Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

14. Припинення зобов'язань.


Під поняттям припинення зобов'язання слід розуміти припинення усіх прав та обов'язків, що становлять його зміст, внаслідок чого втрачається правова пов'язаність суб'єктів зобов'язань. Найпоширенішою підставою припинення зобов'язань є їх належне виконання. Наступною підставою припинення зобов'язань є зарахування зустрічних однорідних вимог. Зарахування зустрічних вимог може бути здійснено за заявою однієї із сторін. Законодавець забороняє здійснювати зарахування зустрічних вимог у таких випадках: в зобов'язаннях із відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю; в зобов'язаннях про стягнення аліментів; в зобов'язаннях щодо довічного утримання (догляду); у разі спливу позовної давності; в інших випадках, встановлених договором або законом. Окремим випадком зарахування зустрічних вимог є зарахування у разі заміни кредитора (ст.603 ЦК). Відповідно до цього різновиду зарахувань, боржник має право пред'явити проти вимоги нового кредитора свою зустрічну вимогу до первісного кредитора. У разі заміни кредитора зарахування проводиться, якщо вимога виникла на підставі, що існувала на момент одержання боржником письмового повідомлення про заміну кредитора, і строк вимоги настав до його одержання або цей строк не встановлено чи визначено моментом пред'явлення вимоги.
Велика кількість зобов'язань припиняється сьогодні за домовленістю сторін: шляхом передання відступного (передачи боржником кредитору грошей, іншого майна, виконання робіт, надання послуг тощо), шляхом новації (домовленість сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими самими сторонами) та шляхом прощення боргу. Новація не допускається щодо зобов'язань про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, про сплату аліментів та в інших випадках, встановлених законом. Припинення зобов'язання внаслідок прощення боргу можливо лише у разі, якщо воно не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора. Поєднання боржника та кредитора в одній особі як підстава припинення зобов'язання можливе у разі, якщо боржник за зобов'язанням отримує право вимоги за зобов'язанням. Це можливим є, наприклад, при злитті чи приєднанні юр. осіб, що пов'язані взаємними зобов'язаннями, або ж у разі, якщо до особи в порядку спадкування переходять права вимоги до себе ж у зобов'язанні. Зобов'язання припиняється також і у разі неможливості його виконання.
Однак цю неможливість має бути зумовлено обставинами, за які жодна зі сторін не відповідає. Переважно ці обставини мають об'єктивний характер, напр., знищення майна, що становить предмет зобов'язання внаслідок дії непереборної сили. Смерть фізичної особи-боржника та кредитора тягне також припинення зобов'язання. Однак за такої підстави припиняються виключно зобов'язання, що нерозривно пов'язані з особою боржника чи кредитора й через це не можуть бути виконані чи прийняті іншою особою. Напр., зобов'язання із авторського договору. Ліквідація юр. особи-боржника чи кредитора також тягне припинення зобов'язань, оскільки ліквідація є таким способом припинення юр. особи, який не передбачає правонаступництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "14. Припинення зобов'язань."
 1. № 7. Поняття та принципи належного виконання зобов'язань.
  припинення зобов'язання є його належне виконання - вчинення боржником саме тих дій, які він повинен виконати в силу договору чи закону, тобто передати річ, виконати роботу, надати послуги, відшкодувати шкоду... Боржник зобов'язаний вчинити певні дії або утриматися від них, а кредитор повинен прийняти виконане. Вчинення боржником дій, прийнятих кредитором і буде виконанням зобов'язання.
 2. №131. Поняття та принципи належного виконання зобов'язань.
  припинення зобов'язання є його належне виконання - вчинення боржником саме тих дій, які він повинен виконати в силу договору чи закону, тобто передати річ, виконати роботу, надати послуги, відшкодувати шкоду... Боржник зобов'язаний вчинити певні дії або утриматися від них, а кредитор повинен прийняти виконане. Вчинення боржником дій, прийнятих кредитором і буде виконанням зобов'язання.
 3. Припинення господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням
  припинення зобов'язань. Господарське зобов'язання, усі умови якого виконано належним чином, припиняється, якщо виконання прийнято управненою стороною. У разі якщо зобов'язана сторона належним чином виконала одне з двох або кількох зобов'язань, щодо яких вона мала право вибору (альтернативне зобов'язання), господарське зобов'язання припиняється виконанням. Господарське зобов'язання припиняється
 4. Припинення господарського зобов'язання в разі неможли- вості виконання
  припинення зобов'язань за його
 5. 2. Система господарського законодавства.
  зобов'язання" складається з наступних глав: 19) загальні положення про господарські зобов'язання; 20) господарські договори; 21) ціни і ціноутворення у сфері господарювання; 22) виконання господарських зобов'язань. Припинення зобов'язань; 23) визнання суб'єкта підприємництва банкрутом. П'ятий розділ ГК України - "Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання" містить такі глави:
 6. 1. Структура капіталу банку
  припинення торгових операцій; вони дозволяють відстрочення обслуговування зобов'язань щодо сплати відсотків, якщо рівень прибутковості не дозволяє здійснити такі виплати; 4) субординований борг (звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з банку раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення
 7. Облік операцій застави нематеріальних активів.
  припинення їх визнання. Якщо необоротні активи, що призначені для продажу, протягом року не були реалізовані, то такі активи мають бути переведені до складу активів, що утримуються ним для використання в процесі діяльності. Банк зобов'язаний здійснити коригування балансової вартості цих активів на ретроспективній основі, тобто як таких, що на початку були придбані з метою подальшого використання.
 8. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу
  припинення лізингу (оренди) лізингоодержувачем пов'язані з цим збитки лізингодавця покладаються на лізингоодержувача; прибутки або збитки від коливань справедливої вартості ліквідаційної суми належать лізингоодержувачу [наприклад, у формі знижки на лізингову (орендну) плату, яка дорівнює більшій частині виручки від продажу в кінці строку лізингу (оренди)]; лізингоодержувач має змогу продовжити
 9. № 11. Договір доручення.
  припинення юридичної особи, яка бере участь у договорі. Довіритель має право скасувати доручення, а повірений відмовитись від нього у будь-який час. Це право не можна обмежити. Доручення зберігає силу, доки повірений не дізнався або не повинен був дізнатись про скасування доручення. Повірений повинен відшкодувати спричиненні скасуванням договору збитки. Якщо договір доручення припинений до того,
 10. № 39. Поняття зобов'язання, зобов'язального права.
  припинення зобов'язань. Особлива частина зобов'язального права містить норми, які регулюють окремі види
© 2014-2021  ibib.ltd.ua