Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України
ЗМІСТ:
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011

В шпаргалці по адміністративному праву України наведено відповіді на 42 питання до іспиту з адміністративного права.

1. Адміністративне право в системі юридичних наук: значення, взаємовідносини з іншими галузями права.
2. Предмет і система адміністративного права.
3. Метод адміністративного регулювання: значення, зміст і практичне застосування.
4. Адміністративно-правові відносини: поняття, ознаки, структура та особливості.
5. Норми адміністративного права: поняття, структура, види.
6. Матеріальні і процесуальні адміністративно правові норми.
7. Джерела адміністративного права.
8. Державне управління як об'єкт адміністративно-правових відносин: поняття, структура, функції.
9. Характеристика принципів державного управління.
10. Система органів державного управління в Україні, їх правова основа.
11. Класифікація органів виконавчої влади ви залежно від державного устрою, організаційних форм, характеру компетенції, порядку вирішення підвідомчих питань.
12. Центральні органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
3. Міністерства та відомства в системі органів виконавчої влади
13. Місцеві органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
14. Механізм держави: поняття, ознаки, структура.
15. поняття та ознаки органу виконавчої влади.
16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
17. Комплектування посад державних службовців. Порядок проходження державної служби. Припинення державної служби.
18. Юридична відповідальність державних службовців: поняття, види.
19. Індивідуальні суб'єкти адміністративно-правових відносин: поняття, види.
20. Адміністративно-правовий статус громадян: адміністративна правоздатність та дієздатність.
22. Адміністративні звернення громадян: основні види звернень.
23. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства.
24. Адміністративно - правовий статус біженця за законодавством України.
25. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративно-правових відносин.
28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
29. Правові акти управління: поняття, ознаки, правова природа, значення.
30. класифікація актів управління.
31 Вимоги пред'являються до актів управління, наслідки невиконання вимог.
33. припинення, призупинення, скасування, зміна дії правових актів управління.
37. Методи управління: поняття, призначення, співвідношення sssn форм і методів управлінської діяльності.
38. Види методів управління, закон необхідної розмежування та розумного поєднання.
39. Характеристика адміністративного та економічного методів управління.
40. Поняття переконання і примусу як методів управління.
41. Види адміністративного примусу та їх правовий режим.
42. Заходи припинення та попереджувальні заходи в адміністративному примусі.
43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
45. Співвідношення контролю, перевірок виконання, нагляду.
46. Форми міжвідомчого контролю: поняття, види, характеристика діяльності.
47. Судовий контроль за законністю діяльності виконавчої влади.
48. Забезпечення законності в управлінні способами загального нагляду прокуратури. Акти прокурорського нагляду.
Адміністративне право України:
  1. ОНЮА. Шпаргалка по адміністратівному праву України - 2011 рік
  2. Адміністративне право України. Конспект лекцій - 2004
  3. Конспект лекцій з адміністративного права України - 1998
© 2014-2022  ibib.ltd.ua