Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 4. Умовні види звільнення від кримінального покаранняУмовне засудження. Ідея про умовне засудження, в результаті якого вирок, що набрав законної сили, не міг бути негайно приведений у виконання або коли виконувався зовсім, була відома ще раннього законодавством багатьох держав, серед яких Росія - не виняток. Суть умовності невиконання вироку суду спочатку полягала або в наданні засудженим доказів свого зразкової поведінки в майбутньому, або безпосередньо в такому поведінці протягом визначеного законом терміну.
До факторів, що обумовлює необхідність і доцільність введення в кримінальне законодавство інституту умовного засудження, ставляться досить багата судова практика призначення коротких термінів позбавлення волі та соціально-моральні характеристики особистості засудженого. Остання обставина, безперечно, заслуговує переваги. Що ж до передбачуваної (законодавцем і правоприменителем) ефективності коротких термінів позбавлення волі, то ця ідея не настільки вже безперечна і нешкідлива.
Як відомо, кримінальне покарання (у тому числі і позбавлення волі) повинне застосовуватися в цілях: відновлення соціальної справедливості, порушеною злочином, виправлення засудженого та попередження нових злочинів. Короткострокове позбавлення волі, яке широко застосовувалося у вітчизняній практиці, неминуче породжувало не тільки позитивні результати, а й несло в собі
великий негативний соціально-особистісний заряд, суть якого можна звести до наступного. Злочин, що заслуговує позбавлення волі, є незаперечний доказ того, що під час його вчинення завдається значний фізичний, майновий чи моральну шкоду соціально значущим інтересам людей. Призначення ж короткого терміну позбавлення волі в кожному конкретному випадку свідчить про зворотне. При такому підході, вільно чи мимоволі, свідомо чи підсвідомо, але неминуче принципом диференціації кримінальної відповідальності і покарання протиставляється принцип індивідуалізації кримінального покарання, що у своїй основі не сприяє відновленню соціальної справедливості, порушеною злочином.
Крім того, визначаючи короткий термін, суд тим самим нерідко свідомо "благословляв" засудженого на своєрідні "короткострокові курси" підвищення кримінального майстерності та прискорене освоєння ним психології представників злочинного світу. Нарешті, чи може короткострокове позбавлення волі сприяти попередженню нових злочинів? Навряд чи. У короткому терміні позбавлення волі страх карального впливу зникає, так і не встигнувши народитися. Не буде перебільшенням думку про те, що нерідко короткий термін позбавлення волі - це свого роду прихована форма ненавмисної безвідповідальності за скоєне у минулому, нічого іншого не породжує, крім впевненості у засудженого у безкарності на майбутнє. Досить високий рівень рецидиву серед "краткосрочников" тому доказ. І нарешті, невиправдано широке застосування коротких термінів позбавлення волі як би затушовує, згладжує, "обеззброює" обгрунтовану суворість, необхідну для цього виду кримінального покарання, що навряд чи сприяє підвищенню його правовий ефективності та упереджувати соціальному ефекту у вирішенні більш серйозних завдань. Воістину, меч, який вживають для колки дров, відмовляється служити під час битви (крої).
Можливо, що малоефективна, але так широко застосовувана практика короткострокового позбавлення волі в якійсь мірі виступила своєрідним прологом введення в кримінальне законодавство умовного засудження.
Разом з тим становленню інституту умовного засудження в чималому ступені сприяло й те, що в місцях позбавлення волі зовсім часи і у всіх народів знаходиться досить солідне число тих засуджених, для яких
тюремний пекло - не тільки зайве психологічне потрясіння, а й противне мети його виправлення місце. Для їх фактичного, а не передбачуваного виправлення занадто багато буває навіть самого процесу засудження.
Незважаючи на досить живу дискусію про правову природу умовного засудження, зауважимо, що останнім часом все більше і більше візьме гору точка зору, згідно з якою воно відноситься до різновиду звільнення від покарання і виступає специфічною формою реалізації кримінальної відповідальності .
Відповідно до чинного вітчизняним законодавством умовне засудження застосовується факультативно на розсуд суду. При цьому враховуються характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, особу винного, у тому числі пом'якшують і обтяжують провину обставини. Іншими словами, суть умовного засудження полягає в неприведення до виконання вироку (повною або відповідної його частини) під умовою, що засуджений протягом встановленого судом іспитового строку своєю поведінкою доведе, що виправився.
Умовне засудження якраз і може бути застосоване при виведенні суду про можливість виправлення засудженого без відбування покарання; тільки при цьому суд може постановити: визнати призначене покарання умовним. Природно, що до такого рішення суд приходить тільки з урахуванням всіх фактичних і кримінально-правових характеристик вчиненого діяння, що пом'якшують і обтяжують провину обставин і соціально-правових особливостей особи винного.
Маючи це на увазі, слід укласти, що даний інститут адресований в першу чергу особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, і, очевидно, за наявності деяких пробачливих обставин - середньої тяжкості.
Що стосується особистості, то суд повинен враховувати ті її особливості, які в тій чи іншій мірі вплинули на зміст суб'єктивних елементів злочинного діяння і [новременно мали кримінально-правове значення. Оскільки оловное покарання переслідує одну з цілей, а саме - травлення засудженого, остільки обгрунтованим повинно дть і те, що суд зобов'язаний враховувати і поведінкові харак-- них характеристик підсудного, які хоча прямо і не спо-"ствовали вчиненню злочину, але опосередковано '1 розпалювали кримінальну пристрасть свого володаря, 1, навпаки, гасили в ньому злочинний порив (відношення
його в побуті, прихильність до спиртних напоїв, наркотиків або їх усвідомлене відторгнення, заслуги перед суспільством або наявність кримінального "послужного" списку і т. д.).
Крім зазначеного, суд повинен враховувати пом'якшують і обтяжують вину підсудного обставини, якщо вони відігравали певну роль у злочинному подію.
Очевидно, що тільки сукупна оцінка всіх факторів дозволить суду з достатньою кримінально-правової повнотою і моральної обгрунтованістю застосувати інститут умовного засудження.
Виходячи з того, що цей інститут носить винятковий характер, він не повинен застосовуватися (хоча закон і не забороняє) до осіб, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини, що має судимість, а тим більше до осіб, щодо яких він вже використовувався. Застосування умовного засудження в перерахованих (або їм подібних) випадках з будь-якими доводами (застереженнями) буде лише підривати соціальний авторитет цього інституту кримінального права і знижувати його і без того низьку ефективність.
За чинним законодавством умовне засудження застосовується лише у випадках, якщо засудженому призначається кримінальне покарання у вигляді: виправних робіт, обмеження по військовій службі, обмеження свободи , утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі. Всі інші основні види покарання відбувають (виконуються) тільки реально, тобто безумовно.
При умовному засудженні можуть бути призначені додаткові види покарання, крім конфіскації майна , застосування якої свідчить про вчинення засудженим тяжкого або особливо тяжкого злочину, що, в свою чергу, практично виключає можливість умовного засудження.
Чинний кримінальний закон не регламентує питання про термін покарання, яке визнається умовним, проте, згідно життєвої-правовій логіці (а практика застосування інституту умовного засудження її підтверджує), він не повинен перевищувати випробувального терміну, що визначається судом, а тим більше передбаченого кримінальним законом. "Позамежні" терміни розмивають змістовно-функціональні межі умовного засудження, перетворюючи його на легалізовану форму приховування засудженого від реального покарання.
Умовний характер призначеного засудженому покарання зберігається в період усього випробувального терміну, який, згідно з чинним кримінальним законом, суд может.определіть у двох часових параметрах: а) у разі призначення позбавлення волі на строк до одного року або більш м'якого виду покарання випробувальний термін може бути не менше шести місяців і не більше трьох років, б) в разі призначення позбавлення волі на строк понад одного року - не менше шести місяців і не більше п'яти років. Поєднання строку призначеного судом покарання і випробувального терміну має бути розумно оптимальним, однак, думається, що випробувальний термін може бути або дорівнює терміну призначеного покарання, або бути більше нього, бо останній ніби фіксує глибину соціальної занедбаності засудженого, а випробувальний термін повинен перевірити, як сам засуджений реанімує свої позитивні якості. При такому підході значимість випробувального терміну повинна превалювати над терміном умовного покарання.
Цей висновок підтверджується тим, що якщо умовно засуджений стане ухилятися від виконання покладених на нього судом обов'язків (змінить місце проживання, роботи, навчання, припинить процедуру лікування від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії і т. д.) або порушить громадський порядок, за що на нього буде накладено адміністративне стягнення, суд за поданням органу, що здійснює контроль за поведінкою умовно засудженого, може продовжити випробувальний термін, але не більше ніж на один рік (ч. 2 ст. 74 КК).
Умовність призначеного судом покарання полягає і в тому, що суд може зобов'язати такого засудженого не змінювати постійного місця проживання, роботи і (або) навчання без повідомлення (значить, при повідомленні можна) спеціалізованого державного органу, контролюючого виправлення засудженого, не відвідувати певні місця (наприклад, ресторани, казино, бари, торговельні ринки, вокзали і т. п.); пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії чи венеричного захворювання; матеріально підтримувати сім'ю (свою, а ще важливіше - сім'ю потерпілого). Оскільки цей перелік закон залишає відкритим, суд може покласти на умовно засудженого виконання та інших обов'язків; важливо, щоб вони, кожна окремо і всі в сукупності, сприяли його виправленню і одночасно не перетворилися на додаткові заходи карального характеру.
Факультативний характер умов випробування підтверджується ще і тим, що протягом випробувального строку суд за поданням контролюючого органу може повністю або частково скасувати (бажано після закінчення не менше половини призначеного судом іспитового строку) або доповнити раніше встановлені обов'язки.
Контроль за поведінкою умовно засудженого здійснюється уповноваженим органом, що входить в структуру підрозділів Міністерства внутрішніх справ Росії, а щодо військовослужбовців - командуванням військових частин і установ.
Може так статися, що умовно засуджений своєю зразковою поведінкою у всіх сферах її буття ще до закінчення випробувального терміну доведе своє виправлення. В таких випадках закон допускає дострокове скасування умовного засудження з обов'язковим і одночасним зняттям судимості . Дострокова скасування можлива після закінчення не менше половини випробувального терміну і за наявності подання контролюючого органу.
Якщо ж умовно засуджений систематично (більше трьох разів) або злісно не виконує покладених на нього обов'язків, суд за поданням того ж органу може скасувати умовне засудження, визначивши реальне виконання покарання, призначеного вироком суду.
Якщо людина протягом випробувального терміну скоює злочин з необережності або умисний злочин невеликої тяжкості, питання про скасування (або про збереження) умовного засудження вирішується судом з урахуванням його поведінки в період строку випробування, що передує цього злочину. ^
У тому випадку, якщо умовно засуджений протягом іспитового строку вчинили умисний злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий, суд в обов'язковому порядку скасовує умовне засудження і призначає йому покарання за сукупністю вироків. Подібним же чином необхідно надходити і в попередньому випадку, якщо суд не визнає за можливе зберегти умовне засудження.
 Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Проголошення вироку, в якому визначені вид і розмір покарання, маючи, безперечно, важливе соціально-правове та морально-психологічне значення для всіх учасників судового процесу, є всього лише боязка і наївна прелюдія, яка випереджає собою складну, суперечливу і болісну картину життя засудженого, отби -
 вающего це покарання. Суд, спілкуючись з підсудним, всебічно вивчаючи часто багато томи кримінальної справи, що розповідають про злочинну подію, професійно оцінює суспільне значення посягання і виразилися в ньому злочинні властивості особистості винного, втілює все це в той заряд кари, який, за його припущенням, з одного боку , є кримінально-правовим еквівалентом соціальної шкоди, заподіяної потерпілому цим злочином, а з іншого - буде достатній для оздоровчої реформації свідомості, волі і поведінки засудженого.
 Боязким це суддівське припущення (якщо навіть не переконання) є тому, що в окремих, проте вельми непоодинокі випадках покарання (а особливо його розмір) призначається "на дотик" або з традиційною пов'язкою на очах, в результаті чого вибір міри покарання нерідко визначається шаблонної рутиною, а не ретельним вивченням справи і людини (Н. С. Таганцев). Наївним воно нам представляється тому, що перед очима судді проходить одна тисячна частка багатогранного життя підсудного, а це саме по собі виключає глибину будь-якого висновку. І справа далеко не у відсутності професіоналізму судді, а в короткочасності спостереження за підсудним. Закон же вимагає, призначаючи покарання, враховувати характер і ступінь суспільної небезпеки злочину і особи винного, обставини, що пом'якшують і обтяжують провину, вплив призначеного покарання на виправлення засудженого і на умови життя його сім'ї. Думається, що у цій законодавчій установці більше побажання, ніж вимоги, бо охопити навіть самим жадібним до допитливості розумом, проаналізувати і оцінити необхідний масив інформації чи під силу людині, навіть судді? Воля, оживотворяється діяння, так різноманітна, мотиви, що визначають її, нерідко, так складні (Н. С. Таганцев), що навіть виявити, а тим більше вивчити їх - справа незбагненно складне. Іншими словами, навіть саме об'єктивне покарання, призначене засудженому, не може служити гарантією вибору найбільш оптимального заряду кари, необхідного для його виправлення. Призначене судом покарання слід, таким чином, розглядати лише як бажану (імовірну), іноді вдалу, частіше за все - ні, соціально-правову основу (платформу), на якій виправна система буде будувати свою виховну програму.
 При цьому слід враховувати і те, що засуджений після оголошення йому вироку і в процесі відбуття покарання відчуває такі метаморфози, які навряд чи будуть збігатися з суддівськими спостереженнями, припущеннями і висновками. При цьому не виключена поява таких факторів, які виступають гарантією дострокового виправлення засудженого, в силу чого подальше відбуття ним покарання стає зайвим і навіть шкідливим. Виникає потреба в достроковому звільненні.
 Діюча (як і попереднє) вітчизняне кримінальне законодавство таку можливість суду надає. Відзначаючи багатогранний характер інституту дострокового звільнення, можна укласти, що він відноситься до розряду міжгалузевих, бо однаковою мірою зачіпає питання матеріального (кримінального) права (зміст, підстава та умови застосування або незастосування цього інституту), кримінально-виконавчого права (підготовча процедура дострокового звільнення) та кримінально-процесуального права (процедура дострокового звільнення від покарання).
 Звільняючи засудженого від основного, суд може повністю або частково звільнити його і від додаткового виду покарання.
 Разом з тим, застосовуючи дострокове звільнення, суд може покласти на засудженого виконання протягом решти невідбутої частини покарання (випробувального терміну) певних обов'язків, за своєю природою аналогічних тим, які можуть застосовуватися щодо умовно засудженого. Тому законодавець і назвав даний інститут умовно-достроковим звільненням.
 Інститут умовно-дострокового звільнення базується на матеріальному і формальному підставах.
 Матеріальною підставою умовно-дострокового звільнення служить виправлення засудженого, в силу чого відпадає необхідність повного відбуття призначеного судом строку. На жаль, формулювання даної підстави занадто невизначена хоча б тим, що в ній відсутні показники (поведінкові орієнтири), за якими суд може достовірно укласти, що людина виправився. Очевидно, такими показниками можуть служити: зразкову поведінку, ставлення до дорученої справи, прагнення підвищити свій загальноосвітній і професійний рівень і т. д-Іншими словами, виправлення має місце тоді, коли засуджений природно і органічно включився в постійний
 процес самовиховання, що має різні форми і силу морального впливу. Визначити, чи відповідає фактичне поведінка засудженого і його ставлення до заходів виправно-трудового впливу формулі закону, повинна адміністрація виправно-трудової установи або органу, що виконує покарання (органи внутрішніх справ, суд і т. д.). Іншим, хоча і формальним, але також обов'язковою вимогою умовно-дострокового звільнення є відбування засудженим частини призначеного судом строку. Перше - виправлення і друге - обов'язковість відбуття певної частини покарання співвідносяться між собою як підстава й умова дострокового звільнення.
 Згідно з чинним кримінальним законодавством умовно-дострокове звільнення може бути застосоване лише після фактичного відбуття засудженим:
 а) не менше половини строку покарання, призначеного за злочин невеликої або середньої тяжкості;
 б) не менше двох третин строку покарання, призначеного за тяжкий злочин;
 в) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного за особливо тяжкий злочин.
 При цьому мінімальний фактично відбутий термін повинен досягти шести місяців. Дане положення закону виправдано, бо виконуючим покарання органам необхідно (як мінімум) цей час для того, щоб переконатися в істинному, а не зімітувати виправленні.
 Ініціатива подання засудженого до умовно-дострокового звільнення, зокрема у виправно-трудовій установі, належить раді вихователів загону; потім це питання розглядає комісія (зазвичай адміністративна), в яку входять: начальник установи, його заступники по режиму і виховної роботи, начальники оперативної та спеціальної частин. Рішення комісії має рекомендаційний характер для начальника установи. В органах, виконуючих інші термінові покарання, ця процедура аналогічна, проте скоригована на специфіку та форми діяльності відповідного органу. При негативному рішенні повторне обговорення питання можливе не раніше ніж після закінчення шести місяців. При цьому вся процедура повинна бути пройдена заново.
 Рішення начальника установи про звільнення та інші необхідні документи направляються до суду. У разі позитивного рішення засуджений звільняється НЕ-
 повільно з врученням йому ухвали суду. У довідці про звільнення вказується невідбутий термін покарання.
 Кримінальний закон допускає повторне застосування інституту умовно-дострокового звільнення, якщо в першому випадку воно було скасовано у зв'язку з тим, що засуджений протягом іспитового строку: порушив громадський порядок, за що на нього було накладено адміністративне стягнення, злісно ухилився від виконання покладених на нього судом обов'язків або вчинив злочин. Для подальшого (повторного) умовно-дострокового звільнення засуджений, природно, повинен довести, що він цього знову заслуговує, і при цьому відбути не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного йому судом.
 Особа, яка відбуває довічне позбавлення волі, може бути також умовно-достроково звільнено, але після відбуття не менше двадцяти п'яти років. Навряд чи вдалим слід визнати законодавчу термінологічну модель, укладену в словосполученні "... якщо судом буде визнано, що воно (засуджена особа - авт.) Не потребує подальшого відбування цього покарання ...". З точки зору життєвої логіки, навряд чи можна знайти засудженого (за умови, звичайно, якщо він знаходиться в повному психічному здоров'ї), який би "потребував" в позбавленні волі. Істинна думка законодавця зрозуміла, але ж можна було написати і точним складом.
 Аналіз чинного кримінального законодавства дозволяє зробити висновок: якщо особу засуджено за вчинення декількох злочинів різної тяжкості за сукупністю злочинів або вироків, то відповідна частина строку покарання, яку він повинен відбути до моменту вирішення питання про умовно-дострокове звільнення, обчислюється з обліку вчинення ним найбільш тяжкого злочину , що входить до сукупність.
 За особами, звільненими умовно-достроково, встановлюється контроль (як і при умовному засудженні) уповноважених на те спеціалізованих органів, а щодо військовослужбовців - командуванням військових частин та установ.
 Кримінальний закон передбачає правові наслідки, які неминуче мають настати, якщо людина протягом невідбутої частини Покарання (випробувального терміну) грубо порушить умови, що лежать в основі його дострокового звільнення.
 Так, якщо він порушить громадський порядок (наприклад, з'явиться в громадському місці в стані сп'яніння, що ображає гідність людини, буде непристойно чіплятися до громадян, нецензурно лаятись і т. д.), за яке на нього буде накладено адміністративне стягнення, або злісно ухилиться від виконання обов'язків, покладених на нього судом (наприклад, систематичне порушення трудової дисципліни та інших нормативів громадського життя), то суд'по поданням контролюючих органів може постановити про скасування умовно-дострокового звільнення і виконанні залишилася невідбутої частини покарання. Треба думати, що рішення суду в подібних випадках залежить від поведінки звільненого протягом решти невідбутої частини покарання, кількості і тяжкості вчинених ним правопорушень.
 Подібне рішення суд може прийняти і в разі, якщо засуджений протягом невідбутої частини покарання вчинить злочин з необережності. Прийшовши до виїзду про скасування умовно-дострокового звільнення, він призначає винному покарання за сукупністю вироків.
 За цими ж правилами суд призначає покарання засудженому, який, будучи умовно-достроково звільненим, здійснить (також під час невідбутої частини покарання) лю-, бій умисний злочин.
 Як вже зазначалося, суд, звільняючи засудженого умовно-достроково, може повністю або частково звільнити його і від додаткового покарання. У зв'язку з тим, що, як правило, тривалість цих покарань не збігається, виникає необхідність позначити параметри "залишилася невідбутої частини", про яку йде мова в законі. Не вдаючись в дискусію з цього питання, зауважимо, що випробувальним періодом є тільки невідбутий строк основного покарання.
 Звільнення від кримінального покарання у зв'язку з хворобою. Відповідно з чинним кримінальним законодавством (ч.1 ст. 81 У К) звільненню від покарання у зв'язку з хворобою насамперед підлягає особа, у якого після скоєння злочину настало психічний розлад, яка позбавляє його можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку свого діяння (інтелектуальний момент) або керувати ним (вольовий момент).
 Тут у загальних змістовних рисах - подібність із звільненням від кримінальної відповідальності у 'зв'язку з не-
 вменяемостью особи, яка вчинила злочин. Відмінність полягає в тому, що в одному випадку розлад психіки було на момент вчинення злочину, а в іншому - виникає після нього.
 У цьому зв'язку має сенс дорікнути законодавця в невизначеності формулювання ч. 1 ст. 81 КК. В принципі вона допускає (принаймні не виключає) чотири варіанти ситуацій, за наявності яких необхідно звільнити особу від кримінального покарання у зв'язку з хворобою. Дві з них можуть мати місце на стадії розслідування кримінальної справи і на стадії передання справи суду, але до винесення обвинувального вироку. У зазначених випадках мова повинна йти лише про призначення судом примусових заходів медичного характеру, що мають самостійне значення і не сполучених з звільненням особи, яка страждає психічним розладом, від кримінального покарання.
 Якщо ж психічний розлад виникло (було виявлено) після винесення обвинувального вироку, але до його виконання, то в цій ситуації суд звільняє засудженого від відбуття кримінального покарання, бо воно вже було призначено. Психічний розлад, який виник у період відбуття засудженим призначеного кримінального покарання, також служить підставою для звільнення. Суд в особливому процесуальному порядку за поданням органів, що виконують покарання, та за наявності висновку судово-психіатричної експертизи повинен розглянути питання про можливість подальшого виконання вироку.
 Визначення природи психічного розладу, його глибини належить судово-психіатричній експертизі. Саме тому звільнення від кримінального покарання у зв'язку з психічним розладом є обов'язком, а не правом суду. Якщо при цьому застосовуються заходи примусового медичного характеру, вони повинні бути обумовлені тя ^ Кестен вчиненого злочину, соціальної небезпекою засудженого та іншими вартими уваги обставинами, відомості про яких представляють суду експерти-психіатри і органи, які виконують покарання.
 Згідно ч. 2 ст. 81 КК особа, хвора після здійснення злочину іншою (Не психічної) важкою хворобою, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від нього. При вирішенні питання про те, що слід розуміти під такою хворобою, необхідно керуватися не тільки характером захворювання як такого, а й іншими обставинами, які в сукупності з цим важким
 захворюванням можуть перешкоджати відбування покарання (на-
 j приклад, зміст в умовах місця позбавлення волі, небезпечні для здоров'я умови проживання, що, в свою чергу, може загрожувати не лише здоров'ю, а й життю засудженого, і т. д.).
 Однак, вирішуючи питання про звільнення, суд у цьому випадку враховує такі обставини, як тяжкість і характер вчиненого злочину, поведінку засудженого після нього, ступінь його виправлення, фізична можливість
 1 вчинення ним нового злочину і т. д. Якщо з урахуванням цих обставин суд вирішив не звільняти особу від покарання, воно повинне існувати в спеціальне (ізольоване) лікувальний заклад.
 У зв'язку з тим, що хвороба, що наступила після вчинення діяння, не позбавляє його злочинного характеру, особи, зазначені в ч. 1 і 2 ст. 81 КК, "у разі їх одужання можуть підлягати кримінальній відповідальності і покаранню, якщо не минули строки давності, передбачені статтями 78 і 83 цього Кодексу" (ч. 4 ст. 81 КК).
 Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей. Різновид-
 1 ністю специфічного виду звільнення від кримінального покарання є відстрочка його відбування вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей. В основі даного інституту лежить ідея гуманізму по відношенню не тільки до жінки, а й до дітей. Караючи жінку за скоєний злочин і піклуючись про полегшення долі жінки-матері, закон захищає в першу чергу малолітніх дітей, які змушені слідувати за матір'ю в місця позбавлення волі або приречені на народження в цих місцях, тобто від незаслуженої кари.
 Суд на підставі особистої справи засудженої, медичного висновку про її вагітність або довідки про наявність малолітніх дітей і характеристики вирішує питання про відстрочення на передбачене законодавством Російської Федерації час звільнення від роботи по вагітності, пологів (сімдесят календарних днів до пологів і сімдесят - після; в разі ускладнених пологів - вісімдесят, а при народженні двох і більше дітей - сто десять календарних днів) і до досягнення дитиною восьмирічного (замість трирічного, як було раніше) віку.
 Термін вагітності і вік жінки в законі не обмовляються, що дає підставу припустити ', що цей вид
 відстрочки може застосовуватися і до неповнолітніх, які відбувають позбавлення волі у виховній колонії.
 Даний інститут може бути застосований як при розгляді в суді кримінальної справи по суті, так і під час відбуття засудженої кримінального покарання.
 Разом з тим цей інститут не поширюється на жінок, позбавлених батьківських прав, а також засуджених до позбавлення волі на строк понад п'ять років за тяжкі і особливо тяжкі злочини проти особистості. Закон у даному випадку має на увазі не тільки діяння, які знаходяться в розділі "Злочини проти особи", а й ті, тяжкі та особливо тяжкі, в яких особистість безпосередньо або опосередковано піддається небезпеки заподіяння їй шкоди.
 До жінки, на яку цей інститут поширюється, він може бути застосований лише за наявності гарантій, що вона буде виховувати дитину, надаючи йому необхідні для нормального життя умови, не використовує звільнення всупереч його інтересам і не вчинить нового злочину. Разом з тим для надання відстрочки не має значення, чи знаходиться дитина з матір'ю, в будинку дитини при виправно-трудовій установі або у родичів, у дитячому будинку або іншому дитячому закладі, чи є у дитини батько або інші родичі, здатні забезпечити за ним догляд .
 Під час відстрочки жінка перебуває під контролем органу внутрішніх справ, який зобов'язаний своєчасно реагувати на випадки невиконання нею своїх прямих материнських обов'язків. Якщо вона відмовиться від дитини або буде ухилятися від його виховання після попередження даного органу, суд може за його поданням скасувати відстрочку і направити засуджену відбувати покарання в місце, призначене відповідно з вироком суду.
 Під відмовою від дитини слід розуміти, як правило, повне припинення материнських обов'язків. Ухиленням ж від виховання визнається така поведінка жінки, при якому дитині практично не приділяється уваги і часу, необхідних для прищеплення йому позитивних якостей (передача дитини для догляду своїм знайомим, сусідам по житлу, залишення його на тривалий час одного без нагляду, організація в присутності дитини п'янок і інших аморальних дій і т. д.).
 По досягненні дитиною восьмирічного віку (або у випадку його смерті) орган, що здійснює контроль за
 поведінкою засудженої, направляє подання до суду, який оцінює поведінку жінки, її ставлення до дитини і вирішує питання про її подальшу долю. Насамперед суд може звільнити засуджену від решти покарання. Очевидно, таке вирішення питання можливо лише за умови, якщо вона повною мірою виправдала довіру суду. При окремих несуттєвих порушеннях решту покарання суд може замінити на більш м'який вид. Коли ж засуджена явно і навмисно не виправдала довіри суду, він зобов'язаний постановити про її направлення до відповідної установи для відбування решти покарання.
 Якщо в період відстрочки скоєно новий злочин, суд призначає покарання за сукупністю вироків.
 Список літератури
 1. Кримінальне право. Частина Загальна / Под ред. І. Я. Коза-ченко. У 4-х т. Т. 4. Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання: підстави, види, наслідки. Єкатеринбург, 1995.
 2. Сабанін С. Н. Справедливість звільнення від кримінального покарання. Єкатеринбург, 1993.
 3. Коробков Г. Д. Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання за радянським кримінальним правом. М "1981. 4. Музенік А. К., Уткін В. А., Філімонов О. В. Умовне засудження і відстрочка виконання вироку. Томськ, 1990. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання"
 1. Поняття вікової неосудності.
    умовна міра покарання, або (у відповідності з рекомендацією Пленуму Верховного Суду СРСР від 3.07.1963 р. N6 у редакції постанови Пленуму від 21.03.68 N 1) примусові заходи виховного характеру міг після судового процесу більш адекватно оцінити суспільну небезпеку скоєного. Судовий розгляд саме по собі мало певне профілактичне значення. В даний час в
 2. ЗМІСТ
    умовні види звільнення від кримінального покарання 574 § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання 583 Глава 18. Амністія. Помилування. Судимість. Реабілітація 603 § 1. Амністія 603 § 2. Помилування 609 § 3. Судимість 611 § 4. Реабілітація 617 Розділ V. Кримінальна відповідальність неповнолітніх 621Глава 19. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 621 § 1. Історія
 3. § 2. Види злочинів
    умовно, говоримо про види злочинів. Але такого роду класифікацію не можна ставити в один ряд з виділенням неодноразовості, сукупності і рецидиву, бо стосовно до них ми маємо справу вже з особливостями не окремих злочинів, а їх множинності, різних її форм і видів. Логіка як місцезнаходження, так і вивчення кримінально-правових норм, присвячених поняттю неодноразовості, сукупності
 4. 2. Призначення покарання за сукупністю злочинів або вироків.
    умовно-дострокове звільнення від покарання і т. п.). Крім того, в обох випадках однаково вирішуються питання, пов'язані з можливістю і порядком визначення термінів покарань при додаванні їх різних видів. Допускаючи додавання позбавлення волі з арештом, вмістом у дисциплінарної військової частини, обмеженням волі, виправними роботами, обмеженням по військовій службі або обов'язковими
 5. § 2. Види звільнення від кримінальної відповідальності
    умовним і безумовним. До умовних видів за чинним кримінальним законодавством OTHOJ сится в даний час лише звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх за ст. 90 КК, до без-1 умовним - всі інші. Основним критерієм даного поділу є та обставина, що при безумовних видах особа, яка вчинила злочин, звільняється не тільки від кримінальної, але й будь-
 6. § 2. Види звільнення від кримінального покарання
    умовні і умовні, в рамках яких повинна бути передбачена більш подрібнена класифікація. Подібна градація зумовлює не тільки зміст того чи іншого виду звільнення, особливий порядок самої процедури звільнення, але і різницю кримінально-правових наслідків. Виходячи з цього, розглянемо три основні групи. Першу групу складають наступні види безумовного звільнення:
 7. § 3. Безумовні види звільнення від кримінального покарання
    умовно-дострокового звільнення заміна позбавлення волі більш м'яким видом покарання може проводитися і тоді, коли засуджений ще не виправився повністю, однак є всі підстави вважати, що він твердо встав на цей шлях. При відбутті іншого (крім позбавлення волі) покарання даний інститут не застосовується. Інститут заміни може бути застосовний за умови, що засуджений фактично відбув НЕ
 8. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    види (форми) договорів, що встановлюють різні рівні правовідносин (залежно від значущості в системі категорії суб'єкта), певні законодавчо. Офіцери повинні мати право підписувати один з наступних видів контрактів (дод. 2). Контракт Ф-1 про проходження служби на офіцерських посадах, віднесених до I-ої категорії. Цей вид контракту підписують: курсанти військових училищ при
 9. Рекомендація призначати примусове амбулаторне спостереження і лікування у психіатра
    умовне засудження (ч.5 ст. 73 КК) або умовно-дострокове звільнення (ч.2.ст. 79 КК) суд може покласти на неповнолітнього обов'язок пройти курс лікування від наркоманії, токсикоманії чи алкоголізму, проте таке рішення суду не можна розглядати як призначення примусового заходу медичного характеру. Ч. 2 ст. 99 КК РФ встановлює лише два випадки, коли суд може призначити засудженим
 10. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
    умовна, в сучасному світі наростає кількість складних ситуацій, вихід з яких, максимально відповідний інтересам особистості і суспільства знайти стає все важче, встановлюється можливість поширити в певних випадках норми, що діють щодо неповнолітніх на молодих дорослих. Так, ст. 3.3 «Мінімальних стандартних правил здійснення правосуддя щодо
© 2014-2022  ibib.ltd.ua