Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Тема 4Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності


Речові права: загальна характеристика та види. Поняття права власності. Характеристика правомочностей власника. Способи ви-
никнення й припинення права власності. Форми власності в Ук-
раїні: правова характеристика. Право приватної власності. Право комунальної власності. Право державної власності. Характеристика права оперативного управління. Порівняльно-правова харак-
теристика права повного господарського відання та права власності. Характеристика інших речових прав. Характеристика правовстановлюючих документів. Джерела формування майна господарських організацій. Порядок розпорядження майном госпо-
дарських організацій. Порядок розподілу прибутків і збитків.
Право інтелектуальної власності. Винахід (корисна модель) як результат творчої діяльності. Охорона прав на промислові зразки. Охорона прав на знаки для товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 4Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності"
 1. ЗМІСТ
  права й гос- подарського законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як різновид господарської діяль- ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський договір 55 Тема 7. Господарсько-правова відповідальність 63 Тема 8.
 2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  тематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами гос-подарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Платіжні інструменти - засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника. Повне товариство - товариство,
 3. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  тематично за конкретним об'єктом; - здійснюється, як правило, суб'єктами державної виконавчої вла ди, наділеними надвідомчими повноваженнями; - пов'язаний із застосуванням адміністративного примусу. Адміністративний нагляд здійснюється з метою охорони відпо відних суспільних відносин як від правопорушень, так і від об'єктив но-протиправних дій і стихійних явищ. При вивченні даної теми слід
 4. 27.Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.
  права використання зазначених об'єктів інтелектуальної власності регулюються ЦК України (435-15) та іншими законами. 3. Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання є: виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до
 5. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  тема права і система законодавства співвідносяться між собою, як зміст і форма. Система права являє собою сукупність правових норм, а система законодавства є сукупністю нормативно-правових актів. Первинним елементом системи права служить норма права, а первинним елементом системи законодавства є стаття нормативно-правового акта. Отже, система законодавства - це сукупність джерел права, які
 6. Словник-довідник
  тема збирання, нагромадження, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Залежне господарське товариство - господарське товариство (товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство), в якому іншому (головному) господарському товариству належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або
 7. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
  права. Поняття цивільних процесуальних відносин. 2. Суб'єкти цивільних процесуальних відносин. 3. Зміст цивільних процесуальних відносин. 4. Об'єкт цивільних процесуальних відносин. 5. Метод правового регулювання цивільних процесуальних відносин. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Скласти схему структури цивільних процесуальних правовідносин. Визначити передумови для виникнення цивільних процесуальних
 8. 2. Система господарського законодавства.
  темами. Перший розділ Господарського кодексу України (далі - ГК України) називається "Основні засади господарської діяльності" і складається з п'яти глав: 1) загальні положення; 2) основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання; 3) обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції; 4) господарська
 9. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності.
  права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності, відповідно до Конституції України, рівні перед законом. Отже, Конституція України встановлює принцип економічного плюралізму. Якщо за часів СРСР надавалася перевага державній формі власності, то Конституція України підкреслює рівність всіх суб'єктів права власності перед законом. Поняття "право
 10. 7. Система господарського законодавства.
  темами. Перший розділ Господарського кодексу України (далі - ГК України) називається "Основні засади господарської діяльності" і складається з п'яти глав: 1) загальні положення; 2) основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання; 3) обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua