Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальну право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. Вівче. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 208 с., 2005 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 10ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Поняття та види зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ. Ознакой зов-
нішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ. Принципи зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ. Характеристика суб'єктів зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ. Права та обов'язки суб'єктів зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ. Характеристика правових режімів: национального режиму, режиму найбільшого сприяння та СПЕЦІАЛЬНОГО режиму. Харак-
теристика державного регулювання зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ. Спеціфіка митно-тарифного регулювання. Міто та йо види. Порядок встановлення та Зміни ставок мита. Митну вартість товару. Нетарифні регулювання: Поняття та основні засоби. Поняття та характеристика іноземних інвестіцій. Форми іноземного інвестування. Правовий статус іноземних інвесторів. Гарантії захисту іноземних інвестіцій. Поняття та характеристика віль-
них Економічних зон. Віді вільніх Економічних зон. Порядок создания вільніх Економічних зон в Україні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 10Правове регулюваннязовнішньоекономічної діяльності "
 1. Тема 1. Поняття, місце и роль адміністратівного права в Системі права України
  Поняття адміністратівного права. Історичний аспект ВИНИКНЕННЯ и развития адміністратівного права. Адміністративне право як наука, галузь права, навчальна дісціпліна. Предмет і метод адміністратівного права в контексті реформи адміністратівного права. Роль адміністратівного права у становленні и развития незалежної правової демократічної держави Україна. Основні напрямки реформування адміністратівного
 2. Тема 3. Суб'єкти адміністратівного права
  Поняття та види суб'єктів адміністратівного права. Факти, что вплівають на копо суб'єктів адміністратівного права. Адміністративна право-та дієздатність. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземних громадян та ОСІБ без Громадянство. Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів ДЕРЖАВНОЇ влади. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого
 3. Тема 4. Державна служба та Державні службовці
  Державна служба як правовий інститут адміністратівного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвітку службового права. Поняття, ознакой та склад службових правовідносін. Поняття, ознакой та види ДЕРЖАВНОЇ служби. Принципи та Функції ДЕРЖАВНОЇ служби. Право на державну службу. Поняття, ознакой та Класифікація державних службовців. Основні права и обов'язки державних
 4. Тема 5. Поняття, сутність, принципи и Функції державного управління
  Соціальне управління. Поняття та СУТНІСТЬ державного управління. Принципи та Функції державного управління. Суб'єкти державного управління. Рівні державного управління ..,. '. -. - - - '- Режими державного управління. При вівченні даної тими слід уяснити, что управління - це цілеспрямований Вплив на складаний систему. Управление может буті соціальнім, технічним, біологічнім. Соціальне управління, як
 5. Тема 6. Форми державного управління
  Поняття и віді форм державного управління. Поняття, ознакой та Класифікація АКТІВ державного управління. Вимоги, Які вісуваються Щодо АКТІВ державного управління. Поняття, ознакой и Функції адміністратівного договором. При вівченні данної тими звітність, мати на увазі, что форма державного управління - це зовнішній виявило конкретних Дій, Які здійснюються органами державного управління для реалізації
 6. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  Поняття и віді спеціальніх адміністративно-правових режімів. .. У Правовий режим надзвичайного стану. '* Правовий режим воєнного стану. - "- -, Р, Режим надзвічайної екологічної сітуації. * Режим ДЕРЖАВНОЇ Таємниці. ,, Режим охорони державного кордону України. При вівченні даної тими слід мати на увазі, что Поняття "режим" (франц. ге? ІТЕ, від лат. Ге ^ ітеп - Правління) может застосовуватіся в
 7. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  Адміністративна відповідальність як правовий Інститут адміністратівного \ права. Тенденції становлення та розвітку адміністративно-деліктного права "як підгалузі адміністратівного права. Поняття и ознакой адміністратівної відповідальності. Підстави адміністратівної відповідальності. Поняття, ознакой и склад адміністратівного проступку. Розмежування адміністратівного проступку та злочинна.
 8. Тема 12. Адміністративний процес
  Тенденції становлення та розвітку адміністративно-процесуального права. Поняття, принципи и структура адміністратівного процеса. Стадії адміністратівного процеса. Поняття и віді адміністративно-процесуальних норм. Адміністративно-процесуальні отношения. Однією Із особливая адміністратівного права є ті, что воно, на Відміну Від других Галузії права (кримінального, Цивільного), Включає в себе
 9. Тема 14.Стадії провадження у справах для про Адміністративні проступки
  Система стадій и етапів провадження у справах для про Адміністративні,, І, проступки. 4 Адміністративне Розслідування. _г Розгляд справи про Адміністративний проступок та вінесення решение у> {деле. - - '; Перегляд постанови у деле про Адміністративний проступок. Виконання постанови. Провадження у справ про Адміністративні проступки проходити декілька стадій, Які органічно пов'язані
 10. Тема 15. Режим законності и дісціпліні у державному управлінні
  Поняття режиму законності и дісціпліні у державному управлінні. до'' _ '. Способи забезпечення законності и дісціпліні у державному управлінні. іі Поняття контролю та йо види. Прокурорсько нагляд за законністю ДІЯЛЬНОСТІ органів віконавчої власти. Звернення громадян, судів Оскарження незаконних РІШЕНЬ, Дій органів. ->. ДЕРЖАВНОЇ власти та їх посадових ОСІБ як способ забезпечення законності
© 2014-2022  ibib.ltd.ua