Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

70. Фіксування цивільного процесу.


Хід розгляду конкретної цивільної справи фіксується технічними засобами та відображається в журналі судового засідання. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою звукозаписувальної о гемгічного засобу секретарем судового засідання або за розпорядженням головуючого іншим працівником апарату суду. Зроблений судом технічний запис є офіційним записом судового засідання.
Закон передбачає можливість повного або часткового відтворення, роздрукування, копіювання технічного запису судового засідання:
відтворення технічного запису - це демонстрація його змісту;
роздрукування - переведення інформації з носія (касет, ди скет тощо), на який здійснювався технічний запис судового засідання, в друкований вигляд;
копіювання - дублювання інформації з носія (касет, дискет тощо), на який здійснювався технічний іапнс судового за сідання, на інший носій інформації.
На відміну від відтворення та копіювання, що здійснюються безкоштовно, за роздрукування передбачена плата, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.
Водночас із проведенням фіксування технічними засобами секретар веде журнал судового засідання. Носій інформації, на який записано судове засідання (касета, дискета тощо), с дода тком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.
Журнал судового засідання - це основний процесуальний документ, який засвідчус здійснення учасниками цивільного процесу певних процесуальних дій у ході судового засідання. У ньому не тільки послідовно відображається хід судового розгляду та процесуальні дії, що були вчинено суб'єктами цивільного процесу, а й за його допомогою забезпечується можливість отримання інформації про дотримавші судом норм цивільного процесуального законодавства у разі перегляду цивільної справи. Тому вбачається, що записи в журналі мають відображатися відповідно до послідовності вчинення процесуальних дій в ході судового розгляду: пояснення сторін та третіх осіб, їх представників, показання свідків, експертів, роз'яснення спеціалістів. Зміст журналу судового засідання визначено у ст. 198 ЦПК
Для забезпечення правдивості викладу в журналі особи, які беруть участь у справі, наділені правом ознайомлюватися із технічним записом судового засідання, журналом судового засідання та протягом семи днів j дня проголошення рішення у справі подати до сулу письмові зауваження щодо неповноти або неправильності запису. Такі зауваженим розглядаються головуючим протягом п'яти днів з дня їх подання і за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала.
Для фіксування окремих процесуальних дій, які вчиняються поза судовим засіданням, складають протокол - процесуальний документ, в якому зазначається порядок та результат вчинення відповідної процесуальної дії. Він оформлюється не пізніше наступного дня після вчинення такої дії та приєднується до справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "70. Фіксування цивільного процесу."
 1. 15. Принцип гласності судового розгляду і його повної фіксації технічними засобами.
  фіксування технічними засобами. Закріплений п. 7 ст. 129 Конституції України принцип гласності характеризує демократизм цивільного судочинства і сприяє здійсненню ним запобіжної і виховної функцій. Відкритий розгляд справ дає змогу громадянам безпосередньо стежити за роботою суду, а це підвищує його відповідальність за законне і правильне вирішення цивільних справ. Гласність цивільного процесу
 2. Система принципів та їх класифікація
  фіксування технічними засобами (п. 7 ст. 129); державна мова судочинства (ст. 10); забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом (п. 8 ст. 129); ухвалення судами рішень іменем України і їх обов'язковість до виконання на всій території України (ч. 5 ст. 124, п. 9 ст. 129); доступність і гарантованість судового захисту прав і свобод людини
 3. Експертно-криміналістичні заклади
  фіксування ? проявлення пальцевих відбитків на металевій поверхні; про способи відновлення тексту згорілих документів; про способи дослідження документів підроблених механічними засобами; про способи відновлення залитого чорнилами, вимитого ? вискобленого тексту; про дослідження зброї та стріляних куль. Характерно, що свою доповідь керівник одеських експертів побудував на основі конкретних
 4. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  фіксування судового процесу технічними засобами тощо). Судове слідство не збігається з досудовим і за обсягом. У суді зазвичай не досліджують: версії, що відпали на досудовому слідстві; окремі докази, які "відсіялися" в цій стадії. Однак в окремих випадках судове слідство може вийти за межі досудового. Це має місце у разі, якщо: 1) у суді з'являться нові дані на підтвердження версій, що
 5. 6. Процес кваліфікації злочинів та його основні етапи.
  фіксування) результатів кваліфікації в процесуальних документах включає щонайменше три дії: виклад фактичних обставин справи; складання формули кваліфікації; виклад формулювання обвинувачення. Виклад фактичних обставин справи полягає у формулюванні фактичного складу діяння. З усіх встановлених у справі фактичних даних обираються ті, які мають значення, враховуються при її вирішенні й виступають
 6. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  фіксування фактів здійснення всіх банківських операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несе керівник банку, який здійснює керівництво банком відповідно до законодавства та установчих документів. Керівник банку зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку,
 7. Поняття екологічного права України
  цивільного права і для екологі-чного. Таким чином, екологічне право - це комплексна галузь права, яка об'єднує правові норми, що регулюють різноманітні відносини в сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічне право існує і реалізується у тісному взаємозв'язку з іншими галузями права. *Не можна також не погодиться з Андрейцевим В.І., який визначає еологічне право таким чином:
 8. Поняття і особливості принципів екологічного права
  цивільне, кримінальне, трудове, екологічне, конституційне право. У кожній галузі на основі законодавства сформульовані її принципи. Галузеві правові принципи грунтуються на положеннях, які становлять основу загальних принципів, та врахуванні особливостей сукупності норм права кожної галузі. Важливо пам'ятати, що галузеві принципи, як і принципи взагалі, не є статичними. Вони динамічні, оскільки
 9. Поняття екологічного права України
  цивільного права і для екологічного. Таким чином, екологічне право - це комплексна галузь права, яка об'єднує правові норми, що регулюють різноманітні відносини в сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічне право існує і реалізується у тісному взаємозв'язку з іншими галузями права. Не можна також не погодиться з Андрейцевим В.І., який визначає еологічне право таким чином:
 10. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  фіксування функцій шляхом видання правових актів і закріплення управлінських функцій в компетенції органів державного управління; концентрації, яка обумовлює необхідність надання певному органу таких управлінських функцій, щоб його державно-управлінський вплив дійсно широко і міцно направляв, організовував і регулював об'єкти управління; комбінування (направлений на те, щоб певна сукупність
© 2014-2022  ibib.ltd.ua