Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 4. Право на промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та його захист.


Творча діяльність із створення і використання промислових зразків регулюється ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки». Промисловий зразок - це нове художньо-конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом. Правова охорона знаків для товарів і послуг здійснюється на підставі З У «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Права на знаки для товарів і послуг - це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у процесі створення, реєстрації, використання і охорони знаків для товарів і послуг.
Знаки для товарів і послуг - це зареєстровані в установленому порядку позначення, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. Закон передбачає такі види знаків для товарів і послуг: словесні (слова й абревіатури); зображувальні (композиції ліній, плям, фігур, форм на площині); об'ємні (композиції фігур у трьох вимірах); комбіновані (сполучення зображувальних, словесних і об'ємних елементів).
Для того щоб позначення було визнане знаком для товарів і послуг, його слід заявити до Держпатенту України в установленому порядку. Позначення, заявлене як знак для товарів і послуг, має бути корисним, придатним для маркування товарів і відповідати вимогам промислової естетики і ергономіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "№ 4. Право на промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та його захист."
 1. 27.Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.
  право попереднього використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за умов, передбачених ЦК України (435-15). 5. Володілець патенту може передавати свої права щодо використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка як вклад у статутний фонд підприємства. 6. Правила цієї статті застосовуються також до регулювання відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією у сфері
 2. 4. Право приватної власності.
  правової держави не можуть мати місця обмеження або привілеї стосовно будь-якої форми власності. В свою чергу Конституція України посилює правовий статус приватної власності, особливо акцентуючи увагу на її захищеності. Так, відповідно до статті 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об'єктів
 3. № 34. Право на відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію та його захист.
  право на винагороду залежно від економії або іншого позитивного ефекту, одержуваного в результаті використання винаходу, а також право на пільги відповідно до Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції. Патент видається строком на п'ятнадцять років, рахуючи з дня подачі заявки. З того ж дня охороняються права заявника. Ніхто не може без згоди особи, якій належить патент
 4. § 5. Правове регулювання відносин, пов'язаних із правом промислової власності. Об'єкти права промислової власності
  правової охорони: - може бути визначена ступенем вияву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів; - може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем вияву принаймні однієї з цих ознак; - може розглядатись як єдине ціле з позиції її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту. Між тим наявність у наведеному нижче переліку
 5. 4. Правовий режим іноземного інвестування: поняття та види іноземних інвестицій, правове становище іноземного інвестора, об'єкти та форми іноземного інвестування, державне регулювання іноземного інвестування і гарантії захисту іноземних інвестицій.
  правового режиму інвестиційної діяльності, вказуючи на те, що для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України. Національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності передбачає надання іноземним інвесторам на території
 6. 1. Сутність валютних операцій
  право уповноважені банки (рис. 1), затверджений постановою Правління НБУ "Про затвердження положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій" від 17.07.2001 р. № 275. Рис. 1. Види валютних операцій комерційних банків Для правильного відображення у бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою слід усвідомити такі терміни
 7. № 48. Право- та дієздатність юридичних осіб.
  правоздатність і дієздатність. Правоздатність і дієздатність (правосуб'єктність) юридичної особи виникає одночасно, з моменту її реєстрації (чи реєстрації статуту - так виникають релігійні організації). Правоздатність юридичної особи є спеціальною, тому що вона визначається статутом. Юридична особа може мати права і своїми діями здобувати права і нести обов'язки тільки ті, котрі передбачені в
 8. Допит потерпілих
  товарні знаки, упаковка та ін.); чи залишилися предмети більш цінні, ніж викрадені; 2) час вчинення і виявлення крадіжки; 3) коли востаннє здійснювалася перевірка наявності товарно-матеріальних цінностей; 4) який режим роботи підприємства; хто має доступ до сховищ, як вони охороняються, чи перевіряється приміщення перед закінченням роботи, чи не було відхилень від розпорядку роботи у день
 9. Ознаки суб'єктів кримінально-процесуального права:
  правовідносини. Учасники кримінального процесу розрізняються за своїм процесуальним станом, виконанням кримінально-процесуальних функцій і завдань. У кожного з них своя мета, вони вступають між собою у різноманітні правовідносини. Це створює передумови для їх класифікації - в наукових, навчальних і правозастосовних цілях. Є різні класифікації учасників процесу. Найбільш широковживаною є
 10. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
  право і суміжні права» Разом з тим у законодавстві України поки що не мають правового регулювання права на секрети виробництва
© 2014-2021  ibib.ltd.ua