Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 125. Завдаток. Відмінність завдатку від авансу.


Завдаток - це грошова сума, що одна сторона передає іншій стороні в рахунок виконання договору на доказ виконання договору і у забезпечення зобов'язання. Якщо зобов'язання не виповнюється з вини боржника задаток не повертається, якщо зобов'язання не виконане з вини особи, що взяла задаток, то задаток повертається в 2-кратному розмірі (ст.
195 ЦК). Функції задатку: 1) Розрахункова, він йде в рахунок оплати майбутнього зобов'язання; 2) є доказом; 3) Забезпечувальна. Відмінність задатку від авансу. На практиці розрізняти задок від авансу складно, тому що повинно бути зазначене в договорі, якщо договір не вказує, що внесена сума є задатком, те це аванс.
Аванс (передоплата) - це грошова сума, що видається в рахунок виконання належних платежів, тобто виконує двох функцій: платіжну і доказательственну. Задаток і аванс тільки між фізичними чи особами з їхньою участю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "№ 125. Завдаток. Відмінність завдатку від авансу."
 1. 11. Завдаток.
  завдаток - це грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання. Договір про завдаток має оформлятися письмово під страхом визнання його нікчемним (ст.547 ЦК). Тому ст.571 ЦК встановлює, що коли порушення зобов'язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у
 2. 5. Організація роботи кас перерахунку.
  відуальну матеріальну відповідальність. Сумки з готівкою і накладні до них контролери бригад приймають від працівників вечірньої каси (касира і бухгалтера-контролера) під розписку в довідці про прийняті вечірньою касою сумки з готівкою і порожні сумки і зберігають їх протягом робочого дня в спеціально обладнаному місці (металевій шафі, візку або в шухляді столу, під замком). Для перелічування
 3. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних рахунках 15 розділу "Кошти в інших банках", а кредити, одержані від інших банків, - на пасивних рахунках 13 Кошти Національного банку України і 16 розділів Кошти інших банкі. На рахунках другого класу плану рахунків обліковуються кредити та аванси (кредити, що не підкріплені
 4. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
  відбувася чи має відбутися) за узгодженою ціною. У факторингові й операції здебільшого беруть участь три сторони: Дебітор - покупець товарів чи послуг клієнта; Клієнт, котрий продає свою дебіторську заборгованість; Банк, що купує дебіторську заборгованість клієнта і надає додаткові послуги за цією факторинговою операцією. Факторин оформлюється спеціольною угодою між банком та клієнтом. На дату
 5. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  відображення у фінансовій звітності операцій з іноземною валютою. Найпоширеніші з них такі: метод обліку за курсом на дату закриття, відповідно до якого всі операції з іноземною валютою відображаються в обліку за курсом на дату балансу; метод оборотно-необоротної оцінки, відповідно до якого поточні активи та пасиви переоцінюються за курсом на дату балансу, а довгострокові - відображаються за
 6. Операції купівлі продажу готівкової іноземної валюти
  від 12 грудня 2002 р. № 502 (зі змінами і доповненнями) Готівкові операції з іноземною валютою банки здійснюють через власні операційні каси та обмінні пункти. Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні установлюються банком щоденно згідно з наказом по банку за підписом його керівника або уповноваженої ним особи. Наказ (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних
 7. Органiзацiя робочого місця касира
  відображення касових операцій у бухгалтерському обліку; належний внутрiшнiй контроль за касовими операціями; здавання надлишків готівки національно валюти до територіальних управлінь НБУ, передача готівки до інших банків на пiдставi укладених з ними договорів па купiвлю-продаж готівки; створення безпечних умов роботи з готівкою та й зберігання; задоволення потреб клiєнтiв у готiвцi;
 8. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  відношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення адміністративного права в умовах побудови демократичної, правової, соціальної держави Україна. Література: 1, 5,6, 7,9,10,17,20,21, 22,39, 51,
 9. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  відмінність адміністративного нагляду від прокурорського нагляду. 117 г 60. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дис ципліни у державному управлінні. 61. Право громадян на звернення та механізм його реалізації. 62. Поняття та види звернень громадян Провадження по розгляду звернень громадян. 63. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної
 10. 14. Визнання держав і урядів.
  відмінність воюючої сторони в міжнародному конфлікті від повсталої сторони в громадянській війні полягає в тому, що в останньому випадку такий статус виникає у внутрішньодержавного суб'єкта тільки після міжнародного визнання з боку інших суб'єктів міжнародного права. Статус повсталої сторони, що припускає менший обсяг прав, ніж статус воюючої сторони, надає право учасникам збройної боротьби у
© 2014-2021  ibib.ltd.ua