Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

Методи здійснення виконавчої влади

1. Поняття і види адміністративно-правових методів.
2. Поняття адміністративного примусу.
3. Види адміністративного примусу.
1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи
здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів
виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н).
Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За
функціям суб'єктів управління вони поділяються на загальні, використовувані при
виконанні всіх функцій управління на всіх найважливіших стадіях управ-
ленческих процесу , і спеціальні, що застосовуються при здійсненні
окремих функцій на окремих стадіях упрвленческого процесу.
В якості загальних методів управління виділяють методи переконаний-
ня, примусу і заохочення.
Переконання являє собою способи впливу на свідомість і
поведінку людей, за допомогою засобів переконання стимулюється належне
поведінка учасників адміністративно-правових відносин . Громадяни
добровільно підкоряються юридичним нормам і свідомо беруть участь
у їх здійсненні, якщо розуміють завдання і цілі держави, схвалюють
їх.
Засобами переконання є навчання, пропаганда, агітація,
роз'яснення, обмін досвідом. Метод переконання повинен бути основним.
Заохочення - це спосіб впливу через інтерес, свідомість, ко-
торие направляють волю людей на здійснення корисних з точки зору
заохочення справ.
Заохочувальна вплив сприяє виникненню інте-
са, вчинення певних справ, отриманню моральних, матеріальних
та іншого схвалення.
Заохочення може бути моральним (грамота, подяка),
- матеріальним (премія, цінний подарунок).
- Статусним, що змінює правовий статус громадянина.
Наприклад, присвоєння почесного звання "Заслужений юрист РФ"
- змішане, що містить моральне і матеріальне заохочення, заохочення-
ня знака Герой РФ.
Примус полягає в застосуванні суб'єктами виконавчої
тельной влади встановлених адміністративно-правовими нормами
примусових заходів у зв'язку з неправомірними діями.
(Штраф)
За характером впливу на волю і свідомість людей розрізняються
економічні та адміністративні заходи.
Економічні - це методи непрямого впливу на об'єкт
управління. З їх допомогою орган виконавчої влади досягає же-
гавкотом поведінки об'єкта управління, впливаючи на його матеріальні
інтереси. Для цього використовують ціни, податки, відсотки, премії, пільги
і т.д.
До методів адміністративного прямого впливу з боку
органів виконавчої влади на відповідні об'єкти управління
відносяться загальні і безпосередні керівництва, регулювання, кон -
троль і т.д. Орган виконавчої влади в межах своєї компетенції
приймає рішення, юридично обов'язкове для об'єкта-
ту управління.
2. Адміністративний примус є допоміжним
методом виконавчої влади, поєднується з переконанням і застосовується
в тих випадках, коли переконання недостатньо для досягнення мети, по-
поставленої перед органом виконавчої влади.
Адміністративне примус як метод управління полягає в
психічному, матеріальному або фізичному впливі на свідомість і
поведінку людей.
Ознаки адміністративного примусу:
1. застосовується на основі закону.
2. здійснюється за допомогою правозастосовних актів (про-
токола).
3. персоніфіковано, тобто застосовується до конкретних суб'єктів
права, які порушили адміністративно-правові норми.
4. для адміністративного примусу характерний позасудовий
характер застосування.
5. застосовується з метою забезпечення адміністративно-правових
норм, які формулюють загальнообов'язкові правила поведінки в сфе-
ре гос. управління, що не мають відомчих меж (правила дорожньо-
го руху).
5. Заходи адміністративного примусу поділяються на 3 групи:
1. Заходи адміністративного примусу - це способи і средст-
ва, спрямовані на попередження та запобігання правопорушенням
і зобов'язань, що загрожують життю і безпеці громадян або нормаль-
ної діяльності держ. органів, підприємств і організацій.
Підставою для застосування заходів адміністративного предупрежде-
ня може служити припущення про намір особи вчинити адміні-
стративно правопорушення або інше протиправне діяння . Адміні-
стративно-попереджувальні заходи не є заходами покарання, носять
профілактичний характер і виражаються, як правило, у вигляді визна-
лених обмежень і заборон.
До адміністративно-попереджувальних заходів відносяться контроль
і наглядові перевірки, введення карантину, зупинка руху транспор-
та на окремих вулицях в разі аварії чи іншого події, за-
нення ділянок держ. кордону, перевірка документів і огляд речей, прин-
дітельного доставлення фізичних осіб для огляду в міді-
цинские установи, примусове виселення громадян з будинків, гро-
зящіх руйнуванням, санітарний огляд вантажів, техогляд транспортних
засобів.
2. адміністративно-пресекательние заходи - це способи і середовищ-
ства примусового впливу, застосовуваного з метою припинення
протиправного діяння й запобігання настання шкідливих послід-
ствий.
До таких заходів відносяться адміністративні затримання для со-
ставления протоколу про адміністративний примус, застосування
зброї та інших спеціальних засобів, відмова у видачі ліцензії, вилучення
вогнепальної зброї, проістановленіе експлуатації транспортних
засобів, технічний стан яких не відповідає технічним требо-
ваниям, накладення арешту на банківські рахунки організацій, привід в мі-
ліцію.
3. заходи адміністративної відповідальності, адміністративні
стягнення - це покарання, які застосовуються у встановленому законом поряд-
ке уповноваженим органом або посадовою особою до винної физи-
ческому або юридичній особі. Адміністративне стягнення може
виражатися в моральному впливі (попередження), матеріальному
(штраф) або в тимчасовому позбавленні його спеціального права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи здійснення виконавчої влади "
 1. Види і стадії адміністративного права
  методи діяльності, практи-етичні прийоми, операції. Це-- контроль - нагляд - оскарження Сутність контролю полягає: 1) у спостереженні за функціонуванням соотв. під. контр. об'єкта 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан-ванні законності та дисципліни 3) у прийнятті заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни 4) у виявленні причин і умов,
 2. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  методи С. Нечаєва. З плином часу, однак, мученицька доля С. Нечаєва стала викликати до нього співчуття і симпатії. На передній план стало висуватися не засудження методів його діяльності, а мета - благо народу, благо Росії. Непомітно, поволі, відбулася реабілітація особистості і справи С. Нечаєва. Висока мета стала виправданням політичного вбивства. Воно переставало бути злочином.
 3. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
  метод приписи з метою знизити можливості прояву суддівського розсуду. Крім того, відповідно до ст. 15 Конституції РФ вона має вищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території Російської Федерації. Якщо арбітражний суд при розгляді справи встановить невідповідність акта державного чи іншого органу, а також посадової особи Конституції РФ, федеральним
 4. 1. Адміністративне право в системі юридичних наук: значення, взаємовідносини з іншими галузями права.
  Метод правового регулювання то побачимо, що конституційне регулює відносини знаходяться в статичному стані. Мета конституційного регулювання зафіксувати різноманітні суспільні відносини, наприклад створення органів держ. Влада та управління їх компетенція. Жива управлінська діяльність регулюється адміністративним правом. б) Адміністративне та фінансове. Адміністративне
 5. 3. Метод адміністративного регулювання: значення, зміст і практичне застосування.
  Метод правового регулювання, що характеризує становище сторін в даних правовідносинах. Він пов'язаний з встановленням і забезпеченням прав і обов'язків сторін. У найбільш загальному вигляді метод адміністративно-правового регулювання можна позначити як нерівність сторін, тобто як метод влади і підпорядкування. Один з учасників відносин - суб'єкт управління, інший - об'єкт управління. Об'єкт, як
 6. 5. Норми адміністративного права: поняття, структура, види.
  Методи господарського управління різних ланок (від вищестоящих до нижчестоячих); IV група - норми, що закріплюють принципи державної служби, порядок її проходження, посадові права та обов'язки службовців; V група - норми, що визначають юридичну форму і вимоги, пропоновані до управлінських рішень; VI група - норми, що регулюють порядок здійснення нагляду і контролю у сфері
 7. 8. Державне управління як об'єкт адміністративно-правових відносин: поняття, структура, функції.
  Методами. Своєю метою функції управління мають виконання завдань держави і суспільства шляхом владно-організаційної діяльності в різних процесуальних
 8. 10. Система органів державного управління в Україні, їх правова основа.
  Методами роботи, наділена повноваженнями виступати за дорученням держави і покликана у порядку виконавчої діяльності здійснювати керівництво економікою, соціально-культурним та адміністративно-політичним
 9. 48. Забезпечення законності в управлінні способами загального нагляду прокуратури. Акти прокурорського нагляду.
  Методи і форми. У юридичній літературі під методами загальнонаглядової діяльності розуміють ті прийоми і засоби, за допомогою яких виявляються порушення законів. Так, прокурори мають право: зажадати надання їм документів та відомостей, безперешкодно входити в приміщення, здійснювати на місцях перевірку законів, вимагати від відповідних органів і посадових осіб проведення перевірок і
 10. 8. Політичний режим: поняття, види (тоталітарний, демократичний, авторитарний)
  методів, способів, засобів здійснення державної влади. Якщо форма правління показує, хто ширяє в державі, то політичний режим - яким чином державне правління реалізується на практиці. Головний критерій класифікації політичних режимів - реальність прав і свобод людини в державі. Демократичний режим - державна влада виражає волю більшості населення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua