Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

12.Суб'єкти господарських правовідносин: поняття та ознаки.


Суб'єктами господарського права є учасники господарських відносин.
Згідно з ст. 2 ГК учасниками відносин у сфері господарювання є:
а) суб'єкти господарювання,
б) споживачі,
в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією,
г) громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.
Ч. 1 ст. 55 ГК визнає суб'єктами господарювання учасників господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Ознаки суб'єкта господарювання:
- по-перше, цей суб'єкт є учасником господарських відносин;
- по-друге, він безпосередньо здійснює господарську діяльність;
- по-третє, він наділений господарською компетенцією (сукупністю господарських прав і обов'язків), яку реалізує при здійсненні господарської діяльності, набуваючи при цьому нових прав і обов'язків.
- по-четверте, він має відокремлене від інших суб'єктів (в тому числі і від власника) майно;
- по-п'яте, він несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах закріпленого за ним майна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12.Суб'єкти господарських правовідносин: поняття та ознаки."
 1. Поняття екологічного права України
  суб"єктивного права діяти певним способом, і примусово забезпечити виконання юридичних обов"язків.- Екологічне право об'єднує правові норми, які регулюють правовідносини на основі спільного предмета правового регулювання. -Предметом правового регулювання еколо-гічного права є відносини в галузі охорони та використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища в цілому,
 2. Поняття екологічного права України
  суб"єктивного права діяти певним способом, і примусово забезпечити виконання юридичних обов"язків.a Екологічне право об'єднує правові норми, які регулюють правовідносини на основі спільного предмета правового регулювання. - Предметом правового регулювання екологічного права є відносини в галузі охорони та використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища в цілому,
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  суб'єкта державної влади, яка вважалася виразником волі "всього народу". Завдяки цьому влада в умовах партійно-державного тоталітаризму пертворилась у неконтрольовану суспільством і нічим нестриману силу. Інакше кажучи, кожен суб'єкт державної, в тому числі і виконавчої, влади знаходився ніби-то не "під", а "над" законом, і, отже, отримував змогу пристосовувати правові норми під свої власні
 4. 5.Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види.
  суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. (ст. 1ГК) Ознаки: - обмежене, порівняно з цивільним правом, коло суб'єктів (ст. 2 ГК). Це: - суб'єкти господарювання, - споживачі, - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, - громадяни, громадські та інші організації, які виступають
 5. Зміст
  суб'єктів господарської діяльності 35 § 4. Засоби державного регулювання господарської діяльно- сті. Державна підтримка господарської діяльності 39 РОЗДІЛ 3. Суб'єкти господарювання 48 § 1. Поняття та види суб'єктів господарювання 48 § 2. Поняття та види підприємств. Об'єднання підприємств 54 § 3. Поняття та види господарських товариств 61 § 4. Особливості правового статусу інших суб'єктів
 6. 1. Поняття та ознаки суб'єкта господарського права. Види суб'єктів господарського права.
  суб'єкт господарського права має юридично відокремлене і закріплене за ним майно у вигляді основних фондів, оборотних коштів, інших цінностей; 3) господарська правосуб'єктність (суб'єкт господарського права має можливість від свого імені придбавати особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, виступати в судових органах). Правосуб'єктність учасників господарських відносин полягає у тому, що
 7. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
  суб'єктами господарювання, або між суб'єктами господарювання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, впродовж здійснення ними своїх господарських повноважень. Господарські правовідносини, що виникають між суб'єктами господарювання, або між суб'єктами господарювання та іншими учасниками господарських правовідносин у процесі організації та здійснення господарської діяльності
 8. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  суб'єкта управлінських відносин, перед яким виконавча влада кінець кінцем відповідальна за свою діяльність та її "людське вимірювання". Обгрунтованість і перспективність такого підходу підтверджується практикою міжнародного співтовариства, що знайшло відображення в ряді положень міжнародно-правових актів. Вони не суперечать принципам і цілям діяльності будь-якої демократичної держави. Саме
 9. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  суб'єктами міжнародного спілкування і регулюючих відносини між ними з метою мирного співіснування. Виходячи з особливої значимості міжнародного права для становлення, розвитку й існування людського співтовариства і світового об'єднання держав, воно має різноманітні трактування, що даються як ученими-міжнародниками, так і різними міжнародними органами. Так, наприклад, проф. Н.Т. Блатова думала,
 10. 5. Поняття і властивості суб'єкта міжнародного права
  суб'єктивних юридичних прав і обов'язків. Для того щоб виступати в якості суб'єктів міжнародного права, ці особи повинні мати певні властивості, до числа яких належать: певна зовнішня відособленість; персоніфікація (можливість виступати в міжнародних відносинах у вигляді єдиної особи); здатність виробляти, виражати і реалізовувати автономну волю; брати участь у прийнятті норм міжнародного
© 2014-2021  ibib.ltd.ua