Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальну право Росії → 
Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

ЗМІСТВведення 4
Розділ 1. Кримінально-правове регулювання: зміст і форми прояву 7
Глава 1. Кримінальне право як основний інструмент кримінально-правового регулювання 7
§ 1. Становлення кримінального права Росії 7
§ 2. Поняття кримінального права Росії 9
§ 3. Система кримінального права 13
§ 4. Кримінальне право в системі інших галузей 16
§ 5. Механізм кримінально-правового регулювання 19
§ 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання 22
§ 7. Завдання кримінально-правового регулювання 29
§ 8. Принципи кримінально-правового регулювання 31
Глава 2. Кримінальний закон 34
§ 1. Поняття кримінального закону і його ознаки 34
§ 3. Структура кримінального закону 43
§ 4. Кримінально-правова норма 44
§ 5. Структура кримінально-правової норми 45
§ 6. Дія кримінального закону в часі 48
§ 7. Дія кримінального закону в просторі 55
§ 8. Дія кримінального закону по колу осіб 72
§ 9. Тлумачення кримінального закону 74
§ 10. Видача осіб, які вчинили злочин 76
Глава 3. Кримінальна відповідальність 81
§ 1. Соціальні передумови кримінальної відповідальності 81
§ 2. Кримінальна відповідальність - феномен індивідуального правосвідомості 83
§ 3. Місце кримінальної відповідальності у соціально-правовому просторі 89
§ 4. Поняття кримінальної відповідальності 95
§ 5. Об'єктивно-суб'єктивна природа кримінальної відповідальності 99
§ 6. Підстава кримінальної відповідальності 101
Розділ II. Злочин 104
Глава 4. Поняття злочину, його види 104
§ 1. Поняття злочину 104
§ 2. Види злочинів 138
Глава 5. Склад злочину 151
§ 1. Поняття складу злочину 151
§ 2. Значення складу злочину 153
§ 3. Елементи й ознаки складу злочину 155
§ 4. Види складів злочину 159
§ 5. Кваліфікація злочину 164
Глава 6. Об'єкт злочину 168
§ 1. Поняття об'єкта злочину 168
§ 2. Класифікація об'єктів злочину 180
Глава 7. Об'єктивна сторона складу злочину 192
§ 1. Поняття об'єктивної сторони 192
§ 2. Діяння 193
§ 3. Бездіяльність як об'єктивна сторона складу злочину 196
§ 4. Суспільна небезпека і протиправність діяння 198
§ 5. Злочинні наслідки 202
§ 6. Види злочинних наслідків 205
§ 7. Значення наслідків у кримінальному праві 207
§ 8. Причинний зв'язок як необхідна умова кримінальної відповідальності у матеріальних складах злочину 208
§ 9. Основні питання причинності в теорії російського кримінального права 209
§ 10. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину 217
Глава 8. Суб'єкт злочину 222
§ 1. Поняття суб'єкта злочину 222
§ 2. Вік як ознака суб'єкта злочину 224
§ 3. Осудність і неосудність 227
§ 4. Кримінальна відповідальність осіб із психічними розладами, що не виключають осудності 232
§ 5. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння 234
§ 6. Спеціальний суб'єкт (виконавець) злочину 236
Глава 9. Суб'єктивна сторона складу злочину 239
§ 1. Загальна характеристика суб'єктивної сторони злочину 239
§ 2. Поняття вини 241
§ 3. Форми вини 244
§ 4. Навмисна форма вини та її види 246
§ 5. Необережна форма вини та її види 254
§ 6. Подвійна форма вини 260
§ 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину 266
§ 8. Поняття помилки та її правове значення 273
Глава 10. Стадії вчинення злочину 281
§ 1. Поняття стадій умисного злочину 281
§ 2. Закінчений злочин 286
§ 3. Приготування до злочину 288
§ 4. Замах на злочин 292
§ 5. Добровільна відмова від злочину 297
Глава 11. Співучасть у злочині 305
§ 1. Поняття та ознаки співучасті 305
§ 2. Види співучасників злочину 314
§ 3. Форми і види співучасті 334
§ 4. Відповідальність співучасників 338
Глава 12. Обставини, що виключають злочинність діяння 348
§ 1. Необхідна оборона 349
§ 2. Заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин 358
§ 3. Крайня необхідність 363
§ 4. Фізичний або психічний примус 368
§ 5. Обгрунтований ризик 371
§ 6. Виконання наказу або розпорядження 374
§ 7. Інші обставини, що виключають злочинність діяння 377
Глава 13. Множинність злочинів 382
§ 1. Поняття і види єдиного злочину 382
§ 2. Поняття та ознаки множинності 390
§ 3. Неодноразовість злочинів 392
§ 4. Сукупність злочинів 397
§ 5. Рецидив злочинів 400
§ 6. Конкуренція (колізія) кримінально-правових норм 405
Розділ III. Форми реалізації кримінальної відповідальності і покарання 412
Глава 14. Покарання: поняття, мети, система, види 412
§ 1. Поняття покарання 412
§ 2. Цілі покарання 417
§ 3. Система і види покарань 425
§ 4. Штраф 429
§ 5. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 434
§ 6. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород 439
§ 7. Обов'язкові роботи 441
§ 8. Виправні роботи 442
§ 9. Обмеження по військовій службі 447
§ 10. Конфіскація майна 448
§ 11. Обмеження свободи 453
§ 12. Арешт 455
§ 13. Зміст дисциплінарній військовій частині 458
§ 14. Позбавлення волі 459
§ 15. Смертна кара 465
Глава 15. Призначення покарання 473
§ 1. Загальні початку призначення покарання 473
§ 2. Роль санкції статті кримінального закону при призначенні покарання 485
§ 3. Суспільна небезпека злочину і особу винного як загальні початку призначення покарання 493
§ 4. Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність 502
§ 5. "Особливі" пом'якшувальні обставини 513
§ 6. "Особливі" обтяжуючі обставини 528
§ 7. Особливості призначення покарання співучасникам злочину 537
Розділ IV. Звільнення від кримінальної відповідальності і кримінального покарання 544
Глава 16. Звільнення від кримінальної відповідальності 544
§ 1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності 544
§ 2. Види звільнення від кримінальної відповідальності 548
§ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям 550
§ 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим 555
§ 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки 559
§ 6. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок закінчення строків давності 561
Глава 17. Звільнення від кримінального покарання 569
§ 1. Поняття і значення звільнення від кримінального покарання 569
§ 2. Види звільнення від кримінального покарання 572
§ 3. Безумовні види звільнення від кримінального покарання 574
§ 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання 583
Глава 18. Амністія. Помилування. Судимість. Реабілітація 603
§ 1. Амністія 603
§ 2. Помилування 609
§ 3. Судимість 611
§ 4. Реабілітація 617
Розділ V. Кримінальна відповідальність неповнолітніх 621
Глава 19. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 621
§ 1. Історія розвитку кримінального законодавства про відповідальність неповнолітніх 621
§ 2. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх 630
§ 3. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності 636
§ 4. Звільнення неповнолітніх від кримінального покарання 641
Розділ VI. Примусові заходи медичного характеру 645
Глава 20. Підстави і види заходів медичного характеру 645
§ 1. Юридична природа примусових заходів медичного характеру 645
§ 2. Категорії осіб, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру 649
§ 3. Види примусових заходів медичного характеру 658
§ 4. Продовження, зміна та припинення примусових заходів медичного характеру 659
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ЗМІСТ "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання у Німеччині / / Держава і право. -
 2. Поняття, зміст і основні принципи виконавчої влади
  зміст і основні принципи виконавчої
 3. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
  Зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная
 4. 2. 1. По предмету регулювання розрізняють
  змістом а) загальні - регулюючі загальні відносини загального характеру для всіх галузей і сфер. Загальна частина. б) особливі - що регулюють загальні відносини в конкретній сфе-ре управління. Наприклад: в економіці, культурі, суспільному без-
 5. 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
  змістом: а) матеріальні, які регулюються матеріальними нормами адміністративного права б) процесуальні, пов'язані з дозволом індивідуально-конкретних справ, які регулюються адміністративно-процесуальними
 6. 5. Заохочення застосува. за успішне і добросов. виконання держ. службовцем своїх долж. обов'язків
  змісту. Матер. от-ть держ. сл. настає за служебн. проступок, в рез-ті кіт. завдано матеріальної шкоди гос-ву. За шкоду, причин. учр. або орг. при виконанні служ. об-тей службовці, з вини кіт. заподіяно шкоду, несуть МО у розмірі прямої дійсної. шкоди, але не понад середньомісячно-го заробітку. МО понад середнього заробіток допускається лише у випадках, зазначених у з-не. Ст. 121 КЗпП
 7. 1. Форми здійснення виконавчої влади
  змістом ці акти поділяються: 1) нормативні акти - встановлюють, змінюють і зазна-няющие юридичні норми, вони не звернені до юридичних осіб. 2) індивідуальні акти - це рішення суб'єктів административ-ної влади з конкретних питань, звернені до конкретних осіб. 3) зміщені - акти, в яких містяться норми права і право-стосовно рішення. За формою вираження: 1. Письмові
 8. Адміністративна відповідальність
  1. Поняття і підстава адміністративної відповідальності, її від-відмінність від інших видів юр. від -ти. 2. Поняття, ознаки адм. пр-ня. 3. Юридичний склад адм. пр-ня. 1. Адміністративна відповідальність - це застосування уполномо-ченного органом або посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила адміністративне пр-ня. В РФ діє велика кількість адміністративних
 9. Адміністративні стягнення
    утриманні під вартою в місцях, визначених ОВС, ст. 32. Установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб. Призначається міським судом (суддею). Адміністративний арешт не може застосовуватися до: 1) вагітним жінкам 2) жінкам, які мають дітей віком до 12 років 3) особам, які не досягли 18 років 4) інвалідам I і II
 10. Адміністративний процес
    змісту туалетів вагонів поїзда на-покладав на бригадира поїзда штраф у розмірі 40 руб. Чи має він на це право? Директор ДК, зайшовши в одне з приміщень виявив, що молода людина вживав наркотики. Суддя, розглянувши справу про административ-ном правопорушення, пов'язаним з цим фактом, виніс постанову про покладання на правопорушника адміністративного стягнення. Яке стягнення міг
© 2014-2022  ibib.ltd.ua