Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЗемельне право → 
« Попередня
ОНЮА. Шпагралка по земельному праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

92. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення.


Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення Земельним кодексом України, не передбачена. Однак у практиці використання й охорони земель дисциплінарні проступки скоюються часто, а винні в їх скоєнні громадяни притягаються до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог Кодексу законів про працю України (КЗПУ).
Заходам стягнення за порушення трудової дисципліни присвячена стаття 147 КЗПУ. У ній підкреслюється, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано стягнення у вигляді догани чи звільнення.
Усі земельні правопорушення, пов'язані з порушенням трудової дисципліни в земельних відносинах і носять характер дисциплінарних проступків, тягнуть відповідальність згідно з порядком, визначеним Кодексом законів про працю України.
Установити наперед весь перелік дисциплінарних земельно-правових проступків у будь-яких правових актах майже неможливо. Дане питання вирішується конкретно в окремому випадку.
Усі діяння, що порушують земельне законодавство, але не носять характеру адміністративного проступку чи кримінального злочину, відносяться до дисциплінарних проступків.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "92. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення."
 1. 86. Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення.
  дисциплінарну.
 2. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. Виключно законами України встановлюються: 1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподатковування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і
 3. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
  дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність. Притягнення до цих видів юридичної відповідальності здійснюється в порядку і на основі, передбачених відповідно трудовим, адміністративним, цивільним або кримінальним законодавством. Порушення лісового законодавства можна класифікувати за різними критеріями. Наприклад, вирізняють лісопорушення, які вчинено
 4. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  дисциплінарної, цивільно-право- 26 вої відповідальності. Особливу увагу, при цьому, слід звернути на адміністративну відповідальність державних службовців за корупцію і корупційні діяння, передбачену Законом України "Про боротьбу з корупцією". При вивченні питання про проходження державної служби необхідно звернутися до таких нормативно-правових актів, як: закони України "Про міліцію", "Про
 5. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  дисциплінарними статутами): військовослужбовці, працівники міліції, цивільної авіації та ін. Стосовно адміністративної відповідальності колективних суб'єктів необхідно мати на увазі, що вона передбачається не в КпАП а тільки окремими законами: "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про
 6. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  відповідальність в Україні: Навч. посібн. / За ред. А.Т.Комзюка. - X., 1998. 9. Адміністративне право України: Підручник / За ред. проф. Би- тяка Ю.П. - Харків, 2000. 10. Алексеев С.С. Теория права. - М., 1995. 11. Аморджуев О. Проблема антимонопольного законодательства // Хозяйство и право. - 1990. - № 11. 12. Аникин Е.Б. К разработке антимонопольного законодательства // Сов. государство и
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  дисциплінарної відпо відальності (крім звільнення з посади) щодо керівників централь- 265 них, а також всіх інших підвідомчих Кабінету Міністрів органів виконавчої влади. 2. Нижчою - стосовно уряду - структурною ланкою виконавської "вертикалі" є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (надалі - центральні органи), які здійснюють свої повноваження на всій території України як
 8. 42. Поняття та види відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права.
  дисциплінарну або матеріальну відповідальність; цивільно-правову відповідальність; - відповідальність, підстави та порядок застосування якої ви значені цивільним процесуальним
 9. 91. Матеріальна відповідальність за земельні правопорушення.
  відповідальність називається також майновою відповідальністю за шкоду, спричинену майну громадян і юридичних осіб, а також життю і здоров'ю людей. Шкода може бути спричинена у зв'язку з невиконанням чи неналежним виконанням договору, а також у зв'язку з правопорушенням, що заподіяло шкоду. Це розкривають норми Цивільного кодексу України про угоди, про відповідальність внаслідок шкоди, спричиненої
 10. 3.1. Процесуальна характеристика ізоляційних запобіжних заходів
  відповідальність за порушення: кримінально-правова: для затриманого - за втечу з місця попереднього ув'язнення - ст. 393 КК; для дізнавача, начальника органу дізнання, слідчого, прокурора, судді - за завідомо незаконний арешт - ст. 371
© 2014-2021  ibib.ltd.ua