Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

12. Центральні органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.


Центральні - це ті органи, повноваження яких поширюються на всю територію України. До них відносяться:
1) Кабінет Міністрів України;
2) міністерства, відомства, держ комітети, комітети.
З метою удосконалення структури виконавчої влади було прийнято Закон від 18. 04. 1991 р. «Про створення Кабінету Міністрів України».
Цим законом Рада Міністрів УРСР практично було реорганізовано і на його базі створено Кабінет Міністрів, не відрізняється ні структурою і штатом, ні порядком створення від Ради Міністрів.
Відповідно до чинної Конституції України та Указом президента від 14.12.96 «Про склад каб. Мін-в »Кабінет Міністрів України створюється у складі:
Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.
Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Він відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених ст. ст. 85, 87 Конституції України.
Кабінет Міністрів України очолює Прем'єр-міністр, керівний його роботою, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, затвердженої Верхової Радою України.
Новостворений Кабінет Міністрів України подає на розгляд і затвердження Верховної Ради України Програму діяльності на термін своїх повноважень.
Прем'єр-міністр входить з пропозицією до Президента України про створення, реорганізації та ліквідації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Прем'єр-міністр, інші члени Кабінету Міністрів мають право заявляти Президенту України про свою відставку. Наслідком відставки Прем'єр-міністра є відставка всього складу Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів, відставку якого прийнято Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів, але не більше шістдесяти днів. Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів за рішенням Президента України або у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри. Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри йому більшістю конституційного складу Верховної Ради України (ст. 87 Конституції України).
В рамках своїх повноважень Кабінет Міністрів:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента Україна;
2) вживає заходів до здійснення прав і свобод людини і громадянина;
3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання бюджету , затвердженого Верховною Радою України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
10) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України, актами Президента України.
У рамках своєї компетенції Кабінет Міністрів видає постанови і розпорядження, обов'язкові до виконання. Його акти підписує Прем'єр-міністр України. Постанови Кабінету Міністрів України носять нормативний характер; розпорядження, як правило, нормативний характер не носять.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.
Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів визначаються Конституцією і законами України (ст. 120 Конституції).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12. Центральні органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово -промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 3. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  Одним з найважливіших інститутів сучасного міжнародного приватного права є міжнародний комерційний арбітраж. Маючи тривалу і багатогранну історію свого правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою
 4. 13. Місцеві органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
  Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Вони виконують свої функції відповідно до законів про них. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих адміністрацій. Глави
 5. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  У процесуальному законодавстві та практиці його застосування велике значення має питання про підвідомчість спорів тим чи іншим державним чи громадським органам. У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних
 6. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять до систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 7. 2. Поняття підвідомчості, її види
  У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних (державно-суспільних) органів і третейських судів, як властивість юридичних справ, в силу якого вони підлягають вирішенню певними юрисдикційних-ними органами 1.
 8. 30. класифікація актів управління.
  За адресатам: зовнішні внутрішні За рівнем самостійності: основні - мають самостійну юр силу залежні За змістом поставленої мети: встановлюють регулятивні контролюючі За маштабам дії: стратегічні тактичні За формою: офіційні - письмові не формальні - усні За причинно слідчому ознакою: інніціатівние акти вимушені настанням юридичних фактів
 9. 31 Вимоги пред'являються до актів управління, наслідки невиконання вимог.
  Управлінські рішення повинні бути перш за все оптимальними, тобто поєднувати в собі ефективність управлінського акту і доцільність його прийняття. Ефективність управлінських рішень залежить від різних чинників, обставин, за яких вони приймаються, кваліфікації кадрів, стабільності, фінансового та організаційного забезпечення. Доцільність рішення включає наукову обгрунтованість,
 10. 43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
  Законність є обов'язковою для всього державного механізму, громадянського суспільства (державних органів і організацій, державних службовців, громадських і релігійних об'єднань, інформаційних джерел тощо), а також для всіх громадян. Законність - це перш за все наявність реально діючих правових норм належної якості, їх послідовне і неухильне виконання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua