень про правове регулювання державно-службових відносин. Разом з тим, можна стверджувати, що по мірі розвитку законодавства про державну
 3. Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві
  розгляд дисциплінарної справи і винесення рішення; виконання прийнятого рішення; перегляд рішення за скаргою; перегляд рішення в порядку нагляду. При вивченні даної теми слід звернутися до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук І. О. Картузо-вої "Дисциплінарна відповідальність державних службовців", яка є в читальному залі бібліотеки академії.
 4. Тема 12. Адміністративний процес
  розглядом і вирішенням конкретних адміністративних справ. Уяснення сутності адміністративно-процесуального права безпосередньо залежить від уяснення сутності адміністративного процесу. Маючи всі ознаки юридичного процесу, адміністративний процес характеризується рядом особливостей: а) це владна, цілеспрямована діяльність суб'єктів державної ви конавчої влади; б) владна діяльність суб'єктів
 5. Тема 13.Провадження в справах про адміністративні проступки
  розглядати справи про адміністративні проступки. Заходи адміністративно-процесуального забезпечення. Провадження в справах про адміністративні проступки (далі - провадження) є складовою адміністративного процесу і відноситься до адміністративно-юрисдикційних проваджень. Особливістю данного провадження є те, що воно найбільш повно врегульовано нормами матеріального і процесуального
 6. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  розгляд справи та прийняття постанови у справі; 3) перегляд постанови в порядку оскарження або опротестування; 4) виконання постанови. Кожна зі стадій складається із послідовно здійснюваних дій, тобто її можна, в свою чергу, поділити на етапи. Перша стадія - стадія адміністративного розслідування включає в себе такі етапи, як: а) порушення справи; б) встановлення фактичних обставин; в)
 7. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
  розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України, затв. наказом АКУ від 19.04.1994 р. (зі змінами і доповненнями) (див.
 8. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  розглядати спра ви про адміністративні проступки. Література: 1,9,17,48,49, 50, 71, 72, 76,82,88,95,122,123,189, 217, 251,257,281, 375,378,385, 389, 396,417,449, 505, 512, 531, 537, 547таін. --л Тема 13. Режим законності і дисципліни у державному управлінні 1. Поняття режиму законності і дисципліни у державному уп равлінні. 2. Поняття контролю, його види. 3. Характеристика
 9. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  розгляду звернень громадян. 63. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. 64. Провадження щодо виконання постанов про адміністративний арешт, накладення штрафу. 65. Провадження щодо виконання постанов про конфіскацію, вип равні роботи, позбавлення спеціальних прав. > ? 66. Правові засади управління економічною сферою. і 67. Система
 10. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  розгляду питань, пов'язаних з при значенням на посади та звільненням з посад керівників, за ступників керівників центральних органів виконавчої влади, "* а також голів місцевих державних адміністрацій: Постанова 165 КМУ від 25 травня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 21. - Ст. 761. 427. Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: Постанова КМУ від 25
© 2014-2022  ibib.ltd.ua