Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

1. Адміністративне право в системі юридичних наук: значення, взаємовідносини з іншими галузями права.


Адміністративне право як галузь права - це сукупність правових норм, покликаних регулювати в інтересах громадян і держави суспільні відносини управлінського характеру, що складаються в сфері діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів, у внутрішньоорганізаційної діяльності інших державних органів, а також в процесі здійснення об'єднаннями громадян внешневластних управлінських функцій. Як наука - адміністративне право має загальнонаукові мети, а саме виявлення, опис явищ, закономірностей і формулювання на цій основі прогнозів і реакцій в цілях вдосконалення й розвитку адмін-й практики.
А) Розмежування адміністративного та конституційного права. Норми конституційного права є основоположними для адміністративного права. В адміністративному праві конкретизуються тобто реалізовуються. Якщо взяти за критерій метод правового регулювання то побачимо, що конституційне регулює відносини знаходяться в статичному стані. Мета конституційного регулювання зафіксувати різноманітні суспільні відносини, наприклад створення органів держ. Влада та управління їх компетенція. Жива управлінська діяльність регулюється адміністративним правом.
Б) Адміністративне та фінансове.
Адміністративне тісно пов'язане з фінансовим відносини з приводу переміщення фінансових коштів між гос. Органами. Регулюються по типу влада - підпорядкування. Предмет фінансового права - акумулювання та поширення гос-м грошових коштів між споживачами цей процес здійснюється у формах бюджетного фінансування, поширення цінних паперів, оподаткування, кредитування, субсидування. Матеріальне регулювання фінансових відносин предмет фінансового права, а адміністративне право своїми нормами встановлює процедурурние правила дозволі фінансових питань, організаційної структури, форми фінансових відносин, повноваження фінансових відносин. в) Адміністративне та трудове - загальним фактом є нерівність статусів суб'єктів, одна сторона відносин наділена владними повноваженнями щодо іншої. Що стосується предмета правового регулювання то трудове право регулює трудові відносини працівників як учасників трудового процесу ці відносини виникають і розвиваються на основі матеріального стимулювання, соц. Страхування, розгляду трудових спорів, залучення до матеріальної відповідальності. Адмін-е право регулює трудову діяльність людей, організацію трудового процесу. г) Адміністративне та цивільне.
Традиційно ці галузі розмежовувалися характером інтересу, що лежить в основі тих або інших правовідносин. З цієї точки зору адмін. Право займає одне з головних місць у системі публічного права на противагу цивільному праву, яке займає в цивільному праві. На відміну від публічного приватна захищається в позовному порядку. Що стосується розмежування адмін-го і цивільного права за предметом правового регулювання, то слід враховувати, що норми адміністративного права регулюють деякі відносини майнового характеру, наприклад управління гос майном. У віданні міністерств знаходяться будівлі споруди, грошові та валютні кошти. Основні завдання з розподілу держ майна виконує фонд держ майна, дані отрношенія хоч і є майновими, але виконують адміністративно-правову діяльність з організаційно владному розпорядження майном. У чинному ЦК зазначено, що щодо майнових відносин заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій громадянське зак-во, як правило не застосовується, ст. 2 ГК. Для розмежування слід застосовувати і предмет і метод правового регулювання.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Адміністративне право в системі юридичних наук: значення, взаємовідносини з іншими галузями права. "
 1. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Адміністративними правопорушеннями та злочинами. Особливо це стосується правопорушень і злочинів у сфері економіки. Вони мають спільні детермінанти протиправної поведінки, загальну правову природу, схожість механізму формування особистості злочинця і деліктної особистості, відбуваються в однакових типових умовах, породжені подібними причинами і мають єдину спрямованість. Тому
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  адміністративних правовідносин. Про місце і роль арбітражного процесуального права в системі права, а також про необхідність існування арбітражної процесуальної форми в науці висловлювалися різні точки зору. Аргументи «за»: 1. На думку прихильників Н.Б. Зейдер, Л.Ф. Лісницький і НІ. Клейн, специфіка економічної діяльності породжує специфіку арбітражного процесу і зумовлює
 3. 50. Система права. Галузі та інститути права. Правові спільності.
  Адміністративне, кримінальне та ін право. Процесуальні галузі права (процесуальне право) - визначають процедуру реалізації матер. права і похідні від нього. Матеріальним галузям права - адміністративного, цивільного, кримінального відповідають процесуальні - админ.-процесуальне, цивільно-процесуальне, кримінальне право. Адм-процес. право - система норм права, що регулює порядок
 4. Явище організованої злочинності.
  Адміністративне утворення кримінального типу з терористичним ухилом: для нього стало типовим вилучення доходів за рахунок присвоєння держбюджетних коштів, викрадення людей як заручників для вимоги викупу, звернення громадян не чеченської національності в рабство, прокручування незаконних операцій з підробленими фінансово-банківськими документами (фальшивими авізо тощо),
 5. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  адміністративного законодавства, яке прийнято називати військовим 22 законодавством ». Манохін В.М. Служба і службовець в РФ. Правове регулювання / / МАУП. М. 1997 С. 207. До вирішення багатьох питань єдиним нормативним актом, а також до можливості загального практичного (економічного) виконання вимог державою своїх власних законів доцільно багато положень викласти
 6. Висновок
  адміністративно-правових відносин в рівноправні цивільно-правові договірні відносини дасть результат. Поки ми не викорінимо всевладдя і вседозволеність, практичну безкарність командирів, їх філософію феодально-боярських відносин, про зміну стану Армії говорить безглуздо. Як вказував Платон, якщо в державі існує «дві держави», тобто суспільство розділене на два
 7. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  адміністративну, цивільну) його відповідальність '. Слідом за вказаною роботою вийшла книга Т. Л. Сергєєвої «Питання винності і провини в практиці Верховного суду СРСР у кримінальних справах», в якій розвивалося положення, що від вини, як елемента суб'єктивної сторони, слід відрізняти винність, яка представляє собою «сукупність об'єктивних і суб'єктивних обставин, що обгрунтовують з
 8. § 4. Кримінальне право в системі інших галузей
  адміністративного права при вирішенні проблем про розмежування злочинів і адміністративних проступків, про співвідношення адміністративних і кримінально-правових санкцій, при законодавчому "перекладі" адміністративних проступків в ранг злочинів або навпаки. Зв'язок між цими галузями в недалекому минулому виявлялася і в тому, що з деяких норм кримінального права необхідною умовою
 9. § 3. Місце кримінальної відповідальності у соціально-правовому просторі
  правового регулювання) на процеси суспільного розвитку. У цьому плані про інститут кримінальної відповідальності можна говорити як про одну з важливих упорядковують і організуючих форм взаємозв'язку людини, суспільства і держави. У плані аналізу проблеми відповідальності взагалі необхідно зауважити, що до недавнього часу вона досліджувалася або як морально-психологічна категорія, або
 10. § 1. Поняття злочину
  адміністративного права і т. п.), норм етики, моралі і моральності, релігійних норм і т. д. Безсумнівно, на відміну від статей Особливої частини КК, де йдеться про відхиляється , багато соціальні норми найчастіше описують належний, бажаний, схвалюваний варіант поведінки людей, якийсь його стандарт, зразок. Виконуючи таку функцію, вони, однак, так чи інакше, прямо чи опосередковано,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua