Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.2. Коло учасників стадії


Учасниками провадження в стадії порушення кримінальної справи є:
1) ініціатори кримінального процесу:
- заявник або особа, яка повідомила про злочин, - громадянин;1
- підприємство, установа, організація, посадові особи, представники влади або громадськості;
- органи преси, що опублікували матеріали про злочин; - особа, яка з'явилася із повинною;
- посадові особи органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, які безпосередньо виявили ознаки злочину;
2) державні органи і посадові особи, які ведуть кримінальний процес:
органи дізнання (особа, яка провадить дізнання);
слідчий (начальник слідчого відділу);
прокурор;
- суддя;
3) інші особи:
- від яких відбираються пояснення;
громадяни, підприємства, установи, організації, у яких витребуються необхідні документи;
особи, які провадять спеціальні дослідження, ревізії, інвентаризації, відомчі перевірки та відомчі експертизи;
учасники оперативно-розшукових дій, що провадяться до порушення кримінальної справи відповідно до ч. 5 ст. 97 КПК;
учасники слідчих дій, дозволених законом для проведення допорушення кримінальної справи:
огляду місця події (ч. 2 ст. 190 КПК);
накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку (ч. З ст. 187 КПК).
2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
Для виконання завдань стадії порушення кримінальної справи в ній застосовують процесуальні засоби двох видів:
1) притаманні суто для цієї стадії:
відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб(ч. 4 ст. 97 КПК);
витребування необхідних документів (ч. 4 ст. 97 КПК);
оперативно-розшукові дії (ч. 5 ст. 97 КПК);
2) властиві стадії досудового слідства, але як виняток дозволенідля проведення в стадії порушення справи:
огляд місця події (ч. 2 ст. 190 КПК);
накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації зканалів зв'язку - може бути застосовано лише за наявності достатніх підстав вважати, що у листах, телеграфній та іншій кореспонденції, а також у інформації, якою обмінюються особи з допомогоюзасобів зв'язку, містяться дані про вчинений злочин, що маютьдоказове значення, і якщо іншими способами одержати ці дані неможливо (ч. З ст. 187 КПК).
1-й етап: Прийняття заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини
Сутність цього етапу полягає у вчиненні компетентними посадовими особами державних органів, які ведуть кримінальний процес, сукупності дій, пов'язаних із отриманням від фізичних і юридичних осіб інформації про вчинений або підготовлюваний злочин.
Усю інформацію, що надходить до компетентних державних органів, залежно від способу її подання, поділяють на дві групи:
1. Інформація про злочини, що міститься в джерелах, визначенихзаконом (ч. 1 ст. 94 КПК) як приводи до порушення кримінальноїсправи:
заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій,посадових осіб, представників влади, громадськості або окремихгромадян;
повідомлення представників влади, громадськості або окремихгромадян, що затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним;
явка з повинною;
повідомлення, опубліковані в пресі;
безпосереднє виявлення органами дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину.
2. Інформація про злочини, що надійшла телефоном чи за допомогою інших засобів зв'язку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2. Коло учасників стадії"
 1. 2.2. Коло учасників стадії
  Залежно від того, яку функцію виконують учасники під час досудового слідства, їх можна поділити на такі групи. 1. Учасники, які виконують функцію кримінального переслідування: орган дізнання і особа, що провадить дізнання, - шляхомпровадження слідчих і розшукових дій, застосування заходів процесуального примусу стосовно особи, щодо якої порушено кримінальну справу, та підозрюваного; орган
 2. 2.2. Коло учасників стадії
  стадії порушення державного обвинувачення є те, що в ній бере участь лише один суб'єкт -
 3. 2.2. Коло учасників стадії
  учасників судового розгляду; вирішує клопотання, заявлені учасниками судового розгляду; - приймає рішення за результатами попереднього розглядусправи; 2) прокурор: доповідає про можливість призначення справи до судового розгляду; висловлює думку щодо клопотань, заявлених іншими учасниками судового розгляду. Необов'язкові учасники: 1) інші учасники процесу (судового розгляду) - див. п. 8 ст.
 4. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  учасників стадії У стадії апеляційного провадження беруть участь: 1. Суд у складі трьох професійних суддів (ч. 4 ст. 17 КПК): - колегія суддів палати Верховного Суду України з кримінальних справ (п. 1 ст. 385 КПК); - колегія суддів військової палати Верховного Суду України(п. 2 ст. 385 КПК). 2. Особи, які мають право подати касацію. Касаційні скарги на: вироки, ухвали і постанови апеляційного
 5. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  колом осіб. V Порядок дії в Україні законодавства СРСР і міжнародних дого їв- ворів. 11. Поняття, види та основні тенденції систематизації адміністра тивного законодавства. 12. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносин. 13. Поняття, риси та рівні державного управління. 14. Функції державного управління: поняття, види та їхня харак теристика. 15. Принципи державного
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  коло осіб, які мають право на пільги по сплаті за надані послуги. Розміри сплати за надання тих чи інших управлінських послуг громадянам повинні враховувати їхній майновий стан. Вищезазначені відносини повинні знайти своє закріплення у спеціальному Законі України "Про управлінські послуги громадянам". Даний Закон повинен носити загальний характер, визначати головні повноваження системи органів
 7. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  колоніального гноблення. Прецедентом є серія рішень, прийнятих у період 1965-1979 років Радою Безпеки і Генеральної Асамблеєю ООН щодо расистського режиму в Південній Родезії. Слід мати на увазі, що участь у багатосторонніх договорах держав і урядів, що взаємно не визнають один одного - повсякденне явище. Але для того щоб договори могли запроваджуватися в життя, сторони повинні визнавати одна
 8. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів - галузь міжнародного права
  коло яких входять наука, культура, освіта, обмін інформацією, а в центрі даного співробітництва знаходяться права людини. Навряд чи дана думка може претендувати на бездоганність. Авторів, що не розділяють даної точки зору, можна умовно розділити на три групи. Одна з них досліджує міжнародне гуманітарне право в широкому значенні цього поняття. Так, наприклад, В.Мбатна вважає, що міжнародне
 9. § 4. Побудова слідчих версій і планування розслідування
  коло осіб, які можуть бути причетними до розкрадання або мають про це відомості, у зв'язку з чим у плані розслідування (перевірочних дій) передбачається отримання пояснень, допит цих осіб. На структурі плану відображається необхідність враховувати різні місця вчинення розкрадання (джерело розкрадання, місця реалізації викраденого та ін.). Під час розроблення плану розслідування, що охоплює
 10. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  коло службових прав та обов'язків осіб, які беруть участь у цих операціях; сутність неправомірних дій (бездії) вказаних осіб; місце, час та спосіб вчинення неправомірних дій; ухилення від виконання певних дій; тривалість злочину (багатоепізодний чи складається з одного епізоду); обов'язки та їх фактичне виконання певною службовою особою; чи спричинена шкода неправильними діями (бездіяльністю)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua