Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

31. Порушення авторського права і суміжних прав.


Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав
Об'єктом злочину є авторське право та суміжні права. Обоє 'язковою ознакою злочину є потерпілий (автор, виконавець, виробник фонограм). Предмет злочину - у перших двох і четвертій його формах - твір науки, літератури, мистецтва, комп'ютерна програма, база даних, виконання, фонограма і програма мовлення, у третій - тільки виконання, фонограма і програма мовлення. До осіб, які мають авторське право або суміжні права, належать автор або виконавець у випадках, коли майновими правами володіють автор або виконавець, а також фізична чи юридична особа, якій було передано майнові права.
З об'єктивної сторони злочин може виявлятися у формі: 1) неза-конного відтворення творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм та програм мовлення; 2) незаконного розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм і програм мовлення на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації; 3) незаконного тиражування виконань, фонограм і програм мовлення на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації; 4) іншого використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права. Склад злочину - матеріальний. Злочин є закінченим з моменту настання матеріальної шкоди у великому розмірі. Це означає, що ст. 176 КК охороняє лише майнові права автора. Звичайний плагіат, якщо ним не заподіяно зазначеної матеріальної шкоди автору, не є злочином і кваліфікується, як і деякі інші порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що не пов'язані з заподіянням мате-ріальної шкоди, за ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП).
Суб'єкт злочину - загальний.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
Кваліфікованими видами злочину є: 1) вчинення його повторно; 2) завдання матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (який у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), а особливо кваліфікованим - вчинення його службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "31. Порушення авторського права і суміжних прав."
 1. № 41. Захист авторських прав.
  порушенням авторського права і суміжних прав: - будь-яке відтворення, розповсюдження та інше використання, а також ввезення в Україну без дозволу осіб, які мають авторське право чи суміжні права, примірників творів, фонограм, програм мовлення; - ввезення на територію України примірників творів і фонограм, які в Україні охороняються, із країн, де ці твори і фонограми не охороняються. У разі
 2. 25. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
  порушення таємниці голосування (ст.159); порушення законодавства про референдум (ст.160). 2. Злочини проти трудових прав громадян: перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст.170); перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст.171); грубе порушення законодавства про працю (ст.172); грубе порушення угоди про працю (ст.173);
 3. 25. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  порушення таємниці голосування - ст. 159; порушення законодавства про референдум - ст. 160. 2. Злочини проти трудових прав громадян: перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій - ст. 170; перешкоджання законній професійній діяльності журналістів - ст. 171; грубе порушення законодавства про працю - ст. 172; грубе порушення угоди про працю - ст.
 4. 31. Порушення авторського права і суміжних прав
  порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, - караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм,
 5. 51 .Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.
  порушення законодавства про рекламу 1. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону. 2. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу несуть: 1) рекламодавці, винні: у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом; у наданні недостовірної
 6. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  порушення у сфері містобудування: Закон Ук раїни від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради Ук раїни. - 1994. - № 46. - Ст. 411. 190. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відо мості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446. 1 144 191. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відо мості
 7. 16. Джерела міжнародного права.
  порушення як договіру, так і звичаю веде до однакових правових наслідків: до припинення їхньої дії, виникнення яких-небудь вимог про задоволення претензій, що випливають із невиконання договору або звичаю. В усіх випадках юридична природа компенсаційних вимог однакова: вони випливають із факту порушення існуючої в тій або іншій формі норми міжнародного права; - обидва джерела підпорядковані дії
 8. 17. З'ясування дієздатності учасників посвідчувальної угоди
  порушення справи в суді нотаріус зупиняє нотаріальне провадження до набуття рішенням суду законної сили, а якщо справу не буде порушено протягом 10 днів, то нотаріус вчиняє нотаріальну дію. Справжність підпису батьків, усиновителів, піклувальників на заяві про згоду на посвідчення від імені неповнолітніх віком від 15 до 18 років, а також від імені осіб, визнаних обмежено дієздатними, повинна бути
 9. 58. Поняття позову, його елементи та види.
  порушених і оспорюваних прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ і організацій гарантується їх правом на звернення у встановленому порядку з вимогою до компетентного органу, наділеного юрисдикційними функціями, розпочати діяльність по розгляду і вирішенню справи зі спірних правовідносин (ст. 16 ЦК України, статті 3, 15, ЦПК України). Цивільним процесуальним засобом,
 10. Види процесуального представництва
  авторських прав винахідників та раціоналізаторів незалежно від членства їх у цій громадській організації. Членство в громадській організації само по собі не є підставою для виникнення процесуального представництва. Для цього додатково необхідне волевиявлення особи, яка потребує представництва. За відсутності на це згоди уповноважений громадської організації не може бути допущений судом до
© 2014-2022  ibib.ltd.ua