Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.2. Коло учасників стадії


Залежно від того, яку функцію виконують учасники під час досудового слідства, їх можна поділити на такі групи.
1. Учасники, які виконують функцію кримінального переслідування:
орган дізнання і особа, що провадить дізнання, - шляхомпровадження слідчих і розшукових дій, застосування заходів процесуального примусу стосовно особи, щодо якої порушено кримінальну справу, та підозрюваного;
орган досудового слідства (слідчий) - шляхом провадженняслідчих дій та застосування заходів процесуального примусу стосовно особи, щодо якої порушено кримінальну справу, підозрюваного та обвинуваченого;
прокурор (за умови, що він, користуючись повноваженнямислідчого, провадить досудове слідство);
потерпілий і його представник - шляхом заявлення клопотаньпро провадження слідчих дій і застосування заходів процесуального примусу стосовно особи, щодо якої порушено кримінальнусправу, підозрюваного та обвинуваченого;
цивільний позивач і його представник - шляхом заявлення дообвинуваченого цивільного позову про відшкодування завданої злочином шкоди.
2. Учасники, які виконують функцію захисту:
підозрюваний - захищається від підозри у вчиненні злочину,сформульованої в протоколі затримання або в постанові про обрання запобіжного заходу до пред'явлення обвинувачення;
обвинувачений - захищається від обвинувачення, сформульованого в постанові про притягнення як обвинуваченого;
захисник - надає правову допомогу обвинуваченому (підозрюваному) у здійсненні ним захисту від обвинувачення (підозри);
цивільний відповідач - захищається від заявленого цивільногопозову;
представник цивільного відповідача - надає правову допомогуцивільному відповідачеві у здійсненні ним захисту від цивільногопозову.
Учасники, які виконують допоміжну функцію. У літературі їхрозглядають як таких, що не мають особистого інтересу в кримінальній справі. Зважаючи на те, що цим учасникам присвяченобагато теоретичних праць загального характеру, назвемо тільки тих,які індивідуалізують стадію досудового слідства: поняті; статисти;особи, в яких провадять обшук; учасники виїмки поштово-телеграфної кореспонденції; учасники відтворення обстановки та обставинподії злочину; учасники освідування.
Суддя місцевого суду, який виконує функцію арбітра при вирішенніпитань про:
застосування запобіжного заходу, пов'язаного із позбавленнямсвободи, - взяття під варту;
поміщення обвинуваченого до відповідного медичного закладу,якщо при проведенні судово-медичної або судово-психіатричної експертизи виникає необхідність тривалого спостереження за ним абодослідження його;
провадження слідчих дій, пов'язаних із проникненням до житлачи іншого володіння особи (огляду, обшуку, примусової виїмки).
5. Голова апеляційного суду, який виконує функцію арбітра привирішенні питання про: накладення арешту на кореспонденцію ізняття інформації з каналів зв'язку.
Для врегулювання відносин між сторонами обвинувачення і захисту та арбітра (суду) застосовують змагальний метод правового регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2. Коло учасників стадії"
 1. 2.2. Коло учасників стадії
  стадії порушення кримінальної справи є: 1) ініціатори кримінального процесу: - заявник або особа, яка повідомила про злочин, - громадянин;1 - підприємство, установа, організація, посадові особи, представники влади або громадськості; - органи преси, що опублікували матеріали про злочин; - особа, яка з'явилася із повинною; - посадові особи органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду,
 2. 2.2. Коло учасників стадії
  стадії порушення державного обвинувачення є те, що в ній бере участь лише один суб'єкт -
 3. 2.2. Коло учасників стадії
  учасників судового розгляду; вирішує клопотання, заявлені учасниками судового розгляду; - приймає рішення за результатами попереднього розглядусправи; 2) прокурор: доповідає про можливість призначення справи до судового розгляду; висловлює думку щодо клопотань, заявлених іншими учасниками судового розгляду. Необов'язкові учасники: 1) інші учасники процесу (судового розгляду) - див. п. 8 ст.
 4. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  учасників стадії У стадії апеляційного провадження беруть участь: 1. Суд у складі трьох професійних суддів (ч. 4 ст. 17 КПК): - колегія суддів палати Верховного Суду України з кримінальних справ (п. 1 ст. 385 КПК); - колегія суддів військової палати Верховного Суду України(п. 2 ст. 385 КПК). 2. Особи, які мають право подати касацію. Касаційні скарги на: вироки, ухвали і постанови апеляційного
 5. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  колом осіб. V Порядок дії в Україні законодавства СРСР і міжнародних дого їв- ворів. 11. Поняття, види та основні тенденції систематизації адміністра тивного законодавства. 12. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносин. 13. Поняття, риси та рівні державного управління. 14. Функції державного управління: поняття, види та їхня харак теристика. 15. Принципи державного
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  коло осіб, які мають право на пільги по сплаті за надані послуги. Розміри сплати за надання тих чи інших управлінських послуг громадянам повинні враховувати їхній майновий стан. Вищезазначені відносини повинні знайти своє закріплення у спеціальному Законі України "Про управлінські послуги громадянам". Даний Закон повинен носити загальний характер, визначати головні повноваження системи органів
 7. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  колоніального гноблення. Прецедентом є серія рішень, прийнятих у період 1965-1979 років Радою Безпеки і Генеральної Асамблеєю ООН щодо расистського режиму в Південній Родезії. Слід мати на увазі, що участь у багатосторонніх договорах держав і урядів, що взаємно не визнають один одного - повсякденне явище. Але для того щоб договори могли запроваджуватися в життя, сторони повинні визнавати одна
 8. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів - галузь міжнародного права
  коло яких входять наука, культура, освіта, обмін інформацією, а в центрі даного співробітництва знаходяться права людини. Навряд чи дана думка може претендувати на бездоганність. Авторів, що не розділяють даної точки зору, можна умовно розділити на три групи. Одна з них досліджує міжнародне гуманітарне право в широкому значенні цього поняття. Так, наприклад, В.Мбатна вважає, що міжнародне
 9. § 4. Побудова слідчих версій і планування розслідування
  коло осіб, які можуть бути причетними до розкрадання або мають про це відомості, у зв'язку з чим у плані розслідування (перевірочних дій) передбачається отримання пояснень, допит цих осіб. На структурі плану відображається необхідність враховувати різні місця вчинення розкрадання (джерело розкрадання, місця реалізації викраденого та ін.). Під час розроблення плану розслідування, що охоплює
 10. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  коло службових прав та обов'язків осіб, які беруть участь у цих операціях; сутність неправомірних дій (бездії) вказаних осіб; місце, час та спосіб вчинення неправомірних дій; ухилення від виконання певних дій; тривалість злочину (багатоепізодний чи складається з одного епізоду); обов'язки та їх фактичне виконання певною службовою особою; чи спричинена шкода неправильними діями (бездіяльністю)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua