Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 91. Суміжні права.


Суміжні права - це права на результати творчої діяльності виконавців, права виробників фонограм та права організацій мовлення, пов'язані з використанням творів літератури і мистецтва, авторські права на які належать іншим особам.
Об'єктами суміжних прав є: а) виконання для фіксації, відтворення і розповсюдження за допомогою технічних засобів; б) записи виконання та інші записи за допомогою технічних засобів; в) трансляція в ефір по кабелю.
Права виконавців охороняються, якщо: 1) виконання вперше мало місце на території України; 2) виконання зафіксоване на фонограмі; 3) виконання, не зафіксоване на фонограмі, включено у передачу організації мовлення. Права виробників фонограм охороняються, якщо: 1) виробник є громадянином України або юридичною особою з офіційним місцезнаходженням на території України; 2) фонограму вперше опубліковано на території України або опубліковано на території України протягом 30 днів від дня її публікації в іншій державі; 3) перша фіксація фонограми мала місце в Україні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "№ 91. Суміжні права."
 1. Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
  суміжні права", "Про наукову та науково-технічну експертизу", постановами КМУ "Про затвердження Положення про атестацію державних науково-дослідних установ", "Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників". Управління наукою здійснюють: КМУ, Міністерство освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого
 2. Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
  суміжні права", "Про захист від недобросовісної конкуренції" та ін. Управління видавничою справою здійснюється на підставі Закону України "Про видавничу справу", Указу Президента "Про вдосконалення державного управління інформаційною справою". При уясненні питання про управління в області кінематографії слід звернутися до Закону України "Про кінематографію". При вивченні питання
 3. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. '/ Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - Ст. 64. 178. Про державний захист працівників суду і правоохоронних 143 органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 50. 179. Про державну податкову службу: Закон України від 24 груд ня 1993 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості
 4. 60. Спеціалізовані установи Організації Об'єднаних Націй
  суміжні права (на літературні, музичні і художні твори, фільми, виконавчу діяльність артистів, фонограми і т.п.). Органи ВОІВ: Конференція, до складу якої входять усі держави-члени ВОІВ; Генеральна асамблея, що складається з тих державчленів, що є також членами Паризького (100 держав) або Бернського (83 держави) союзів. Керівні органи ВОІВ і союзи, керовані ВОІВ (9 із яких мають власні
 5. № 41. Захист авторських прав.
  суміжні права, примірників творів, фонограм, програм мовлення; - ввезення на територію України примірників творів і фонограм, які в Україні охороняються, із країн, де ці твори і фонограми не охороняються. У разі порушення авторського права і суміжних прав суд може постановити рішення чи ухвалу про заборону випуску твору, його виконання, розповсюдження; про вилучення всіх примірників твору або
 6. № 73. Поняття і джерела авторського права.
  суміжні права» та інші закони («Про власність»); Особливу групу джерел сучасного авторського права становлять міжнародні договори: Женевська конвенція по авторському праву; Бернська конвенція по охороні літературних та художніх творів; Римська конвенція по охороні прав артистів-виконавців, виготовлювачів фонограм, а також виробників організацій мовлення; та інші. Якщо міжнародним договором,
 7. 31. Порушення авторського права і суміжних прав.
  суміжні права. Обоє 'язковою ознакою злочину є потерпілий (автор, виконавець, виробник фонограм). Предмет злочину - у перших двох і четвертій його формах - твір науки, літератури, мистецтва, комп'ютерна програма, база даних, виконання, фонограма і програма мовлення, у третій - тільки виконання, фонограма і програма мовлення. До осіб, які мають авторське право або суміжні права, належать автор або
 8. 31. Порушення авторського права і суміжних прав
  суміжні права, які регулюються Законом Ужраїни «Про авторське право і суміжні права». Згідно з цим законом авторські права - це особисті немайнові права і майнові права автор з та їк правонаступників, пов'язані зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва. До особистих немайновик пр,ав відносяться право вимагати визнання свого автсрства; право забороняти під час публічного
 9. 34. Корисливі злочини проти власності, не пов'язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб
  суміжні права, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів за статтями 193 і 176. Привласнення особою знайденого або такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна полягає у тому, що винний включає його до фонду майна, що належить йому на праві власності, «умисно робить його своїм», користується ним як таким, що належить йому на праві власності. Суспільно небезпечні наслідки злочину
 10. 73. Авторський договір. Поняття та загальна характеристика.
  суміжні права". Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані. Майнове право суб'єкта авторського права, який є юридичною особою, може бути передано (відчужено) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації цієї юридичної особи-суб'єкта
© 2014-2021  ibib.ltd.ua