Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Тема 11Правове регулюваннявідносин оренди й лізингу


Поняття оренди. Об'єкт оренди. Поняття договору оренди. Фор-
ма договору оренди. Сторони в договорі оренди. Істотні умови договору оренди. Порядок укладання, зміни та припинення договору оренди. Поняття лізингу. Види й форми лізингу. Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в Україні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 11Правове регулюваннявідносин оренди й лізингу"
 1. ЗМІСТ
  оренди й лізингу 98 Тема 12. Ціни та ціноутворення в сфері господарювання 108 Тема 13. Біржова діяльність в Україні 115 Тема 14. Захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання в Україні 124 Тема 15. Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні 138 Тема 16. Господарські організації у праві інших держав 150 Термінологічний словник 154 Порядок і
 2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  тематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами гос-подарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Платіжні інструменти - засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника. Повне товариство - товариство,
 3. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  оренди) еоборотних активів, а також витрати з нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів визнаються та відображаються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків. Відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних зі зменшенням корисності активів, здійснюється в
 4. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  оренди); витрати за послуги аудиту; витрати на інкасацію; неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими операціями, інше. Дохід у вигляді дивідендів - дохід, який виникає в результаті використання банком цінних паперів з нефіксованим прибутком Загальні адміністративні витрати - операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності банків. До них належать витрати на
 5. 3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредиту
  тема обліку операцій з кредитування є більш досконалою і дає змогу на всіх етапах її здійснення швидко і достовірно формувати масив інформації з питань кредитування для складання звітності. Слід зауважити, що в обліку кредитування, як у будь-якому бухгалтерському обліку, ведеться подвійний запис, тобто рух коштів відображається за дебетом і за кредитом на різних балансових рахунках згідно з
 6. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних
 7. 7.Інвентаризація основних засобів.
  оренду) та в інших випадках, передбачених законодавством України. Для проведення інвентаризації створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія (у складі працівників банку) за обов'язковою участю головного бухгалтера (його заступника). Інвентаризаційна комісія створюється строком на один рік. Комісію очолює керівник установи (його заступник). Проведення інвентаризації має бути документально
 8. Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами
  оренду) іншим особам. Нематеріальний актив (придбаний або створений) визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена. Придбані (створені) нематеріальні активи визнаються за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості придбання (з
 9. Тема 12. Облік операцій з лізингу
  лізингу
 10. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу
  оренди) є необоротні активи, що є власністю лізингодавця або придбані ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна. Залежно від умов лізингу (оренди) щодо передавання всіх ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на актив, лізинг (оренда) розглядається як фінансовий або оперативний. Фінансовий лізинг (оренда) - це оренда, умовами якої
© 2014-2022  ibib.ltd.ua