Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 128. Гарантія. Відмінність гарантії від поруки.


Гарантія (ст. 196 ЦК) - це свого роду поручительство, але яке передбачено тільки між юридичними особами. Відмінність гарантії від поручительства в тім, що гарант несе субсидіарну відповідальність, а також тільки між юридичними особами
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "№ 128. Гарантія. Відмінність гарантії від поруки."
 1. 10. Порука та гарантія.
  гарантії визначає ст.560 ЦК, яка вказує, що за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. Фактично гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Відповідно до ст.562 ЦК зобов'язання гаранта перед кредитором не залежить від основного зобов'язання (його
 2. правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
  гарантій та поручительств. Відповідно до п. 1.11.1 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» фінансовий кредит - це кошти, які надаються банком-резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, згідно з відповідним
 3. 3. Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання.
  гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) зазначаються: умови банківського переказу до (авансового платежу) та (або) після відвантаження товару або умови документарного акредитива, або інкасо (з гарантією); умови за гарантією, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії: на вимогу, умовна), умови та
 4. 7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами
  гарантію одержання оплати, або в порядку санкцій. Види акредитиву: покритий - за яким для здійснення платежів завчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті, або виконуючому банку; непокритий - оплата за яким, у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платі за рахунок банківського кредиту або гарантії. Акредитиви бувають відкличний та безвідкличний.
 5. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  гарантій цього статусу. Це дасть змогу розмежувати дві групи посадових осіб у державних органах - політичних діячів (політиків) і державних службовців. Керівництво проходженням державної служби в органах державної влади покладається на вищу посадову особу, яка є державним службовцем. Окремо визначаються особливості служби працівників в органах місцевого самоврядування. У перспективі до
 6. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави" (ст. З Конституції України). На сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою адміністративно-правового забезпечення реалізації прав і свобод громадян у їхніх взаємовідносинах з органами виконавчої влади є визна- 244 чення таких основних форм і напрямів діяльності вказаних органів, їхніх посадових осіб, які б забезпечували
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  гарантії захисту цих прав і обов'язків. Адміністративно-правовий статус громадян є частиною їхнього загального правового статусу, що відзначається Конституцією України, міжнародними договорами, а також іншими актами законодавства України. Права і обов'язки громадян, що закріплюються адміністративним правом України, в основному похідні від конституційних. Вони конкретизуються у законах та
 8. 61. Регіональні міжнародні організації
  гарантії здійснення свободи вираження думки, захист національних меншин, дотримання основних принципів міжнародного права. Обов'язковою умовою вступу в РЄ є підписання Європейської конвенції з захисту прав людини й основних свобод 1950 року і наступне визнання всієї сукупності її контрольних механізмів. Органами РЄ є: Парламентська асамблея, Конгрес місцевої та регіональної влади Європи,
 9. 66. Роззброювання й обмеження озброєнь
  гарантій»), створений у рамках МАГАТЕ. Неядерні держави повинні представляти Агентству звіти, а також сприяти йому в проведенні інспекцій Нині всі ядерні держави беруть участь у ДНЯО. Україна, добровільно ставши неядерною державою, приєдналася до нього в 1994 р. США, Великобританія й Росія в однобічному порядку в Будапешті в 1994 р. вирішили надати гарантії безпеки Україні як неядерній державі -
 10. № 76. Поняття забезпечення виконання зобов'язань.
  гарантію. Перелічені способи забезпечення є різними за своїм характером, але водночас мають спільні ознаки. Насамперед вони спрямовані на належне і передусім реальне виконання зобов'язань. Крім цього, вони захищають майнові права кредитора шляхом створення умов для задоволення його інтересів, порушених неналежним виконанням боржником своїх юридичних обов'язків. Таким чином, заходи забезпечення
© 2014-2021  ibib.ltd.ua