Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України . Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

Види і стадії адміністративного права

1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-
міністратівного правопорушення.
2. Адміністративне розслідування.
3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення.
4. Перегляд постанов.
1. Стадія виробництва по справах про адміністративні правона-
порушеннях - це відносно самостійна частина виробництва, кото-
раю поряд із загальними завданнями провадження має притаманні тільки їй за-
дачі, інші особливості (коло учасників виробництва, оформлення ре-
шений спеціальними процесуальними документами та ін.)
Виробництво по справах про адміністративні правопорушення з-
варто зі стадій:
1. Адміністративне розслідування.
2. Розгляд справи.
3. Перегляд постанови.
4. Виконання рішень.
2. Адміністративне розслідування складається з наступних ця-
пов:
2. Порушення справи
Підставою порушення справи є вчинення особою діяння,
містить ознаки адміністративного правопорушення. Грунтовний-
ства, при яких виробництво по справі про адміністративне право-
шении не може бути почати, а розпочате підлягає закриттю: 227
2. встановлення фактичних обставин.
3. процесуальне оформлення результатів розслідування процес-
суального документом, що фіксує закінчення розслідування по адміні-
ністратівно справі, є протокол, який складається про кожне
порушенні, крім випадків, встановлених ст. 237, ст. 235, ст. 236.
4. направлення матеріалів для розгляду по підвідомча-
сти. Етап має місце лише тоді, коли особа, яка вчинила розслідування
і склала протокол, само не вправі вирішити справу по суті або вва-
тане необхідне передати його на розгляд до інші державні
органи. Справа, за якою проведено розслідування, направляється:
а) органу чи посадовій особі, уповноваженій розглядає-
вать відповідну категорію адміністративних порушень
б) органу ВД, прокуратурі, якщо будуть виявлені ознаки право-
порушення
в) громадському об'єднанню або ТК
г) відповідному органу для вирішення питання про притягнення
особи, яка вчинила адміністративний проступок, до дисциплінарної від-
ветственности
На стадії порушення справи про адміністративному правонаруше-
нии можуть здійснюватися заходи щодо забезпечення провадження у справі про
адміністративне правопорушення:
1) адміністративне затримання
2) особистий огляд і огляд речей і товарів
3) вилучення речей і документів
4) відсторонення від керування транспортним засобом
5) огляд на стан сп'яніння
6) затримання транспортного засобу
ст. 240 - 245
3. Складається з етапів:
1. підготовка справи до розгляду і слухання
ст. 255
ст. 257
2. розгляд справи
Справа розглядається в присутності правопорушника, а в його від-
сутствие - лише у разі, коли він був своєчасно сповіщений і від нього не
надійшло прохання про відкладення справи.
Ст. 258, ст. 259
3. прийняття постанови
Постанова колегіального органу, прийнятого простим
більшістю голосів членів колегіального органу, присутніх
на засіданні.
Ст. 262, ст. 261
4. доведення постанови до відома, ст. 263, 264
4. Перегляд постанов складається з етапів
1. оскарження або опротестування постанови, 266
правом перегляду наділені
1. вищестоящий орган
2. посадова особа
3. суд
4. орган або посадова особа, яка прийняла постанову.
Ст. 267
Процесуальним підставою для перегляду постанов по де-
лам про адміністративні правопорушення є:
1) скарга потерпілого
2) протест прокурора
3) розсуд вищого органу
4) розсуд органу, який виніс постанову
ст. 262
2. перевірка законності постанови і винесення рішення.
Орган чи посадова особа при розгляді скарги або про-
тесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення:
1) перевіряє законність і обгрунтованість винесеного постанов-
лення
2) вивчає істота скарги
3) з'ясовує питання про компетентність посадової особи, прийнявши-
шего постанову розглядати дану справу і накладати стягнення
3. реалізація рішення, ст. 273
Виробництво по виконанню постанов
про накладення адміністративного стягнення
1. Виконання рішень у справах про адміністративні правона-
порушеннях: загальна характеристика.
2. Провадження по виконанню постанов по винесенню пре-
дупреждения.
3. ... Про накладення штрафу.
4. ... Про оплатне вилучення предмета.
5. ... Про конфіскацію предмета.
6. ... Про позбавлення спеціального права.
7. ... Про виправні роботи.
8. ... Про адміністративний арешт.
9. ... Про адміністративне видворення за межі РФ.
1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-
Сканій є заключною стадією адміністративного права. Воно
складається з етапів:
1) звернення постанови до виконання
На даному етапі юридичний орган повинен своєчасно право-
вити постанову органу-виконавцю. У зміст цієї діяльності
входять також здійснення контролю за правильним виконанням поста-
новленном і дозвіл всіх пов'язаних з ним питань. Припинення ис-
полнения постанови за встановленими законодавством основани-
ям.
2) фактичне виконання
Діяльність державних органів з приведення в исполне-
ня спрямованих їм постанов має на меті безпосередній-
ную реалізацію адміністративних стягнень. Вона виробляється посеред-
ством дій, які завдають покараного відповідне лише-
ня і правоограничения у встановлених постановою межах. В
виробництво по деяких порушень юрисдикційний орган, виніс-
ший постанову, уповноважений сам привести його у виконання. Ці ж
органи і виконують винесені ними постанови. У разі винесення
кількох постанов про накладення адміністративних стягнень у
відношенні 1 особи кожна постанова виконується само-
стоятельно. При оскарженні або опротестуванні постанови про подат-
жении адміністративного стягнення, воно підлягає виконанню після ос-
тавления скарги або протесту без задоволення, за винятком по-
становлень про застосування заходів стягнення у вигляді попередження, а також
у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адмініст-
ративного правопорушення.
Ст. 280
ч. 1 ст. 282, 281
3. закінчення справи
Після реального виконання або у випадках, якщо неможливо ви-
повнити постанову (неспроможність особи, відсутність речей, під-
лежачих конфіскації, закінчення терміну давності і т.д.) виконання
має бути припинено, справу повернуто органу, який виніс постанов-
ня. Закінчення виконання означає закінчення провадження у справі.
Адміністративна справа стає архівною справою.
2. повт. поняття предупр., ст. 284
Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці
вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано
інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-
ратівних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм,
діючих у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-
ної інструкції порушнику вручається офіційне письмове передбачається-
прежденіе, в якому зазначаються:
1) ПІБ порушника
2) стаття н / а, предуматрівающая відповідальність за порушення
правил дорожнього руху
3) посада, ПІБ, № нагрудного знака посадової особи , подат-
жив стягнення
4) дата накладення стягнення
5) підпис відповідної посадової особи
6) підпис порушника, яка свідчить про те, що він не віспа-
ривает факт допущеного ним порушення і накладення стягнення.
1. ст. 203, 115 п. 8
2. ст. 157, 209 ч. 3
3. ст. 204, 76, 222
Одночасно з врученням офіційного письмового поперед-
ждения водієві, який порушив правила дорожнього руху вироб-
дятся відповідні відмітки про порушення правил та нарахованих
штрафних балів, що фіксуються в дозволі на право керування
транспортними засобами.
3. ст. 27
ст. 285
ст. 287
ст. 280
ст. 288
Орг. (Дл), що винесла постанову про накладення штрафу, отримало
постанову про те, що стягнення вироблено повністю.
Завершує оформлення справи про адміністративне правонаруше-
нії.
Видача порушнику квитанції встановленого зразка у разі
виконання постанови про накладення штрафу, що стягується на місці
злочину, є закінченням провадження по виконанню поста-
новления про накладення штрафу.
4. ст. 28
Можливому вилученню підлягають:
1) речовини і предмети, небезпечні для перевезення на повітряному
транспорті
2) вогнепальну гладкоствольну мисливську та нарізна зброя і
боєприпаси
Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім
об'єктом правопорушення , виявлені під час затримання, особистому дос-
Мотрі або огляді речей вилучаються посадовими чи відповідаю-
ські органами.
Вилучені речі і документи зберігаються надалі до розгляду справи
про адміністративне правопорушення у місцях, визначених органами
д.л., яким надано право проводити вилучення речей і докумен-
тов, а після розгляду справи в разі винесення постанови про воз-
Безоплатно вилучення предмети реалізуються.
Ст. 289
Після завершення виконання постанови про оплатне вилучили-
тії вогнепальної зброї та боєприпасів ОВС направляє постанову
з відміткою про виконання органу, який виніс постанову (відпо-
вующей адміністраціонной комісії, голові селищної, сільської ор-
гана самоврядування).
Ст. 29
5. Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім
об'єктом правопорушення, які були виявлені при затриманні
або особистому огляді або огляді речей вилучаючи-ся д.л. соотв. їх орг.
Ст. 290
Вилучені предмети зберігаються в місцях, визначених даними ор-
ганізації до розгляду справи.
Реалізація конфіскованих предметів здійснюється відповідно до за-
ствии з положенням "Про порядок обліку, оцінки та реалізації конфіскований-
ного безхазяйного майна , що перейшло за правом успадкування до го-
сударству та скарбів ".
Конфісковані предмети реалізуються в комісійних чи інших
 спеціально визначених для цього магазинах. Кошти, отримані від
 реалізації конфіскованих предметів, які стали знаряддям або непо-
 средственно об'єктом правопорушення, перераховуються до бюджету дер-
 дарства. Постанова про конфіскацію предметів, що з'явилися знаряддям
 або безпосереднім об'єктом правопорушення, слід вважати використан-
 ненним після передачі конфіскованого предмета представнику фінан-
 сового органу та оформлення акта приймання-передачі.
 5. ст. 90
 ст. 295
 ст. 296
 ст. 296. 1
 ст. 291
 ст. 298
 7. ст. 31
 ст. 299
 ст. 300
 ст. 301
 ст. 302
 8. ст. 32
 Негайне виконання постанови про адміністративне аре-
 сте означає, що відразу після його оголошення особа, піддана адміні-
 стративно арешту, доставляється працівником міліції в ОВС для отби-
 вання стягнення, якщо на постанову про арешт принесений протест про-
 курор, то виконання його припиняється до розгляду протесту.
 1. У примусовому приміщенні особи, щодо якої ви-
 несіно постанову про накладення адміністративного стягнення, в спе-
 циально призначене для цієї мети установа ОВС (спеціальні
 приймачі, ізолятори).
 2. Зміст особи, щодо якої винесено поста-
 ня про накладення даного адміністративного стягнення під вартою в те-
 чення терміну, визначеного в постанові судді в умовах спеці-
 ного правового режиму.
 3. Застосування до особи, щодо якої винесено постанов-
 ня про накладення даного адміністративного стягнення, заходів воспита
 ня та трудового впливу.
 ст. 304
 Режим утримання забезпечує:
 1) сувору ізоляцію, охорону і постійний нагляд за заарештованого-
 ми з метою запобігання вчинення ними нових злочинів.
 2) роздільне утримання заарештованих в залежності від статі на-
 порушника та виду скоєного злочину.
 3) дотримання внутрішнього розпорядку спеціальних установ
 ОВС, призначеного для утримання заарештованих
 4) застосування засобів виправлення (виховна робота, трудо-
 ше використання).
 9. повт. поняття адм. видві. за пр. РФ, ст. 32 прим.
 Виконання постанови про адміністративне видворення за
 межі РФ іноземного громадянина або особи без громадянства здійснювала-
 вляется наступними способами:
 1) шляхом офіційної передачі іноземного громадянина або особи
 без громадянства представнику влади іноземної держави, на тер-
 ритор якого зазначена особа видворяється.
 2) видворення порушників за межі РФ в певних погра-
 кових військами РФ місцях у випадках, якщо передача порушника владі
 іноземної держави не передбачена договором РФ з цим дер-
 дарства.
 3) відправка іноземних громадян та осіб без громадянства незаконно
 вивезених перевізниками на територію РФ без встановлених для ви-
 їзда документів в пункт, де ці особи почали свою поїздку або в будь
 інше місце, куди виїзд їм дозволений.
 Влади іноземної держави, на (через) територію якої
 зазначена особа видворяється, якщо видворення передбачено договором
 РФ з зазначеною державою, повідомляється про видворення з пункту про-
 пуску через державний кордон РФ.
 Виконання постанови про адміністративне видворення
 оформляється у вигляді:
 1) 2-х стороннього акта (за офіційної передачі порушника вла-
 стям співробітником держави).
 2) одностороннього акту, який долучається до зазначеного поста-
 новлення.
 Видворення порушника режиму державного кордону та режі-
 ма в пунктах пропуску через державний кордон РФ в ті іноземних-
 ві держави, з якими передача порушника договором не передбачається-
 бачено, закінчується посадкою таких осіб в транспортний засіб і
 вибуттям їх за межі РФ.
 ст. 310
 Способи забезпечення законності у сфері виконавчої влади
 1. Зміст і система способів забезпечення ...
 2. Державний контроль і його види
 3. Суд. контроль
 4. Заг. контроль
 5. Прокурорський нагляд
 6. Адміністративний нагляд
 7. Звернення громадян як засіб контрольної діяльності
 1. Діє особлива система державних органів і гро-
 ських організацій, на які покладено обов'язок по підтриманню
 і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої
 тельной влади.
 Способи забезпечення законності - це застосовувані ними различ-
 ві правові та організаційні форми і методи діяльності, практи-
 ческие прийоми, операції.
 Це-
 - Контроль
 - Нагляд
 - Оскарження
 Сутність контролю полягає:
 1) у спостереженні за функціонуванням соотв. під. контр. об'єкта
 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан
 нии законності та дисципліни
 3) до прийняття заходів щодо запобігання та усунення порушень
 законності та дисципліни
 4) у виявленні причин і умов, що сприяють правонаруше-
 нию
 5) у прийнятті заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винен-
 них у порушенні законності і дисципліни.
 Ознаки контролю:
 1. між контрольованим органом і підконтрольним об'єктом
 існують відносини підконтрольності.
 2. об'єктом контролю є як законність, так і доцільність-
 ність діяльності контрольованого.
 Контролюючий вправі втручатися в поточну госп. діяльність
 контрольованого.
 3. контролюючий часто наділяється правом скасовувати рішення
 контрольованого.
 4. контролюючий вправі застосовувати заходи впливу до контро-
 ліруемих за допущені правопорушення.
 Різний контроль: поточний, попередній та наступний.
 Нагляд як спосіб забезпечення законності у сфері виконавчої
 влади полягає в постійному систематичному спостереженні спеці-
 вими державними органами за діяльністю непокора їм
 органів або осіб з метою виявлення порушень законності.
 Оцінка діяльності піднаглядного об'єкта дається тільки з точки
 зору законності, але не доцільності, тому що при нагляді на відміну від
 контролю втручання в поточну адміністративно-господарську діяль-
 ність підконтрольного не допускається.
 Розрізняють 2 види нагляду:
 - Прокурорський
 - Адміністративний
 Під оскарженням розуміється реалізація громадян свого права
 висловлювати претензії органам і посадовим особам виконавчої
 влади.
 2. Державний контроль здійснюється органами законо-
 тільних, виконавчих і судових властей.
 Різний контроль:
 - Зовнішній (з боку Президента, органів законодавчої та су-
 Дебні влади)
 - Внутрішній, коли перевірка здійснюється власними силами
 міністерств, відомств і т.д.
 Види:
 1. Президентський контроль
 а) Президент здійснює контрольні повноваження при формую-
 вання Уряду та інших органів виконавчої влади, а також
 при призначенні голови уряду, його заступника, федераль-
 них міністрів, при формуванні Ради Безпеки, Ради оборони,
 Адміністрацій, при вирішенні кадрових питань Президенту надає
 сприяння Рада з кадрової політики при Президентові.
 б) Президент здійснює контроль за діяльністю Правитель-
 ства та інших органів виконавчої влади, тому що очолює Раду Безо-
 пасности, Рада Оборони, має право головувати на засіданнях
 Уряду.
 в) Президент здійснює постійний контроль за законністю
 актів виконавчої влади. Їм можуть бути скасовані постанови,
 розпорядження Уряду, якщо вони проти Конституції РФ, Феде-
 рального закону і Вказівок Президента.
 г) контроль за правильністю та своєчасним опублікуванням
 Федерального закону, указів і розпоряджень Президента, здійснює
 головне державно-правове управління Президента.
 д) систематичний контроль за виконанням Федерального закону
 і розпорядженнями Президента здійснює Головне контрольне управ-
 ня Президента органів виконавчої влади, підрозділів адміні-
 страції, органів виконавчої влади суб'єктів РФ, організацій та їх
 керівників.
 2. контроль на місцях за виконанням Федерального закону і волею
 Президента здійснюють повноважні представники Президента в ре-
 нах федерації. Це посадові особи адміністрації Президента.
 контроль законодавчих (представницьких) органів влади.
 1) Для здійснення контролю за виконанням федерального
 бюджету Ради Федерації і Державної Думи утворюють лічильну
 палату, яка проводить ревізії, перевірки та інші контрольні МЕРО-
 ємства.
 ст. 103 Конституції РФ (а, б, в, г, д, н)
 3. Контроль в системі виконавчої влади
 Існують 3 види контролю виконавчої влади:
 а) загальний контроль здійснюють органи виконавчої влади в
 загальної компетенції
 Уряд заслуховує на своїх засіданнях звіти та доповіді
 керівників про стан справ у керованій ним галузі. Воно має
 повноваженнями щодо скасування актів цих органів у випадку якщо їх
 Конституції РФ та ін нормативним актам.
 б) відомчий здійснюють органи галузевої компетенції в
 щодо підвідомчих їм об'єктів. Він полягає у перевірці цими
 органами дотримання та виконання законів, підзаконних нормативних
 актів підприємствами, установами, організаціями.
 в) спеціалізований контроль здійснюється органами межот-
 галузевої компетенції. Вони контролюють діяльність органів виконавчої
 тельной влади підприємств, установ, організацій за певними
 питань. Між суб'єктами та об'єктами відсутня організаційна
 підпорядкованість.

 3. Суб'єктами судового контролю є:
 1) Конституційний Суд РФ
 контрольні повноваження Конституційного Суду РФ перед. ст. 125
 2) Суди загальної юрисдикції
 здійснюють контрольні функції в процесі розгляду справ
 При розгляді цивільних справ суд, визнаючи акти управ-
 ня незаконними, скасовує або виправляє їх. Виявивши порушення за-
 законності в роботі органів виконавчої влади, суд виносить окрему
 визначення. У справах про адміністративні правопорушення (дрібне
 хуліганство, дрібне розкрадання) суд перевіряє законність дій органу
 виконавчої влади щодо залучення особи до адміністративної відповідь-
 ственности. При необхідності суд дає оцінку неправомірним дії-
 ям органу виконавчої влади та усуває допущені порушення.
 3) арбітражні суди
 здійснюють судову владу при вирішенні виникаючих в
 процесі предпринимаемой діяльності спорів або з пр-ний у сфері
 управління. Специфіка забезпечення арбітражним судом законності в
 сфері виконавчої влади полягає в тому, що суд визнає повно-
 стю або частково недійсним акт, який не має нормативного ха-
 рактера і прийняте рішення на основі чинного законодательст-
 ва.
 4. Суб'єктами громадського контролю є суспільні
 об'єднання громадян, політичні партії, профспілки, молодіжні і
 інші організації, органи громадської самодіяльності, трудові
 колективи, а також окремі громадяни як приватні особи.
 Контрольні повноваження їх, як правило, позбавлені юридично-
 владного характеру.
 Громадські об'єднання беруть участь у формуванні органів
 виконавчої влади та вироблення ними рішень, а також представляє і
 захищає права і законні інтереси своїх членів у державних ор-
 ганах.
 Профспілки мають право здійснювати контроль за дотриманням
 роботодавцями, посадовими особами законодавства про працю. В на-
 варте час відтворюються громадські пункти охорони порядку, каза-
 чиї дружини і т.д.
 5. Відповідно до закону "Про прокуратуру РФ" від 17 листопада
 1995р. предметом прокурорського нагляду є:
 1) виконання законів федеральними міністерствами і ведомст-
 вами, представницькими і виконавчими органами суб'єктів РФ, ор-
 ганами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.
 2) відповідність актів, що видаються цими органами, Конституція
 РФ, федеральний закон.
 3) дотримання прав і свобод людини і громадянина федеральними
 міністерствами і відомствами, представницькими (або законодавець-
 вими) і виконавчими органами суб'єктів РФ, органами місцевого са-
 дування, їх посадовими особами, органами управління та керівників-
 дителями комерційних і некомерційних організацій.
 У разі встановлення факту порушення закону прокурор або його
 заступник:
 1) звільняє своєю постановою осіб, незаконно піддамо-
 тих адміністративному затримання на підставі рішення несудових
 органів.
 2) опротестовує суперечать закону правові акти, обра-
 щается до суду або арбітражного суду з вимогою про визнання таких актів
 недійсними.
 Протест приноситься прокурором або його заступником до органу або
 посадовій особі, издавшему цей акт або до суду. Протест підлягає
 обов'язковому розгляду не пізніше, ніж у 10-денний термін з момен-
 та його надходження, а в разі приношення протесту на рішення представи.
 закон. органу суб'єкта РФ або органу місцевого самоврядування - на бли-
 жайшее засіданні. За виняткових обставин, вимагають не-
 повільного усунення порушень закону, прокурор має право встановити
 скорочений термін розгляду протесту.
 Про результати розгляду протесту прокурора повідомляється неза-
 повільно в письмовій формі.
 3) порушує кримінальну справу або пр-во про адміністративне пра-
 вонарушения, вимагає залучення осіб, які порушили закон, до іншої, уста-
 новленной законом, відповідальності.
 4) вносить подання про усунення порушень закону в орган
 або посадовій особі, правомочним усунути порушення закону.
 Подання підлягає невідкладному розгляду, що не
 пізніше, ніж у місячний термін повинні бути прийняті конкретні заходи і про
 результати повідомлено прокурору в письмовій формі.
 6. Адміністративний нагляд - це вид у правоохоронній діяль-
 ності ряду органів управління.
 1) органи федерального нагляду (Федеральний гірський нагляд,
 промисловий нагляд).
 2) державні комітети (за стандартами, літерологіі, серти-
 фікації).
 3) державна інспекція (у федеральному міністерстві та інших
 органах виконавчої влади санітарно-епідеміологічного, ветери-
 нарного, рибного, пожежного та геодезичного нагляду).
 Компетенція органів адміністративного нагляду визначається со-
 відповідними положеннями про них:
 1) повноваження щодо попередження правопорушень дозволяють ор-
 ганам виявити і усунути правопорушення, вжити заходів щодо передбачається-
 прежденію та запобігання правопорушень. Органи административ-
 ного нагляду мають право безперешкодно відвідувати об'єкти і проводити на
 них перевірки з питань, що входять в їх компетентність, отримувати не-
 обхідні матеріали, заслуховувати керівників.
 1) повноваження з припинення правопорушень застосовують для
 примусового припинення правопорушення, запобігання або
 зменшення шкідливих наслідків. Орган адміністративного нагляду ви-
 носить на адресу піднаглядних об'єктів обов'язкові для виконання перед-
 писання про усунення виявлених порушень.
 3) повноваження щодо притягнення винних осіб до адміністративної
 відповідальності
 Органи адміністративного нагляду збуджують і розглядають
 справи про адміністративні правопорушення, накладають адміністративні
 стягнення.
 4) повноваження з нормотворчості
 Органи адміністративного нагляду самостійно розробляють
 і стверджують правові, технічні норми і правила, а також подготав-
 люють проекти нормативних актів, які приймаються іншими орга-
 нами.
 7. Скарги - це звернення громадян з приводу порушення їх прав
 і свобод.
 Пропозиції та заяви спрямовані на поліпшення діяльності
 органів виконавчої влади, їх посадових осіб, державних
 службовців.
 Існує 2 порядку розгляду і вирішення скарг громадян:
 1 - адміністративний
 2 - судовий
 Адміністративний
 Громадянин має право звернутися зі скаргою до вищестоящого в порядку
 підпорядкованості державний орган, орган місцевого самоврядування,
 громадське об'єднання підприємства, установи, організації, до
 посадовій особі, державному службовцю.
 Вищестоящі суб'єкти зобов'язані розглянути скаргу в місячний
 термін. Якщо у задоволенні скарги відмовлено або відповідь не отримана в те-
 чення 1 місяця, він має право звернутися до суду.
 Судовий
 Відповідно до закону від 27 квітня 1993 р. "Про оскарження до
 суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян "скарга
 подається або до суду за місцем проживання або до суду за місцем знаходження
 органу, посадова особі, державному службовцю.
 Терміни оскарження:
 1) 3 місяці з дня, коли громадянинові стало відомо про порушення
 його права
 2) 1 місяць з дня одержання громадянином письмового повідомлен-
 ня про відмову в задоволенні скарги
 3) 1 місяць після подачі скарги, якщо не отримано відповідь
 Якщо оскаржувані дії суд визнає законними, він відмови-
 кість в задоволенні скарги. Якщо суд визнає оскаржувані дії
 незаконними, він зобов'язує задовольнити вимоги громадянина, зазна-
 няет застосовані до нього заходи відповідальності або іншим шляхом віднов-
 навливает права і свободи. Рішення суду направляється відповідному
 органу, об'єднання чи посадовій особі і громадянинові не пізніше 10
 днів з дня набрання рішенням законної сили. Про виконання рішення
 має бути повідомлено суду і громадянинові не пізніше, ніж в 1 міс. строк з
 дня його отримання.
 1. Дільничний інспектор міліції, переслідуючи злочинця проти
 волі громадян, які проживають у квартирі, де зник переслідуваний, взло-
 малий двері і проник в квартиру. Розглянувши надійшла скаргу на уча-
 стков, начальник управління внутрішніх справ не побачив у його дію-
 виях порушення закону "Про міліцію". Тоді заявник, який проживав в -
 квартирі громадянин, вважаючи, що положення закону "Про міліцію" наруша-
 ють конституційні права і свободи громадян звернувся в конституцій-
 ний суд РФ. Чи вправі він був це робити? У яких випадках громадяни РФ
 можуть звернутися до Конституційного Суду РФ? Який порядок оскаржен-
 ня, передбачений законом?
 3. Адміністрація області прийняла постанову, відповідно до
 якими жителі області, які призиваються на дійсну військову служ-
 бу, проходять її у військових з'єднаннях і військових частинах, розташованих
 на території області. Законно: Як повинен поступити повноважний
 попер. РФ? Якими контрольними повноваженнями володіє повн. пр. РФ?
 Державне управління у сфері ринкової економіки
 У системі державного регулювання ринку можна виділити
 2 рівня: макрорівня і мікрорівня. На макрорівні визначається об-
 щегосударственная федеральна економічна політика, встановлюють-
 ся федеральні податки і гарантії і т.д.
 Об'єктом державного регулювання на мікрорівні є-
 ються численні ринки різних видів пр-ції: промислових,
 сільськогосподарських, сфери послуг і т.д.
 Держава впливає на економічну діяльність через
 свої органи:
 1) Міністерство економіки РФ
 Функції:
 а) здійснює розробку соціально-економічної політики го-
 сударства
 б) розробляє комплексних прогноз соціально-економічного
 розвитку РФ, її регіонів і галузей економіки
 в) розробляє фінансовий баланс держави, забезпечує
 економічне обгрунтування окремих статей доходів і витрат Феде-
 рального бюджету
 г) проводить аналіз економічного стану країни
 д) формулює пропозиції щодо основ цінової політики і т.д.
 2) Міністерство палива та енергетики РФ (Міненерго).
 Найважливіше завдання - забезпечення потреб народного госпо-
 ва і населення в різних видах палива. Для паливно-енергетичного
 комплексу характерна організація великих виробничих об'єднань
 ний: РАО Газпром, АТ "Нафтова компанія Юкос", державна ком-
 панія "Росуголь" і т.д.
 3. Міністерство РФ з атомної енергії (Минатом)
 Основні завдання:
 а) забезпечення ядерної, радіоактивної та пожежної безпеки
 підприємств і організацій ядерного комплексу.
 б) формування та реалізація державної політики у ядер-
 ном комплексі.
 в) забезпечення координації досліджень в обласній ядерної фі-
 ЗІКу, що проводяться на предпріяітіях ядерного комплексу.
 г) управління діяльністю підприємств ядерного комплексу.
 д) здійснення обліку та контролю ядерних матеріалів і радіоактивних-
 тивних речовин на підприємствах ядерного комплексу тощо 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Види і стадії адміністративного права"
 1. ЗМІСТ
    види 51 Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам 60 4. Поняття підсудності, її види 63 РОЗДІЛ 5. Суб'єкти арбітражних процесуальних правовідносин 68 Поняття та класифікація суб'єктів арбітражних процесуальних правовідносин 68 Суд як обов'язковий суб'єкт арбітражного
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового моніторингу, створений Указом Президента від 01.11.2001 № 1263. 55 Злочинність: стратегія боротьби / Під. Ред. Проф. А.І. Боргова - М.: Кримінологічна асоціація, 1997 Міністерство
 3. § 3. Система кримінального права
    види покарань, судимість і т. д. Інститути складаються з окремих норм (статей кримінального закону), що містять не тільки гіпотезу, диспозицію і санкцію, а й у певних випадках різні види складів злочинів (частини статей кримінального закону): простий, привілейований, кваліфікований і особливо кваліфікований. Кримінально-правова система реалізує себе за допомогою механізму, що включає
 4. § 7. Дія кримінального закону в просторі
    види діяльності з економічної розробці зазначеної зони. Юрисдикція прибережної держави в межах економічної зони поширюється на створення та використання штучних островів, установок і споруд, морських наукових досліджень, захисту і збереження морського середовища. Кримінально-правова юрисдикція України поширюється не на всі злочини, вчинені в межах
 5. § 1. Поняття і види єдиного злочину
    види. Складові злочину складаються з двох або більше діянь, кожне з яких (якщо розглядати його ізольовано) являє собою самостійне просте злочин. По суті справи складові злочину - це, за визначенням В. Н. Кудрявцева, спеціальний вид врахованої в законі ідеальної сукупності злочинів. Складові злочину утворюються законодавцем різними способами. При
 6. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
    види покарання відбувають (виконуються) тільки реально, тобто безумовно. При умовному засудженні можуть бути призначені додаткові види покарання, крім конфіскації майна, застосування якої свідчить про вчинення засудженим тяжкого або особливо тяжкого злочину, що, в свою чергу, практично виключає можливість умовного засудження. Чинний кримінальний закон не регламентує
 7. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
    види митного режиму. - Днепро петровськ: ДГУ, 1995. 60. Ківалов С.В. Митне право (адміністративна відповідальність ність за порушення митних правил). - Одеса, 1996. 61. Ківалов С.В. Проходження служби посадовими особами та моженних органів. - Одеса: Вісник Одеського університету (гуманітарні науки). Вип. 2. - 1996. 62. Ківалов С.В. Система порушень митних правил / / Збір нік
 8.  Поняття і види суб'єктів адміністративного права
    види суб'єктів адміністративного
 9.  1. Поняття суб'єктів адміністративного права.2. Види суб'єктів адміністративного права.
    адміністративного права.2. Види суб'єктів адміністративного
 10. 2. Суб'єкти адміністративного права можуть бути індивідуальні та колективні.
    види) б) трудові колективи в) комерційні структури г) органи місцевого
© 2014-2022  ibib.ltd.ua