Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії


Для вирішення завдань стадії судового розгляду кримінальної справи законодавець передбачив специфічні процесуальні засоби Діяльності суду. Як і в стадії досудового слідства, стрижнем кри-мінально-процесуальної діяльності під час судового розгляду є доказування обставин злочину. З огляду на це переважна більшість процесуальних засобів - це засоби пізнавальної діяльності, а саме:
- судові слідчі дії:
допит підсудного (ст. 300 КПК);
допит свідка (статті 303-305, 307 КПК);
допит потерпілого (ст. 308 КПК); ' '
пред'явлення для впізнання (ст. 309 КПК);
проведення експертизи (статті 310, 312 КПК); ;'
допит експерта (ст. 311 КПК);
огляд (речових доказів - ст. 313; документів - ст. 314; місцяподії-ст. 315 КПК);
оголошення протоколів та інших документів (ч. 1 ст. 257 КПК);
прийняття доказів, поданих сторонами (ст. 261 КПК);
витребування доказів (п. 4 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 280, частини 1 і 2ст. 296 КПК);
судові доручення органам розслідування на провадження слідчихдій у порядку, передбаченому главами 11-18 КПК (ст. 315-1 КПК).
Окрім пізнавальних у стадії судового розгляду застосовують суто процесуальні засоби:
процесуальні дії (роз'яснення прав учасникам судового розгляду; ознайомлення заінтересованих учасників із матеріалами кримінальної справи; відкриття судового засідання; перевірка явкиучасників судового розгляду; видалення свідків із зали судового засідання; встановлення особи підсудного і часу вручення йому копіїобвинувального висновку тощо);
процесуальні рішення (про відкладення розгляду справи; прообрання запобіжного заходу тощо).
2.4. Етапи стадії 14.; ; сг
! Якщо розглядати судовий розгляд кримінальної справи як систему процесуальних дій, що їх провадять у певній послідовності, то можна виокремити кілька етапів, які в Кримінально-процесуальному кодексі та в теорії процесу називають частинами судового розгляду.
Завданням 1-го етапу - підготовчої частини судового засідання - є остаточна перевірка наявності умов для:
проведення судового слідства;
належного дослідження та оцінки доказів;
постановлення законного й обгрунтованого вироку.
Якщо суд встановить перешкоди для проведення судового слідства, він зобов'язаний вжити заходів щодо їх усунення. ;Послідовність (порядок) дій у підготовчій частині:/. Відкриття судового засідання:- головуючий оголошує, яку справу розглядатимуть;
- суд з'ясовує у підсудного (якщо слухають справу про злочин,за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строкомбільше, ніж на 10 років), чи погоджується він на розгляд справисуддею одноособово, чи бажає, щоб суд розглядав справу у складіЗ судців.
2. Перевірка явки учасників судового розгляду:
головуючий оголошує, хто із учасників з'явився, а хто - ні, іповідомляє про причини неявки відсутніх, якщо вони йому відомі;
після цього учасники процесу можуть поставити запитанняголовуючому чи секретареві судового засідання для уточнення оголошеної інформації;
у разі необхідності суд (суддя) вживає заходів до явки учасника до суду (якщо це можливо).
Роз'яснення перекладачеві (якщо він бере участь у розглядісправи) його обов'язків і попередження про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК за завідомо неправильний переклад.
Встановлення особи підсудного:
головуючий з'ясовує анкетні дані підсудного;
ставить підсудному запитання про те, чи вручено йому і якщотак, то коли, обвинувальний висновок (повістку у справах приватного обвинувачення), постанову прокурора про зміну обвинувачення;
якщо ці документи не вручено (або вручено менше ніж за Здні до початку судового засідання), то суд вручає їх і відкладаєрозгляд справи на 3 дні (але якщо підсудний просить про розглядсправи без її відкладення, то суд може розпочати розгляд і занесвоєчасного вручення цих документів).
5. Оголошення складу суду іроз 'яснення права відводу. Головуючий:
оголошує склад суду (в тому числі і прізвище запасного народного засідателя);
називає прізвища прокурора, захисника, перекладача, експерта,спеціаліста, секретаря судового засідання;
роз'яснює сторонам їх право на відвід цих учасників (у разізаявлення відводу суд (суддя) вирішує це питання у нарадчій кімнаті, оформляючи рішення ухвалою (постановою).
6. Вирішення питання про можливість розгляду справи у випадкунеявки кого-небудь із учасників. Якщо хтось із учасників судовогорозгляду або інших викликаних у судове засідання осіб не з'явився,то суд:
з'ясовує причини неявки;
вислуховує думку учасників судового розгляду;
вирішує питання про можливість розгляду справи, тобто пройого продовження або відкладення.
7. Видалення свідків із залу суду. Після того, як суд визнає можливим почати слухання справи, головуючий:
дає розпорядження про видалення свідків із зали судовогозасідання до окремої кімнати;
вживає заходів, щоб допитані свідки не спілкувалися з недо-питаними.
Роз 'яснення прав і обов 'язків учасникам судового розгляду. Головуючий спочатку роз'яснює права підсудному, а потім потерпілому,цивільному позивачеві, спеціалістові, експертові.
Заявленая і розв'язання клопотань учасників. Головуючий опитує учасників судового розгляду, чи не мають вони клопотань провиклик нових свідків і експертів та витребування і приєднання досправи нових доказів (документів, речових доказів та ін.).
Якщо клопотання заявлено, то учасник, який їх заявив, має пояснити, на встановлення яких обставин вони спрямовані.
Після цього суд (суддя) вислуховує думку прокурора та інших учасників судового розгляду з приводу заявлених клопотань і розв'язує їх своєю ухвалою (постановою). Відхилення клопотання не позбавляє учасника розгляду справи права заявити його під час судового слідства. Заявлені клопотання не можна залишати "відкритими" або відкладати їх вирішення. Своєчасне вирішення клопотань є гарантією:
забезпечення прав учасників стадії судового розгляду;
повного, всебічного й об'єктивного дослідження обставинсправи.
Суд може і з власної ініціативи винести ухвалу про виклик у судове засідання нових свідків, витребування документів та інших доказів, про призначення експертизи тощо.
2-й етап стадії судового розгляду - судове слідство.
Судове слідство - це частина судового розгляду, в ході якої суд з участю сторін досліджує докази, необхідні для вирішення питання про винність і покарання підсудного. Це найбільша за обсягом виконуваної роботи частина судового розгляду, в ході якої формуються підвалини майбутнього вироку.
Судове слідство є самостійним глибоким, повним, всебічним, об'єктивним дослідженням обставин справи. Воно відрізняється від досудового за змістом і за обсягом.
Відмінність судового слідства від досудового за змістом полягає в тому, що перше:
не є повторенням дослідження, проведеного в стадії досудового слідства;
не можна розглядати як просту перевірку матеріалів досудового слідства;
відбувається у зовсім нових, відмінних від тих, що існували вдосудовому слідстві, умовах (активна участь сторін - право допитувати підсудного, свідка, потерпілого має не тільки суд, а й
представники сторін; відкритий судовий розгляд; повне фіксування судового процесу технічними засобами тощо).
Судове слідство не збігається з досудовим і за обсягом. У суді зазвичай не досліджують:
версії, що відпали на досудовому слідстві;
окремі докази, які "відсіялися" в цій стадії.
Однак в окремих випадках судове слідство може вийти за межі досудового. Це має місце у разі, якщо:
1) у суді з'являться нові дані на підтвердження версій, що уже,здавалося б, відпали (тоді їх піддають повній, глибшій перевірці іззалученням як тих доказів, що "відсіялися", так і нових);
2) виникають нові версії, нові обставини, нові докази.Судове слідство охоплює багато судових (процесуальних) дій,
які об'єднують у три порівняно самостійні групи. Оскільки кожна наступна група дій послідовно змінює попередню, їх можна вважати підетапами етапу судового слідства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії"
 1. 2.2. Коло учасників стадії
  процесуальні засоби двох видів: 1) притаманні суто для цієї стадії: відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб(ч. 4 ст. 97 КПК); витребування необхідних документів (ч. 4 ст. 97 КПК); оперативно-розшукові дії (ч. 5 ст. 97 КПК); 2) властиві стадії досудового слідства, але як виняток дозволенідля проведення в стадії порушення справи: огляд місця події (ч. 2 ст. 190 КПК); накладення
 2. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  процесуальні засоби: процесуальні дії (роз'яснення прав учасникам розслідування,пред'явлення обвинувачення, забезпечення цивільного позову іпередбаченої законом конфіскації майна, ознайомлення заінтересованих учасників з матеріалами кримінальної справи тощо); процесуальні рішення (про притягнення як обвинуваченого,про обрання запобіжного заходу, про відсторонення обвинуваченого від посади, яку
 3. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  засоби діяльності, оскільки в цій стадії не дозволено використовувати матеріальні засоби пізнання обставин вчиненого злочину (слідчі дії, витребування документів, призначення ревізій тощо). ; 2.4. Етапи стадії . ч ,; - 1-й етап - прийняття до свого провадження кримінальної справи, Що надійшла від слідчого. 2-й етап - реалізація прокурором своїх наглядових повноважень. Прокурор перевіряє наявність
 4. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  заслуховування доповіді прокурора (ч. 2 ст. 240 КПК); заслуховування думок прокурора та інших учасників процесу(ч. 2 ст. 240 КПК); дії судді, пов'язані із вирішенням клопотань, заявлених учасниками розгляду (ч. 2 ст. 240 КПК); вручення копії обвинувального висновку і повістки про викликдо суду (ст. 254 КПК); забезпечення права на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи (ст. 255
 5. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  процесуальні засоби: ознайомлення сторін із матеріалами кримінальної справи (ч. 4ст. 349 КПК); оповіщення учасників процесу про надходження апеляції (ч. 1ст. 351 КПК) шляхом: направлення їм повідомлень; поміщення оголошення на дошці об'яв суду; - доповідь судді при попередньому розгляді справи апеляційнимсудом (ч. З ст. 357 КПК); - висловлення учасниками апеляційного провадження думокЩодо питань,
 6. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  процесуальні засоби: - ознайомлення сторін із матеріалами кримінальної справи (ч. 5 ст. 384 КПК); повідомлення про надходження касаційних скарг і подання насудові рішення (ч. З ст. 387, ч. 2 ст. 394 КПК); давання пояснень (ч. 2 ст. 391 КПК); витребування і прийняття нових матеріалів (ст. 393 КПК); підготовчі дії (ч. З ст. 394, ч. 1 ст. 362 КПК); роз'яснення прав учасникам (ч. 1 ст. 362 КПК);
 7. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії По суті, всіх їх зазначено в ч. 4 ст. 411 КПК (ті, що використовуються в судовому засіданні при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироку):
  - доповідь судді; заслуховування пояснень осіб, які з'явилися в судове засідання; заслуховування думки
 8. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  засоби поділяють на дві групи: які використовує прокурор (витребування кримінальної справи із суду, розслідування нововиявлених обставин, направленнясправи разом із своїм висновком до прокурора області та інші); які використовує суд (ті самі засоби, що і в стадії касаційногопровадження, бо перегляд здійснюється за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному
 9. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  процесуальні відносини. 4. Види і структура адміністративного процесу. 5. Стадії адміністративного процесу, їх характеристика. 6. Учасники адміністративного процесу. 7. Адміністративна юстиція. Література: 1, 9,17, 40, 72, 76, 82, 85, 88, 96, 99, ЮОтаін. 106 Тема 12. Провадження у справах про адміністративні проступки 1. Поняття і правові засади провадження у справах про адміні стративні
 10. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  процесуальні механізми та визначення наслідків контролювання. Контроль Кабінетом Міністрів України здійснюється за усіма ланками виконавчої "вертикалі". При цьому має бути посилений в першу чергу - як основний напрям - інформаційно-аналітичний характер такого контролю за органами виконавчої влади, характер діяльності яких у ході адміністративної реформи має набути якісних змін. Контроль у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua