Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

30. Відповідальність постачальника (П.) за порушення умов договору поставки.


(ст.265-271 ГК) За договором поставки одна сторона - П. зобов'язується поставити у зумовлені строки другій стороні - покупцеві товар, а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар і сплатити за нього певну грошову суму. У разі поставки товарів більш низької якості, ніж вимагається стандартом, тех. умовами чи зразком, покупець має право відмовитися від прийняття і оплати товарів, а якщо товари уже оплачені покупцем, - вимагати повернення сплаченої суми. Якщо недоліки поставлених товарів можуть бути усунені без повернення їх П., покупець має право вимагати від П. усунення недоліків у місцезнаходженні товарів або усунути їх своїми засобами за рахунок П.. У разі якщо покупець відмовився від прийняття неякісних товарів, П. зобов'язаний розпорядитися товарами у 10-денний строк, а щодо товарів, які швидко псуються, - протягом 24 годин з моменту одержання повідомлення. Якщо П. (виробник) у зазначений строк не розпорядиться товарами, покупець має право реалізувати їх на місці або повернути виробникові. П. зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти виробу, виявлені протягом гарант.
строку, або замінити товари, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення покупцем правил експлуатації або зберігання виробу. У разі усунення дефектів у виробі, на який встановлено гарант. строк експлуатації, цей строк продовжується на час, протягом якого він не використовувався через дефект, а при заміні виробу гарант. строк обчислюється заново від дня заміни. У разі поставки товарів неналежної якості покупець має право стягнути з виготовлювача (П.) штраф у розмірі, передбаченому ст. 231 ГК, якщо інший розмір не передбачено законом або договором. У разі поставки некомплектних виробів П. зобов'язаний на вимогу покупця доукомплектувати їх у 20-денний строк або замінити комплектними виробами у той же строк, якщо сторонами не погоджено ін. строк. Надалі до укомплектування виробу або його заміни покупець має право відмовитися від його оплати, а якщо товар уже оплачений, вимагати в установленому порядку повернення сплачених сум. У разі якщо П. у встановлений строк не укомплектує виріб або не замінить його комплектним, покупець має право відмовитися від товару.
Прийняття покупцем некомплектних виробів не звільняє П. від відповідальності. Ст.231 ГК: Якщо порушено зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до держсектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням держконтракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Держбюджету чи за рахунок держкредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом (договором), у таких розмірах: за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг); за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Розмір штрафних санкцій, що застосовуються у внутрішньогосподарських відносинах визначається відповідним суб'єктом господарювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "30. Відповідальність постачальника (П.) за порушення умов договору поставки."
 1. 39. Поняття, зміст, суттєві умови, права та обов'язки сторін договору лізингу (Л.). Різновиди лізингу.
  відповідальність продавця (постачальника) предмета договору Л.. Напр., якщо (непрямий Л.) вибір продавця (постачальника) предмета договору Л. здійснив лізингоодержувач, то продавець (постачальник) несе відповідальність перед лізингоодержувачем за порушення зобов'язання щодо якості, комплектності предмета договору Л., його доставки, заміни, усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію.
 2. § 3. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці
  відповідальність за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, а також розголошення комерційної таємниці. Потрібно зазначити, що розвиток законодавства, насамперед пов'язаного з правовим регулюванням прав промислової власності (торгові марки, зазначення походження товарів і т. і.), призводить до того, що обсяг порушень законодавства про
 3. правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
  відповідальність поручителя. Поняття гарантії міститься і в ЦК, і в ГК. Відповідно до ст. 560 ЦК за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. Згідно зі ст. 200 ГК гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов'язань способом письмового підтвердження
 4. Словник-довідник
  відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм акцій; 2) товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості. Андеррайтинг - купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укледання договору про
 5. ЗЗ.Види і прояви антиконкурентних дій (монополістичних зловживань).
  постачальника до дискримінації покупця (замовника); - схилення господарюючого суб'єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом; підкуп працівника постачальника; - підкуп працівника покупця (замовника); - досягнення неправомірних переваг у конкуренції; - неправомірне збирання комерційної таємниці; - розголошення комерційної таємниці; - схилення до розголошення комерційної таємниці; -
 6. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  відповідальність за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК) та незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК). Валютна виручка суб'єктів господарської діяльності - це сума валютних надходжень від продажу товарів та послуг за іноземну валюту (включаючи й валюту країн СНД), незалежно від джерела їх походження. Ця виручка підлягає
 7. 46. Поняття, загальна характеристика та особливості договору (Д.) будівельного підряду.
  відповідальність за порушення умов Д. підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві", Положенням про підрядні контракти у будівництві Укр. та ін. спеціальними правилами. Юридичні ознаки Д.: взаємний, консенсуальний, відплатний. Сторонами Д. є: у взаємних договорах - замовник і підрядник, а в багатосторонніх - крім замовника і підрядника, можуть бути ін. виконавці замовлення (проектні
 8. Виклик до суду
  відповідальність можуть нести свідки Д., В., П. за допущені ними правопорушення? Дайте визначення цивільної процесуальної відповідальності та відповідь на питання: в чому полягає її відмінність від кримінальної і адміністративної? Задача 11 Визначте сторони та види процесуальної співучасті: а) по справі за позовом Шелудько О. і Шелудько Р. до Григоренка про стягнення завданих збитків; б) по
 9. 2. Система господарського законодавства.
  відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства; Шостий розділ ГК України - "Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання" складається з наступних глав: 29) галузі та види господарської діяльності; 30) особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Тридцята глава ГК України містить шість
 10. 4. Конкурентні способи укладення господарських договорів.
  постачальника (виконавця). Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги. Відповідно до Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого Наказом Міністерства Економіки України від 26 грудня 2000 р. тендерний комітет відповідає за організацію процедур
© 2014-2021  ibib.ltd.ua