Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

30. Грубе порушення законодавства про працю.


Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
Об'єктом злочину є трудові права людини, які включають право на працю, на гарантовану заробітну плату, на відпочинок. Потерпі-лим від цього злочину може бути працівник. Під працівниками слід розуміти осіб, на яких поширюється законодавство України про працю і які є відповідною стороною трудових правовідносин.
З об'єктивної сторони злочин може виявлятися у діях або безді-яльності у формі: 1) незаконного звільнення працівника з роботи; 2) іншого грубого порушення законодавства про працю. Звільнення з роботи має визнаватися незаконним, якщо воно здійснене без законних підстав для цього або з порушенням встановленого по-рядку звільнення, визначеного законом. Злочин вважається за-кінченим: у разі незаконного звільнення з роботи - з моменту фактичного припинення трудових відносин з конкретним працівни-ком; у разі іншого грубого порушення законодавства про працю - з моменту фактичного вчинення такого діяння незалежно від його наслідків.
Суб'єкт злочину - спеціальний, службова особа, якій надано право приймати працівника на роботу (поновлювати на роботі), звільняти його з роботи або документально оформляти його прий-няття (поновлення, звільнення), вирішувати питання щодо надання відпустки тощо, а також громадянин-підприємець, який викорис-товує найману працю і має визначені вище права щодо найманих працівників. Невиконання службовою особою рішення суду про поновлення на роботі слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст.ст. 172, 382. Якщо особа була звільнена з роботи через помилку, винна службова особа може нести відповідальність лише за халатність (ст.ст. 367, 425 КК).
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, а перша його форма, крім того, особистим мотивом (помста, користь тощо).
Кваліфікуючою ознакою злочину є незаконне грубе порушення законодавства про працю щодо певних категорій працівників: не-повнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "30. Грубе порушення законодавства про працю."
 1. 25. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
  грубе порушення законодавства про працю (ст.172); грубе порушення угоди про працю (ст.173); примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку (ст.174); невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат (ст.175). 3. Злочини у сфері охорони права на об'єкти інтелектуальної власності: порушення авторського права і суміжних прав (ст.176); порушення
 2. 25. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  грубе порушення законодавства про працю - ст. 172; грубе порушення угоди про працю - ст. 173; примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку - ст. 174; невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат - ст. 175. 3. Злочини у сфері охорони права на об'єкти інтелектуальної власності: порушення авторського права і суміжних прав - ст. 176;
 3. 30. Грубе порушення законодавства про працю
  грубе порушення законодавства про працю - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років. 2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або
 4. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
  порушенням лісового законодавства слід розуміти протиправну дію або бездіяльність, яка завдає шкоди лісам або земельним ділянкам лісового фонду чи не завдає такої шкоди, але направлена проти встановленого порядку користування лісами, а також земельними ділянками лісового фонду і передбачає юридичну відповідальність винної в цьому особи. Перелік порушень лісового законодавства міститься в ст. 98
 5. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  порушенням права народів і націй на самовизначення і який представляє собою режим колоніального гноблення. Прецедентом є серія рішень, прийнятих у період 1965-1979 років Радою Безпеки і Генеральної Асамблеєю ООН щодо расистського режиму в Південній Родезії. Слід мати на увазі, що участь у багатосторонніх договорах держав і урядів, що взаємно не визнають один одного - повсякденне явище. Але для
 6. 5. Принципи діяльності нотаріату в Україні
  порушення закону, нотаріус та інші посадові особи повідомляють про це для вжиття необхідних заходів відповідні підприємства, установи, організації або прокуратуру. Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, то нотаріус або інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, мають право затримати такий документ і направити на експертизу (ст. 51 Закону). Принцип обґрунтованості
 7. 14.Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права.
  порушень антимонопольно-конкурентного законодавства; вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства; своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов'язкових платежів; сплачувати податки та інші обов'язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом.
 8. 92. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення.
  порушення Земельним кодексом України, не передбачена. Однак у практиці використання й охорони земель дисциплінарні проступки скоюються часто, а винні в їх скоєнні громадяни притягаються до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог Кодексу законів про працю України (КЗПУ). Заходам стягнення за порушення трудової дисципліни присвячена стаття 147 КЗПУ. У ній підкреслюється, що за порушення
 9. 20. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог
  порушенню своїх прав, погіршенню свого правового становища (участь особи, яка вже одержує аліменти, при пред'явленні до боржника іншою особою позову про стягнення аліментів). Участь третьої особи в процесі сприяє всебічному, повному і об'єктивному встановленню судом дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін, а отже - і постановленню законного і обґрунтованого рішення. Третіми особами без
 10. § 1. Поняття та елементи контролю
  порушенням щодо використання фінансових ресурсів. На дев'ятому конгресі Міжнародної організації вищих контролюючих органів (INTOSAI) 1977 р. в Лімі контроль був визнаний обов'язковим елементом управління супільними фінансовими
© 2014-2021  ibib.ltd.ua